Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Hagelheim bro


Historia - Guldrupe - Nära - Karta

Gotland, Hagelheim bro - foto: Bernt Enderborg

På vägen mellan Guldrupe och Väte, strax där vägen går ner till Smide, finns den första betongbalkbron på Gotland; den är gjord av Skånska Cementgjuteriet 1912.

Hagelheim är namnet på en gård i Guldrupe socken.

Bron vid Hagelheim i Guldrupe

Månne genomgående bult.

Guldrupe hembygdsförening har förtjänstfullt satt upp en skylt som ger lite mer information, bl a att den nya bron över vägen ligger i Väte socken medan Hagelheims bro återfinns i socknen Guldrupe.

Tekniken går obönhörligt framåt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,9 km, Western Riders Gotland4,1 km, Veterantraktorer

Bilder

3,9 km, En cowgirl3,8 km, Gotland - hästarnas land2,7 km, Krasse2,0 km, Myren i Hejde

Bildsten

3,8 km, Bildstenar i Hejde

Fauna

4,5 km, En vit stork

Flora

3,6 km, Majviva

Fornborgar

3,9 km, Binge slott3,7 km, Fornborgen i Väte1,4 km, Guldrupe fornborg3,6 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

3,5 km, 18) Olof den helige

Historia

0 m, Hagelheim bro3,0 km, Jacobs minnessten, ringkors3,7 km, Medeltida smide i Väte3,0 km, Rosenby båtmanstorp3,7 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

2,5 km, En holländare

Kyrka

1,0 km, Guldrupe kyrka4,1 km, Hejde kyrka5,1 km, Viklau kyrka3,7 km, Väte kyrka

Kåseri

5,6 km, Havets söner1,0 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

4,7 km, Fornänge i Vänge

Magiska Gotland

3,6 km, En promenad i slutet av maj 2009

Medeltida hus

5,2 km, Viklau medeltida prästgård

Medeltidsveckan

2,6 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Målningar

4,1 km, Ett bart huggande svärd3,7 km, Kyrkmålningen i Väte

Platser

5,8 km, Ett gotländskt vattendrag3,3 km, Sigsarve vattensåg i Hejde3,3 km, Tjaukle1,8 km, Västerby komministerboställe

Runor

1,0 km, Mässhaken i Guldrupe1,0 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skeppssättningar

4,5 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

3,7 km, Anna själv tredje3,6 km, Den drakdiande kvinnan3,6 km, Den sista måltiden igen3,6 km, En medeltidsman3,6 km, En tidigmedeltida riddare3,7 km, Ett torn i Väte3,7 km, Haren i Väte4,1 km, Hynse ei Hajde5,1 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona5,1 km, Jesus väcker Lasaros3,7 km, Krucifixet i Väte3,7 km, Sakristiportalen i Väte kyrka5,1 km, Viklaumadonnan

Slipskåror

4,5 km, Så gjordes slipskårorna

Tackar

3,5 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,3 km, Fonnsänge