Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Lapidarium i Björke


Museer - Björke - Nära - Karta

Gotland, Lapidarium i Björke - foto: Bernt Enderborg

Alldeles längs vägkanten vid den lilla parkering vid kyrkan i Björke, ungefär mitt på Gotland, ligger en samling stenar (Lapidarium) som är värda en stunds begrundan.

Bilden ovan visar malstenar (mer om malstain. Det första de flesta bör se är själva storleken på den sten som användes för att mala eller krossa säden med (jämför slungstenar).

Stenkonst i Björke

Lapidariet som är samlat av skollärare Hugo Lindström (1869-1949) är inte jättelikt - du ser i det närmaste halva samlingen ovan - men innehåller prov på stenarbeten från stenåldern (kanske) och fram till medeltid - det är faktiskt en liten pärla som bara ligger där. Det finns flera malstenar, svärdslipningsstenar, någon kvarnsten och sten som ser ut att komma från ett kyrkobygge eller möjligen något profant prakthus.

Lapidarium i Björke

Här är en svärdslipningssten (arkeologer kallar sådana slipskårestenar) och de är intressanta saker (mer om dem, hur gamla är dessa slipningar). Populärast just nu är att anse dem vara från sen vendel- eller vikingatid, men det finns också åsikter som förpassar dem till stenåldern. Det finns stora samlade samlingar i Gammelgarn, Lärbro och Buttle.

Lapidarium i Björke

Vad ovanstående sten visar för något vet jag inte. Några förklaringar finns inte på plats, inne i kyrkan ingenting och vem som har hand om Hugo Lindströms efterlämnade papper vet jag inte heller. Jag undrar t ex om skolläraren någon gång var vid Kulstäde i Vall.

Olov Gibson i Klintehamn skickade en kommentar med rubrik "Hugo Lindströms lapidarium vid Björke kyrka" och sa att: "en av de av människor utformade stenarna utställda vid Björke kyrka föreställer kyrkans gavel under tornet. Det är givetvis bara ett antagande eller förslag.

Lapidarium i Björke
Foto och copyright © Olov Gibson

Mina två fotografier visar ett märkligt, upphöjd och rektangulärt fält både i reliefen och på kyrkan. Främst detta talar för att reliefen porträtterar kyrkan, tycker jag.

I reliefen har kyrkan en cirkel ovanför rektangeln, gissningsvis ett runt fönster. Verklighetens kyrka har en utskjutande kant av sten på motsvarande ställe. Det kan kanske var så att fönstrets infattning gjort väggen alltför instabil och att man murade igen hålet vilken krävde att väggen måste förstärkas där med en sådan ”brygga”. Tornet liknar i viss mån motsvarande torn i reliefen men är sannolikt ombyggt, så även gavelns kant mot taket."

- Tack för kommentaren Olov!

- Jag håller med, även om det finns framställningar på kyrkor som inte är just denna kyrka, t ex framställningen på långhusportalen på Gammelgarn kyrka (ingen info på Guteinfo än), men ovanstående relief är väldigt lik kyrkan.

Gotland är kulturrik mark - det finns överallt - och nu tycker jag att också du kan stanna till vid Björke medeltida kyrka och ta dig en titt. Och kommer du på nåt eller råka veta mer om detta, så hör gärna av dig.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen