Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Viklau kyrka


Kyrka - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Viklau kyrka - foto: Bernt Enderborg

Kyrkan har kor och långhus från 1100-talet, torn från 1200-talets mitt, allt i den stil som kallas romansk, rundbågestilen. På 1800-talet förlängdes koret till förmån för en sakristia.

Viklau kyrka

Den berömda Viklaumadonnan från 1100-talet har ersatts av kopia - originalet är som mycket annat ivägburet. Madonnan har givit namn åt träskulptur som kallas Viklaugruppen, unik i Europa.

Viklau kyrka

Dopfunt av "Hegwaldrgruppen", se Stenmästarna.

Viklau kyrka

Triumfkrucifix 1100-talet, se Ingalunda fastspikad, tjusig krona.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,6 km, Bjärges Solljus2,8 km, Bolagsstämma i Vänge2,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20154,7 km, Hästtjuvar3,0 km, Western Riders Gotland3,0 km, Veterantraktorer3,8 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,1 km, Dr Hans Karrillon3,1 km, En cowgirl3,1 km, Gotland - hästarnas land4,3 km, Våtmark

Fauna

3,3 km, En vit stork

Flora

1,6 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke5,2 km, Borgen vid Hallegårda4,2 km, Guldrupe fornborg2,0 km, Tuna i Viklau2,3 km, Viklau fornborg

Företag

2,6 km, Bjärges Träförädling AB4,6 km, Gervide gård4,0 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,5 km, Broa gravfält

Historia

2,6 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem3,6 km, Draken i Vänge5,1 km, Hagelheim bro3,7 km, Inbördeskriget 12882,7 km, Jacobs minnessten, ringkors3,6 km, Järnålderns organisation och försvar3,6 km, Nordens största gravklot3,6 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar3,1 km, En holländare3,6 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,9 km, Jag såg rus3,6 km, Tors borg4,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma2,6 km, Vad är det väl3,0 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka5,1 km, Björke kyrka4,3 km, Guldrupe kyrka4,4 km, Sjonhem kyrka0 m, Viklau kyrka3,6 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 20072,9 km, Ett silverne träd1,9 km, Havets söner4,3 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,5 km, Fornänge i Vänge3,0 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,9 km, En promenad i slutet av maj 20092,5 km, Man ser dem sällan2,7 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,4 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos5,2 km, S:ta Katarinas gilleshus67 m, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,7 km, Cedergrens orgelmuseum5,0 km, Lapidarium i Björke4,3 km, Russmuseum

Naturreservat

3,9 km, Klosteränget

Platser

1,0 km, Ett gotländskt vattendrag1,9 km, Tjaukle2,8 km, Vänge bygdegård

Runor

4,3 km, Mässhaken i Guldrupe4,8 km, Rodfos sveks i Rumänien4,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,6 km, Bysantisk figuration3,6 km, Den vikingatida kyrktuppen3,5 km, Ett bart huggande svärd3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck2 m, Ingalunda fastspikad, tjusig krona8 m, Jesus väcker Lasaros3,6 km, Kvinnans skapelse3,6 km, Mannens skapelse3,6 km, Triumfkrucifixet i Vänge3,6 km, Tuppundret i Vänge3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge4,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3,6 km, Vem blir sluken5 m, Viklaumadonnan

Tackar

2,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge