Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Viklau fornborg


Fornborgar - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Viklau fornborg - foto: Bernt Enderborg

Fornborgen i Viklau är inte någon liten sak - 115 x 95 meter. Den återfinns i dag en bit inne i skogen, dock med en tydlig kringla vid allfarvägens kant.

Fornborgar finns det omkring 1000 stycken i Sverige, ungefär 100 på Gotland. Borgarna är av lite olika typer, vid Viklau är det en så kallad flatmarksborg, dvs den ligger på flata backen och är omgiven av en vall av sten samt vallgrav.

Andra borgar återfinns uppe på klintar, som giganten Torsburgen, och andra i sjöar, som det allbekanta Bulverket i Tingstäde träsk.

Skogarna runt fornborgen är pepprade av fornlämningar varför folk åtminstone sen bronsåldern har hållit till i trakterna. Det är skönt att gå runt i fornborgen och fundera på vad fornfolken egentligen hade för sig. Hur var det tänkt? Vad skulle de försvara? Mot vem?

Riktigt vad förfäderna har haft för sig i borgarna är emellertid inte gott att veta. Fornborgen i Viklau bjuder en stunds tankar och en liten promenad - man kan förresten passa på att kika på borgen efter att ha undersökt de rekonstruerade järnåldershusen vid Sjonhem.


Borgområdet skyddas av två vallar, öppningar i nordväst och sydost, och utanför den yttre vallen återfinns en vallgrav. Och forskarna tror att stenvallarna har haft träpallisader ovanpå sig.

10 meter sydöst om borgen står tre resta stenar, men vilken funktion de har haft vet man inte säger informationsskylten.

Informationsskylten spekulerar vidare lite grann över till vad borgen kan tänkas ha använts. Kontrollstation, flyktborg eller befäst gård, handelsplats, tullstation, tingsplats, kultplats eller kanske något med djur.

De borgar som har undersökts på Gotland tycks framförallt ha använts under järnåldern.


Den här bilden är med bara för att demonstrera storleken på Viklau fornborg, ty du ser tvärs över borgen på bilden ovan, över 100 meter.


På bilden ser man tydligt vallarna på fornborgen i Viklau. Träpallisader har återfunnits på den innersta, till höger på bilden, och det måste ha varit en mäktig fästning när det begav sig.

Riktigt vad folk har haft för sig och till vad nytta de har haft alla fornborgar på Gotland är det väl ingen som säkert vet, men forskarna tycks börja vädra stora förändringar på Gotland under 200-talet e.Kr., t ex att gutarna drog söderöver på kontinenten och ställde till rabalder med tiden (goternas vandringar).
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,7 km, Arkeologins dag 20173,0 km, Bjärges Solljus2,7 km, Bolagsstämma i Vänge2,7 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20152,4 km, Hästtjuvar4,2 km, Western Riders Gotland4,1 km, Veterantraktorer4,3 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,4 km, Dr Hans Karrillon4,3 km, En cowgirl4,3 km, Gotland - hästarnas land4,5 km, Våtmark

Fauna

4,1 km, En vit stork

Flora

3,6 km, Majviva

Fornborgar

4,2 km, Arängsbacke3,4 km, Borgen vid Hallegårda4,3 km, Tuna i Viklau0 m, Viklau fornborg

Företag

3,0 km, Bjärges Träförädling AB2,3 km, Gervide gård2,9 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

2,3 km, Broa gravfält

Historia

4,8 km, Allén till kyrkan från Kungsgården523 m, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem2,9 km, Draken i Vänge3,8 km, En portal i Halla kyrka3,9 km, Guteriddaren4,7 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv2,5 km, Inbördeskriget 12884,5 km, Jacobs minnessten, ringkors2,9 km, Järnålderns organisation och försvar2,4 km, Nordens största gravklot4,7 km, Skyltinformation vid Roma kloster2,9 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,2 km, Eisläggar5,0 km, En holländare2,9 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge619 m, Jag såg rus4,8 km, Många böcker i Gutnalia2,9 km, Tors borg4,0 km, Vad betyder ortnamnet Roma3,0 km, Vad är det väl4,7 km, Wigarius i Romakloster739 m, Vikingakläder

Kyrka

5,4 km, Björke kyrka3,8 km, Halla kyrka4,7 km, Roma kloster2,0 km, Sjonhem kyrka2,3 km, Viklau kyrka2,9 km, Vänge kyrka

Kåseri

2,1 km, En vårsida för 20072,4 km, Ett silverne träd2,1 km, Havets söner

Kämpgravar

3,3 km, Fornänge i Vänge691 m, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,7 km, En promenad i slutet av maj 20094,7 km, Jag börjar gilla Kungsgårn2,0 km, Man ser dem sällan4,8 km, Skelett i vindarna3,0 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,8 km, Klosterbyggnad1,6 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos2,3 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

3,2 km, Cedergrens orgelmuseum5,3 km, Lapidarium i Björke1,9 km, Russmuseum

Naturreservat

2,1 km, Klosteränget

Platser

1,4 km, Ett gotländskt vattendrag4,8 km, Fiskdammar i Roma4,0 km, Tjaukle2,7 km, Vänge bygdegård

Romateatern

4,8 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,8 km, Dräpte lübeckare2,4 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

2,9 km, Bysantisk figuration2,9 km, Den vikingatida kyrktuppen2,9 km, Ett bart huggande svärd2,9 km, Gaitbucken jär a gaitbuck2,3 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona2,3 km, Jesus väcker Lasaros2,9 km, Kvinnans skapelse2,9 km, Mannens skapelse3,8 km, Salomes hand2,9 km, Triumfkrucifixet i Vänge2,9 km, Tuppundret i Vänge3,0 km, Vattenvarelsen i Vänge2,0 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald2,9 km, Vem blir sluken2,3 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

6,0 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,8 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,9 km, Vänge prästänge