Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Atlingbo kyrka


Kyrka - Atlingbo - Nära - Karta

Gotland, Atlingbo kyrka - foto: Bernt Enderborg

Atlingbo kyrka är omnämnd i Gutalagen såsom en av öns tre asylkyrkor. Sannolikt fanns här en stavkyrka redan under 1000-talet. Vid restaurering har även grundmurar till en 1100-talskyrka påträffats; Strelow säger att kyrkan uppfördes 1039, se kyrkornas ålder. Nuvarande kyrkobyggnad uppförd under 1200-talet. Koret har spetsbågeformad absidplan.

Atlingbo kyrka, inclusorium

I tornet finns ett inclusorium = bönekammare, som också finns i Bro, Vall och Väskinde, kanske för sjuka, spetälska eller utstötta på något sätt.

Atlingbo kyrka, dopfunt

Märklig och rikt skulpterad dopfunt av Byzantios från 1200-talet.

Atlingbo kyrka, krucifix

Det hänger ett krucifix som sig bör, men några uppgifter om detta hittar jag inte.

Atlingbo kyrka, altartavla

Altaruppsats 1600-tal, predikstol 1693. Den sista måltiden på altartavlan är rätt bra utförd. Säkert sitter det en och annan 1600-tals-atling och håller Jesus sällskap.

Atlingbo kyrka, runsten

En runsten står särskilt uppställd i kyrkan men riktigt vilken det är vet jag inte. Det ser ut som en sån där stor runsten med krumelurer, ormalur, som det finns av tusentals av på fastlandet. Vi har skrivit lite om denna runsten.

Atlingbo kyrka, gravsten, runsten

En annan runsten med ett kors ligger alldeles till höger om altaret. Det är nog minnesstenen från mitten av 1300-talet över sonen Botstain som modern Halltjaud lät göra, Jakob förfärdigade stenen, som kallas G 201 i Samnordiska runtextdatabasen.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,7 km, Arkeologins dag 20175,7 km, Gotland Whisky AB

Bilder

3,5 km, Dr Hans Karrillon

Flora

4,8 km, Majviva

Fornborgar

2,6 km, Binge slott3,9 km, Fornborgen i Väte3,2 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

4,9 km, 15) Den första kyrkan3,8 km, 18) Olof den helige

Historia

5,7 km, Allén till kyrkan från Kungsgården4,9 km, En nedbränd kyrka1,4 km, Fattigstugan i Atlingbo5,7 km, Jacobs minnessten, ringkors3,7 km, Medeltida smide i Väte2,5 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad5,1 km, Petrus Harding i Vall4,4 km, Rosenby båtmanstorp5,8 km, Skyltinformation vid Roma kloster3,7 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

4,7 km, Eisläggar5,8 km, En holländare5,7 km, Många böcker i Gutnalia4,7 km, Vad betyder ortnamnet Roma5,8 km, Wigarius i Romakloster

Kyrka

0 m, Atlingbo kyrka3,5 km, Björke kyrka5,7 km, Roma kloster5,2 km, Vall kyrka4,2 km, Viklau kyrka3,7 km, Väte kyrka

Magiska Gotland

5,2 km, En promenad i slutet av maj 20095,7 km, Jag börjar gilla Kungsgårn5,8 km, Skelett i vindarna

Medeltida hus

5,7 km, Klosterbyggnad3,2 km, S:ta Katarinas gilleshus4,2 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

3,4 km, Lapidarium i Björke

Målningar

3,7 km, Kyrkmålningen i Väte5,2 km, Romanska målningar i Vall kyrka

Platser

5,8 km, Fiskdammar i Roma4,9 km, Tjaukle

Romateatern

5,7 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

12 m, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

5,1 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

3,7 km, Anna själv tredje3,7 km, Den drakdiande kvinnan3,8 km, Den sista måltiden igen3,8 km, En medeltidsman3,8 km, En tidigmedeltida riddare3,7 km, Ett torn i Väte3,7 km, Haren i Väte4,2 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona4,2 km, Jesus väcker Lasaros3,7 km, Krucifixet i Väte3,7 km, Sakristiportalen i Väte kyrka4,2 km, Viklaumadonnan

Tackar

5,4 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,1 km, Augustas änge4,2 km, Fonnsänge1,8 km, Isums Slåtteräng4,4 km, Prostarve äng