Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Fornänge i Vänge


Kämpgravar - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Fornänge i Vänge - foto: Bernt Enderborg

Husgrunden efter huset som övergavs i Fornänget några århundraden efter Kristi födelse är överraskande stor. En av järnålderns stormän i socknen har kanske bott där.

Ungefär 25 meter lång och 8 meter bred ger en boendeyta på 200 m2. Den riktigt gamla vägen har gått alldeles i närheten, men återfinns nu som stenhögar i de små dikena som kantar åkrarna. Med lite god fantasi kan man nog följa vägen över åkrarna mot Buttle, ner vid Arängsbacke och den försvinner ner i skogen okänt vart. Men då måste man ha god lokalkännedom, delar av vägen finns nämligen kvar i hultet alldeles nerför Stapelakan.

För skojigt kan vi säga att Strelow på 1600-talet la början till Gotlands landnam i Vänge. Han påstod att landet just här ligger högst och att Tjelvar, Gotlands förste inbyggare, på plats höll ett ståtligt tal till folket, prisade traktens skönhet och beslöt sig för att slå ner bopålarna.

Nu är inte Gotland som högst i Vänge, men om man vill välja ut en mitt på Gotland så pekar man några hundra meter bredvid den medeltida kyrkan i samma socken.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

495 m, Bjärges Solljus1,2 km, Bolagsstämma i Vänge1,1 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20154,7 km, Hästtjuvar964 m, Western Riders Gotland794 m, Veterantraktorer1,2 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

981 m, En cowgirl1,0 km, Gotland - hästarnas land3,6 km, Krasse1,9 km, Våtmark

Fauna

870 m, En vit stork

Flora

1,7 km, Majviva

Fornborgar

1,7 km, Arängsbacke3,4 km, Guldrupe fornborg3,4 km, Tuna i Viklau3,3 km, Viklau fornborg

Företag

517 m, Bjärges Träförädling AB4,7 km, Gervide gård2,5 km, GOTFire Värmesystem

Historia

3,1 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem1,9 km, Draken i Vänge5,3 km, Festplatsen i Buttle4,7 km, Hagelheim bro1,7 km, Jacobs minnessten, ringkors1,9 km, Järnålderns organisation och försvar1,9 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

2,2 km, En holländare1,9 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge3,5 km, Jag såg rus1,9 km, Tors borg500 m, Vad är det väl3,6 km, Vikingakläder

Kyrka

5,6 km, Buttle kyrka3,7 km, Guldrupe kyrka4,9 km, Sjonhem kyrka2,5 km, Viklau kyrka1,9 km, Vänge kyrka

Kåseri

2,1 km, En vårsida för 20071,5 km, Ett silverne träd1,1 km, Havets söner3,6 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

0 m, Fornänge i Vänge3,6 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,5 km, En promenad i slutet av maj 20091,5 km, Man ser dem sällan644 m, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,4 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos2,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

421 m, Cedergrens orgelmuseum4,8 km, Russmuseum

Målningar

5,7 km, Himmelsk dagg i Buttle5,6 km, Själavägningen i Buttle

Naturreservat

5,0 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,2 km, Buttle järnvägsstation2,2 km, Ett gotländskt vattendrag1,9 km, Tjaukle1,1 km, Vänge bygdegård5,1 km, Västerby komministerboställe

Runor

3,7 km, Mässhaken i Guldrupe5,0 km, Rodfos sveks i Rumänien3,7 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

1,9 km, Bysantisk figuration1,9 km, Den vikingatida kyrktuppen1,9 km, Ett bart huggande svärd2,0 km, Gaitbucken jär a gaitbuck2,5 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona2,5 km, Jesus väcker Lasaros5,7 km, Kejsaren i Buttle1,9 km, Kvinnans skapelse1,9 km, Mannens skapelse5,7 km, Solsymbolen i Buttle kyrka1,9 km, Triumfkrucifixet i Vänge1,9 km, Tuppundret i Vänge1,9 km, Vattenvarelsen i Vänge4,9 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald1,9 km, Vem blir sluken2,5 km, Viklaumadonnan5,6 km, Överträdelsens barn i Buttle

Tackar

1,3 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,0 km, Vänge prästänge