Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Jesus väcker Lasaros


Skulptur - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Jesus väcker Lasaros - foto: Bernt Enderborg

Dopfunten från 1100-talet i Viklau medeltida kyrka visar i ett av bildfälten hur Jesus väcker Lasaros till liv från de döda.

Den som vill studera stenkonst har ett rikt material på Gotland, men också annorstädes, ty gotländska dopfuntar exporterades till alla länder runt Östersjön när det begav sig.

Kanhända står det en sådan i kyrkan där hemma hos dig. Har du kollat?

Ps. Jag har tidigare felaktigt låtit säga att bilden ovan visas Adams skapelse, ber om ursäkt. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,6 km, Bjärges Solljus2,8 km, Bolagsstämma i Vänge2,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20154,7 km, Hästtjuvar3,0 km, Western Riders Gotland3,0 km, Veterantraktorer3,8 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,1 km, Dr Hans Karrillon3,1 km, En cowgirl3,1 km, Gotland - hästarnas land4,3 km, Våtmark

Fauna

3,3 km, En vit stork

Flora

1,6 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke5,2 km, Borgen vid Hallegårda4,2 km, Guldrupe fornborg2,0 km, Tuna i Viklau2,3 km, Viklau fornborg

Företag

2,6 km, Bjärges Träförädling AB4,6 km, Gervide gård4,0 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,5 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem3,6 km, Draken i Vänge5,1 km, Hagelheim bro3,7 km, Inbördeskriget 12882,7 km, Jacobs minnessten, ringkors3,6 km, Järnålderns organisation och försvar3,6 km, Nordens största gravklot3,6 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar3,1 km, En holländare3,6 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,9 km, Jag såg rus3,6 km, Tors borg4,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma2,6 km, Vad är det väl3,0 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka5,1 km, Björke kyrka4,3 km, Guldrupe kyrka4,4 km, Sjonhem kyrka8 m, Viklau kyrka3,6 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 20072,9 km, Ett silverne träd1,9 km, Havets söner4,3 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,5 km, Fornänge i Vänge3,0 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,9 km, En promenad i slutet av maj 20092,5 km, Man ser dem sällan2,7 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,3 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos5,2 km, S:ta Katarinas gilleshus59 m, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,7 km, Cedergrens orgelmuseum5,0 km, Lapidarium i Björke4,3 km, Russmuseum

Naturreservat

3,9 km, Klosteränget

Platser

1,0 km, Ett gotländskt vattendrag1,9 km, Tjaukle2,8 km, Vänge bygdegård

Runor

4,3 km, Mässhaken i Guldrupe4,8 km, Rodfos sveks i Rumänien4,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,6 km, Bysantisk figuration3,6 km, Den vikingatida kyrktuppen3,5 km, Ett bart huggande svärd3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck5 m, Ingalunda fastspikad, tjusig krona0 m, Jesus väcker Lasaros3,6 km, Kvinnans skapelse3,6 km, Mannens skapelse3,6 km, Triumfkrucifixet i Vänge3,6 km, Tuppundret i Vänge3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge4,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3,6 km, Vem blir sluken6 m, Viklaumadonnan

Tackar

2,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge