Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos


Medeltida hus - Halla - Nära - Karta

Gotland, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos - foto: Bernt Enderborg

På fastigheten Möllebos 1:24 i Halla socken återfinns ett medeltida stenhus i två våningar som kallas Munkhuset, till vänster på bilden ovan.

Gården Möllebos tillhörde under medeltiden cistercienserklostret Gutnalia i Roma, och huset är faktiskt ett av de få fullständigt bevarade från klostertiden; det dateras till 1200-talets förra hälft, dvs det stod på plats innan Stockholm grundades.


Det sägs att huset är ensamt i sin typ bland alla gutniska medeltidshus med en i det närmaste kvadratisk grundplan och en ingång i varje gavel.

Huset har under senare tid används som magasin men Gotlands fornvänner erhöll huset som gåva av Svenska Sockerfabriks AB 1974, varför det restaurerades samma år.


Det enda rummet i Munkhuset sägs ursprungligen ha täckts av ett kryssvalv, och i det nordöstra hörnet återfann man bevarade spår av en bakugn; du ser lite av spåren på bilden. Boken Gotländskt Arkiv 1978 säger att det "kan av munkarna ha använts som en bagarstuga", lämpligen för det mjöl som framställdes i kvarnen. Och så får det väl vara tills någon annan bevisar att huset har använts till något annat.


Bilden ovan visar den stora damm som ligger alldeles nedanför Munkhuset, och som synes är vattenytan i år täckt av växtlighet, andmat och annat sånt. En bit bort samlas dammen i en bäck att tjänstgöra som drivkraft åt en vattenkvarn.

Bäcken som vattnet kommer ifrån rinner halvannan mil åt sydväst genom Tjaukle vars källa säkert finns i Hejde, Väte, Mästerby eller åt det hållet. Bäcken rinner strax förbi Romakloster och kommer snart ut i vad vi kallar Gothemsån som mynnar i Åminne (ortnamnet betyder förstås åmynning); det bör inte ha varit några större problem att med båt ta sig ut till havet från Möllebos när Munkhuset byggdes, se t ex Fågelsjön och Birka, och många hundra år därefter.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,4 km, Arkeologins dag 20174,2 km, Bjärges Solljus4,0 km, Bolagsstämma i Vänge4,0 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20154,5 km, Gotland Whisky AB3,7 km, Hästtjuvar

Bilder

3,7 km, Dr Hans Karrillon

Flora

4,0 km, Majviva

Fornborgar

2,9 km, Borgen vid Hallegårda4,0 km, Tuna i Viklau1,6 km, Viklau fornborg

Företag

4,2 km, Bjärges Träförädling AB3,6 km, Gervide gård4,5 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

1,1 km, Broa gravfält

Historia

3,5 km, Allén till kyrkan från Kungsgården2,1 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem4,5 km, Draken i Vänge3,2 km, En portal i Halla kyrka3,3 km, Guteriddaren3,5 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv1,3 km, Inbördeskriget 12884,5 km, Järnålderns organisation och försvar1,2 km, Nordens största gravklot3,4 km, Skyltinformation vid Roma kloster4,4 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

1,7 km, Eisläggar4,5 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,1 km, Jag såg rus3,4 km, Många böcker i Gutnalia4,5 km, Tors borg2,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma4,2 km, Vad är det väl3,4 km, Wigarius i Romakloster2,2 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Björke kyrka3,2 km, Halla kyrka3,4 km, Roma kloster5,0 km, Roma kyrka3,0 km, Sjonhem kyrka2,4 km, Viklau kyrka4,5 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,6 km, En vårsida för 20073,8 km, Ett silverne träd3,3 km, Havets söner

Kämpgravar

4,4 km, Fornänge i Vänge2,1 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

4,2 km, En promenad i slutet av maj 20093,3 km, Jag börjar gilla Kungsgårn3,4 km, Man ser dem sällan3,4 km, Skelett i vindarna4,2 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

3,4 km, Klosterbyggnad0 m, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos4,1 km, S:ta Katarinas gilleshus2,3 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

4,4 km, Cedergrens orgelmuseum3,7 km, Lapidarium i Björke2,9 km, Russmuseum

Naturreservat

1,6 km, Klosteränget

Platser

2,1 km, Ett gotländskt vattendrag3,5 km, Fiskdammar i Roma4,3 km, Tjaukle4,0 km, Vänge bygdegård

Romateatern

3,4 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,2 km, Dräpte lübeckare3,5 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

4,5 km, Bysantisk figuration4,5 km, Den vikingatida kyrktuppen4,4 km, Ett bart huggande svärd4,5 km, Gaitbucken jär a gaitbuck2,4 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona2,3 km, Jesus väcker Lasaros4,5 km, Kvinnans skapelse4,5 km, Mannens skapelse3,2 km, Salomes hand4,5 km, Triumfkrucifixet i Vänge4,5 km, Tuppundret i Vänge4,5 km, Vattenvarelsen i Vänge3,0 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald4,5 km, Vem blir sluken2,3 km, Viklaumadonnan

Tackar

4,4 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

4,4 km, Vänge prästänge