Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Viklaumadonnan


Skulptur - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Viklaumadonnan - foto: Bernt Enderborg

Givetvis är originalet av Viklamadonnan ivägburen, ovan visas den kopia som finns i dagens kyrka i Viklau.

Viklaumadonnan

Historiska.se säger att madonnan är gjord av lövträ, att dess kondition är god, Jesusbarnet är förlorat, högra handen skadad och att stolens bakre ben är rekonstruerade. Madonnan är från tidig medeltid, 1100-talet, och att dess polykromi, mångfärgenhet, är ovanligt välbevarad. Det sägs rent av att: "Genom sin exceptionellt välbevarade målning intar skulpturen en särställning i den europeiska medeltidens konsthistoria."

Viklaumadonnan

I en artikel av Bengt Stolt i Gotlands Allehanda den 2/9-2008 nämns att den svenske specialisten Peter Tångeberg sagt att madonnan "mycket väl" kan vara tillverkad på Gotland ehuru skulpturen har stildrag gemensamma med såväl fransk stenskulptur som träskulptur i Rhenlandet; ett arbete av Tobias Kunz inom tysk konstforskning sägs bekräfta detta. Slutsatsen från dessa herrar är att en träsnidarverkstad från Köln varit verksam i Visby, ty den "konstnärliga kvaliteten är lika hög" inom båda dessa områden; Tångeberg påstår förresten att "fastlandets träskulpturer är mera standardiserade än de mera högtstående gotländska". Och vidare sägs att t ex krucifixen i Alskog, Ekeby, Endre och Hemse nog har utförts av samma verkstad.

- Allting vackert på Gotland har alltså någon annan än gutarna själva skapat. Det är en av de vanligaste slutsatserna man får del av om man läser lite om Gotlands rika kulturarv, varav alltså mycket är utställt annorstädes än där det hör hemma.

Madonnan har givit namn åt en "verkstad" som kallas Viklaugruppen och som är av "central betydelse också internationellt", se sidan om Viklaugruppen - romansk träskulptur.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,6 km, Bjärges Solljus2,8 km, Bolagsstämma i Vänge2,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20154,7 km, Hästtjuvar3,0 km, Western Riders Gotland3,0 km, Veterantraktorer3,8 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,1 km, Dr Hans Karrillon3,1 km, En cowgirl3,1 km, Gotland - hästarnas land4,3 km, Våtmark

Fauna

3,3 km, En vit stork

Flora

1,6 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke5,2 km, Borgen vid Hallegårda4,2 km, Guldrupe fornborg2,0 km, Tuna i Viklau2,3 km, Viklau fornborg

Företag

2,6 km, Bjärges Träförädling AB4,6 km, Gervide gård4,0 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,5 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem3,6 km, Draken i Vänge5,1 km, Hagelheim bro3,7 km, Inbördeskriget 12882,7 km, Jacobs minnessten, ringkors3,6 km, Järnålderns organisation och försvar3,6 km, Nordens största gravklot3,6 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar3,1 km, En holländare3,6 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,9 km, Jag såg rus3,6 km, Tors borg4,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma2,6 km, Vad är det väl3,0 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka5,1 km, Björke kyrka4,3 km, Guldrupe kyrka4,4 km, Sjonhem kyrka5 m, Viklau kyrka3,6 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 20072,9 km, Ett silverne träd1,9 km, Havets söner4,3 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,5 km, Fornänge i Vänge3,0 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,9 km, En promenad i slutet av maj 20092,5 km, Man ser dem sällan2,7 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,3 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos5,2 km, S:ta Katarinas gilleshus61 m, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,7 km, Cedergrens orgelmuseum5,0 km, Lapidarium i Björke4,3 km, Russmuseum

Naturreservat

3,9 km, Klosteränget

Platser

1,0 km, Ett gotländskt vattendrag1,9 km, Tjaukle2,8 km, Vänge bygdegård

Runor

4,3 km, Mässhaken i Guldrupe4,8 km, Rodfos sveks i Rumänien4,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,6 km, Bysantisk figuration3,6 km, Den vikingatida kyrktuppen3,5 km, Ett bart huggande svärd3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck4 m, Ingalunda fastspikad, tjusig krona6 m, Jesus väcker Lasaros3,6 km, Kvinnans skapelse3,6 km, Mannens skapelse3,6 km, Triumfkrucifixet i Vänge3,6 km, Tuppundret i Vänge3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge4,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3,6 km, Vem blir sluken0 m, Viklaumadonnan

Tackar

2,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge