Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Klosteränget


Naturreservat - Halla - Nära - Karta

Gotland, Klosteränget - foto: Bernt Enderborg

Klosteränget är ett närmare 30 hektar stor lövskog med gamla ekar, askar som förmodligen klappats (lövtäckt) någon gång för inte allt för länge sen (på Gotland kallar vi förresten trädsorten ask för esk, alldeles som danskar), och andra trädsorter är björk, asp, lundalm, lönn, enstaka tall och gran, och av släktet buskar finns bl a hassel, hagtorn, slån, skogskornell och olvon.Förutom de allra vanligaste ängsblommorna framhåller Länsstyrelsen sällsynta lavar som gul droplav, rosa skärelav, grå skärelav, blå halmlav, liten sönderfallslav och stiftklotterlav, och några ovanliga svampar som svavelticka, blekticka, klumpticka och korallticka trivs gott på de gamla ekarna.Nuförtin hålls lamm i skogen för att hålla växtligheten i schack men det sägs på informationsskylten att det finns ett par kämpgravar i den nordvästra delen och att änget en gång tillhört Roma kloster, som stängdes av den danska reformationen, och man tror att änget brukades under 1800-talet. Därefter har det växt igen, det planterades ekar, men år 2007 satte Länsstyrelsen igång änget igen.

Om man vill besöka ett Gotlandsänge som hävdats sen järnåldern är Klosteränget i Halla nog inte rätta platsen, se ängar, men ett skönt område i alla fall.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,8 km, Arkeologins dag 20174,8 km, Bolagsstämma i Vänge4,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20154,2 km, Gotland Whisky AB3,0 km, Hästtjuvar

Bilder

4,3 km, Dr Hans Karrillon

Fornborgar

1,3 km, Borgen vid Hallegårda5,7 km, Tuna i Viklau2,1 km, Viklau fornborg

Företag

2,9 km, Gervide gård4,9 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

934 m, Broa gravfält

Historia

2,9 km, Allén till kyrkan från Kungsgården2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem5,0 km, Draken i Vänge1,7 km, En portal i Halla kyrka5,0 km, En svärdslipningssten vid ån1,7 km, Guteriddaren2,5 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv925 m, Inbördeskriget 12885,0 km, Järnålderns organisation och försvar768 m, Nordens största gravklot2,8 km, Skyltinformation vid Roma kloster5,0 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

6,0 km, Diskarve1,8 km, Eisläggar5,0 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,2 km, Jag såg rus2,9 km, Många böcker i Gutnalia5,0 km, Tors borg2,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma2,8 km, Wigarius i Romakloster2,2 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Björke kyrka1,7 km, Halla kyrka2,8 km, Roma kloster4,6 km, Roma kyrka2,1 km, Sjonhem kyrka3,9 km, Viklau kyrka5,0 km, Vänge kyrka

Kåseri

4,1 km, En vårsida för 20074,5 km, Ett silverne träd4,3 km, Havets söner

Kämpgravar

2,2 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

2,8 km, Jag börjar gilla Kungsgårn4,2 km, Man ser dem sällan2,9 km, Skelett i vindarna

Medeltida hus

2,9 km, Klosterbyggnad1,6 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos3,8 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

4,3 km, Lapidarium i Björke2,1 km, Russmuseum

Naturreservat

0 m, Klosteränget

Platser

3,4 km, Ett gotländskt vattendrag2,9 km, Fiskdammar i Roma4,8 km, Vänge bygdegård

Romateatern

2,9 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

1,7 km, Dräpte lübeckare2,6 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

5,0 km, Bysantisk figuration5,0 km, Den vikingatida kyrktuppen5,0 km, Ett bart huggande svärd5,0 km, Gaitbucken jär a gaitbuck3,9 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona3,9 km, Jesus väcker Lasaros5,0 km, Kvinnans skapelse5,0 km, Mannens skapelse1,7 km, Salomes hand5,0 km, Triumfkrucifixet i Vänge5,0 km, Tuppundret i Vänge5,1 km, Vattenvarelsen i Vänge2,1 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald5,0 km, Vem blir sluken3,9 km, Viklaumadonnan

Ängen

5,0 km, Vänge prästänge