Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Ingalunda fastspikad, tjusig krona


Skulptur - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Ingalunda fastspikad, tjusig krona - foto: Bernt Enderborg

Händerna har snidaren på 1100-talet låtit spika fast i virket som sig bör. Fötterna, däremot, sitter inte fastnaglade på gotiskt manér utan Jesus står på en liten hylla och lider sakta men säkert ihjäl. Han har blivit ganska mörk i nian av detta efter det årtusende han snart har stått där, ganska mager om bena.

På huvudet har han i alla fall en kungakrona, inte av törne, ty det stod ju på korset att han var Jesus av Nazareth, Judarnas konung - det där förkortas INRI, om du skulle få syn på det någon gång (Iesus Nazareth Rex Iudicorum, tror jag), men i Boken står det att detta stod skrivet på flera språk, kanske på grekiska, latin, arameiska och hebreiska eller något åt det hållet.

För gutar är detta kanske bara ett 1100-talskrucifix till, men i själva verket är det makalöst häftigt, en sevärdhet som borde få håret att krulla sig på Björn Borg själv. Men få gutar vet om vilka skatter som döljer sig överallt, få har reda på sin egen historia. Det är för sorgligt.

Nåja. I Viklau medeltida kyrka hänger detta krucifix, där dopfunten är från samma århundrade och en kopia av den världsberömda Viklaumadonnen står på S:ta Marias altare.

Ett annat 1100-talskors som är roligt att se är det i Stenkumla. Inte heller där har han spikats fast i fötterna, inte heller har han fått en liten hylla att stå på - han bara hänger där, fast med strumpor. Vill du se en kungakrona till så besök Hemse medeltida kyrka, och vill du se hur han såg ut på riktigt så åkt till Follingbo.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,6 km, Bjärges Solljus2,8 km, Bolagsstämma i Vänge2,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20154,7 km, Hästtjuvar3,0 km, Western Riders Gotland3,0 km, Veterantraktorer3,8 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,1 km, Dr Hans Karrillon3,1 km, En cowgirl3,1 km, Gotland - hästarnas land4,3 km, Våtmark

Fauna

3,3 km, En vit stork

Flora

1,6 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke5,2 km, Borgen vid Hallegårda4,2 km, Guldrupe fornborg2,0 km, Tuna i Viklau2,3 km, Viklau fornborg

Företag

2,6 km, Bjärges Träförädling AB4,6 km, Gervide gård4,0 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,5 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem3,6 km, Draken i Vänge5,1 km, Hagelheim bro3,7 km, Inbördeskriget 12882,7 km, Jacobs minnessten, ringkors3,6 km, Järnålderns organisation och försvar3,6 km, Nordens största gravklot3,6 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar3,1 km, En holländare3,6 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,9 km, Jag såg rus3,6 km, Tors borg4,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma2,6 km, Vad är det väl3,0 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka5,1 km, Björke kyrka4,3 km, Guldrupe kyrka4,4 km, Sjonhem kyrka2 m, Viklau kyrka3,6 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 20072,9 km, Ett silverne träd1,9 km, Havets söner4,3 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,5 km, Fornänge i Vänge3,0 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,9 km, En promenad i slutet av maj 20092,5 km, Man ser dem sällan2,7 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,4 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos5,2 km, S:ta Katarinas gilleshus64 m, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,7 km, Cedergrens orgelmuseum5,0 km, Lapidarium i Björke4,3 km, Russmuseum

Naturreservat

3,9 km, Klosteränget

Platser

1,0 km, Ett gotländskt vattendrag1,9 km, Tjaukle2,8 km, Vänge bygdegård

Runor

4,3 km, Mässhaken i Guldrupe4,8 km, Rodfos sveks i Rumänien4,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,6 km, Bysantisk figuration3,6 km, Den vikingatida kyrktuppen3,5 km, Ett bart huggande svärd3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck0 m, Ingalunda fastspikad, tjusig krona5 m, Jesus väcker Lasaros3,6 km, Kvinnans skapelse3,6 km, Mannens skapelse3,6 km, Triumfkrucifixet i Vänge3,6 km, Tuppundret i Vänge3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge4,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3,6 km, Vem blir sluken4 m, Viklaumadonnan

Tackar

2,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge