Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Draken i Vänge


Historia - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Draken i Vänge - foto: Bernt Enderborg

Vi har tidigare nämnt smideskonsten i Vänge medeltida kyrka under rubriken Vikingatida smideskonst i Vänge. Johhny Roosval säger nämligen i Kyrkorna i Lina och Halla ting, band 4, halvband 1, Konsthistoriskt inventarium, Sveriges kyrkor, Stockholm 1952:

"På grund av de senare stenbyggenas rika utstyrsel tro vi att det kyrkliga livet florerat länge på platsen, sålunda att en första kyrkobyggnad, antagligast en stavkyrka funnits på 1000-talet, möjligen av 1058, Strelows årtal" (se kyrkornas ålder).

Här ska vi visa en detalj på korportalen nyckelhål.

Nyckelhålet i Vänge kyrka

"Nyckelhålet föreställes utskuret ur ryggen på en drake med utbredda lemmar, sedd uppifrån", samma källa.

Det finns ganska mycket märkligt konst på Gotland, som Gripar, Kentaurer, Stridselefanter och andra enskilda verk, långt äldre som Draken på en bildsten, men också senare verk som Den drakdiande kvinnan, Draken i Gerum och Drakdödaren.

Och skulle någon tycka att den kyrkliga konsten inte alltid är så olika den vikingatida, se Ormalur, så sitter du inte på en cykel.

Draken i Vänge

Portalen där draken tjänar nyckelhål är såvitt går att begripa från mitten av 1200-talet, men den kommer från 1100-talets Byzantioskyrka, se kyrkan - obs, dopfunten är nog aningen äldre än denna stenkyrka, se Ett bart huggande svärd - och månne smidet i själva verket kommer från 1000-talets stavkyrka emedan folk sällan köper dopfuntar utan att ha en kyrka.

- Vikingasmide, aningen osäkert, rejält gammalt dock, men man kan gott undra vad drakar kan ha angått gutarna så länge. Är symbolen, eller symbolvärdet, detsamma på bildstenar, vikingaskepp och medeltida kyrkor?

- I minst tusen år...
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,4 km, Bjärges Solljus809 m, Bolagsstämma i Vänge823 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20153,2 km, Hästtjuvar2,7 km, Western Riders Gotland2,5 km, Veterantraktorer1,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,7 km, En cowgirl2,8 km, Gotland - hästarnas land5,1 km, Krasse1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,5 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke4,8 km, Tomase fornborg2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,4 km, Bjärges Träförädling AB3,3 km, Gervide gård643 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem0 m, Draken i Vänge3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors0 m, Järnålderns organisation och försvar5,3 km, Nordens största gravklot21 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare21 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,7 km, Jag såg rus9 m, Tors borg1,4 km, Vad är det väl2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka3,6 km, Viklau kyrka0 m, Vänge kyrka

Kåseri

867 m, En vårsida för 2007704 m, Ett silverne träd1,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 20091,1 km, Man ser dem sällan1,2 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos3,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum3,7 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation2,7 km, Ett gotländskt vattendrag3,8 km, Tjaukle825 m, Vänge bygdegård

Runor

3,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

5 m, Bysantisk figuration6 m, Den vikingatida kyrktuppen37 m, Ett bart huggande svärd76 m, Gaitbucken jär a gaitbuck3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona3,6 km, Jesus väcker Lasaros21 m, Kvinnans skapelse9 m, Mannens skapelse0 m, Triumfkrucifixet i Vänge20 m, Tuppundret i Vänge80 m, Vattenvarelsen i Vänge3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald6 m, Vem blir sluken3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,2 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

142 m, Vänge prästänge