Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Viklau medeltida prästgård


Medeltida hus - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Viklau medeltida prästgård - foto: Bernt Enderborg

Alldeles bakom, öster, den medeltida kyrkan i Viklau ligger ruinerna av den medeltida prästgården.

Medeltida prästgård i Viklau

Informationsskylten på plats säger att prästgårdarna inte skiljde sig från gårdar i övrigt på Gotland och att de s.k. gavelfarstubyggnaderna var vanliga. Den i Viklau mäter 10x13 meter och har sin ingång på gaveln.


Medeltida prästgård i Viklau

Skylten visar en illustration över hur det hela kunde tänkas ha sett ut på 1100-talet. Vi vet inte vem som har gjort illustrationen men den är undertecknad med dubbelt:na till vänster varför det är dubbelT som skall ha kredd.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,6 km, Bjärges Solljus2,8 km, Bolagsstämma i Vänge2,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20154,6 km, Hästtjuvar3,0 km, Western Riders Gotland3,0 km, Veterantraktorer3,7 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,1 km, Dr Hans Karrillon3,1 km, En cowgirl3,1 km, Gotland - hästarnas land4,3 km, Våtmark

Fauna

3,3 km, En vit stork

Flora

1,6 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke5,2 km, Borgen vid Hallegårda4,2 km, Guldrupe fornborg2,0 km, Tuna i Viklau2,3 km, Viklau fornborg

Företag

2,6 km, Bjärges Träförädling AB4,6 km, Gervide gård3,9 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,4 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem3,5 km, Draken i Vänge5,2 km, Hagelheim bro3,6 km, Inbördeskriget 12882,7 km, Jacobs minnessten, ringkors3,5 km, Järnålderns organisation och försvar3,6 km, Nordens största gravklot3,5 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar3,1 km, En holländare3,5 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,8 km, Jag såg rus3,5 km, Tors borg4,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma2,6 km, Vad är det väl2,9 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka5,1 km, Björke kyrka4,3 km, Guldrupe kyrka4,3 km, Sjonhem kyrka67 m, Viklau kyrka3,5 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 20072,8 km, Ett silverne träd1,9 km, Havets söner4,3 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,5 km, Fornänge i Vänge2,9 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,9 km, En promenad i slutet av maj 20092,4 km, Man ser dem sällan2,6 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,3 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos5,2 km, S:ta Katarinas gilleshus0 m, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,7 km, Cedergrens orgelmuseum5,0 km, Lapidarium i Björke4,2 km, Russmuseum

Naturreservat

3,8 km, Klosteränget

Platser

1,0 km, Ett gotländskt vattendrag2,0 km, Tjaukle2,8 km, Vänge bygdegård

Runor

4,3 km, Mässhaken i Guldrupe4,7 km, Rodfos sveks i Rumänien4,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,5 km, Bysantisk figuration3,5 km, Den vikingatida kyrktuppen3,5 km, Ett bart huggande svärd3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck64 m, Ingalunda fastspikad, tjusig krona59 m, Jesus väcker Lasaros3,5 km, Kvinnans skapelse3,5 km, Mannens skapelse3,5 km, Triumfkrucifixet i Vänge3,5 km, Tuppundret i Vänge3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge4,3 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3,5 km, Vem blir sluken61 m, Viklaumadonnan

Tackar

2,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge