Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Sjonhem kyrka


Kyrka - Sjonhem - Nära - Karta

Gotland, Sjonhem kyrka - foto: Bernt Enderborg

Kyrkan har kor och långhus från 1200-talets mitt, tornet från 1200-talets början tillhörde ursprungligen en mindre kärnkyrka. Sakristian från 1818.

Sjonhem kyrka

De ornamentala kalkmålningarna från 1200-talet är vad som syns på bilden, tagen rakt upp i taket. Eftersom det inte är så många målningar i kyrkan, så är de som finns effektfullt vackra i sina milda färger. Ibland tänker jag alldeles som Nils Ferlin när jag går och funderar i våra kyrkor, ty när man lyfter på huvudet och ser målningar och annat i taket så kan man allt undra om det inte är någon annans golv.

Glasmålningar i Sjonhem kyrka

Glasmåleri från 1200-talet återfinns i öster: Kristi födelse, konungarnas tillbedjan, frambärandet i templet, Lasarus återuppväcks, intåget i Jerusalem och Kristi förklaring. För mer info, se glasmästarna.

Dopfunt, Sjonhem kyrka

Dopfunt av sandsten med svårtolkade bilder av Hegwaldr från 1100-talet, kyrkans klenod.

Dopfunten i Sjonhem kyrka

En märklig plöjningsscen på cuppan.

Sjonhem kyrka

Till synes en lättolkad scen från cuppans nedre del - S:t Göran i slagsmål - men experterna förefaller mindre säkra eftersom det finns några väldigt ovanliga framställningar på dopfunten. Vad sägs om personifikationer av natten och dagen, nox och dies?

För mer info om dopfuntstillverkarna, se stenmästarna. Förresten, vikingatiden slutar ju vid mitten av 1000-talet och verkstaden Hegwaldr började knacka dopfuntar några årtionden därefter, Hegwaldr var alltså en viking!

Sjonhem kyrka

Processionskrucifixet från 1300-talet sitter numera i Altaruppsatsen, som förfärdigades 1735. För den som har lite svårt att läsa så står ovanför krucifixet (inte på bild): "Sii Guds Lamb som borttager werldenes Synder. Joh. 1. V. 29."

På krucifixet står som vanligt: Inri, dvs Jesus från Nasareth, judarnas konung. Somligt folk i Jerusalem var gramse över att Pilatus hade skrivit just detta på korset, står det i "Boka", men det brydde han sig inte om. Pilatus korsfäste alltså judarnas kung, om du inte har tänkt på det politiskt förut.

Predikstolen 1600-tal, om du är intresserade av sådana.

Lite till
En bildsten med runor som bevisar de vikingatida gutarnas internationella handel har man funnit vid kyrkan och släpat iväg till ett museum, se Rodfos sveks i Rumänien.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,9 km, Arkeologins dag 20174,5 km, Bjärges Solljus3,9 km, Bolagsstämma i Vänge3,9 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20155,0 km, Det lilla är förbi930 m, Hästtjuvar

Flora

5,6 km, Majviva

Fornborgar

2,8 km, Borgen vid Hallegårda3,4 km, Tomase fornborg2,0 km, Viklau fornborg

Företag

4,5 km, Bjärges Träförädling AB833 m, Gervide gård3,4 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

2,9 km, Broa gravfält

Historia

5,1 km, Allén till kyrkan från Kungsgården1,9 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem3,7 km, Draken i Vänge3,1 km, En portal i Halla kyrka3,1 km, Guteriddaren4,5 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv3,0 km, Inbördeskriget 12886,4 km, Jacobs minnessten, ringkors3,7 km, Järnålderns organisation och försvar2,8 km, Nordens största gravklot4,9 km, Skyltinformation vid Roma kloster3,7 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar3,7 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge1,5 km, Jag såg rus5,0 km, Många böcker i Gutnalia3,7 km, Tors borg4,7 km, Vad betyder ortnamnet Roma4,5 km, Vad är det väl4,9 km, Wigarius i Romakloster1,4 km, Vikingakläder

Kyrka

4,8 km, Ganthem kyrka3,1 km, Halla kyrka4,9 km, Roma kloster0 m, Sjonhem kyrka4,4 km, Viklau kyrka3,7 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 20073,5 km, Ett silverne träd3,8 km, Havets söner

Kämpgravar

4,9 km, Fornänge i Vänge1,4 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

5,6 km, En promenad i slutet av maj 20094,9 km, Jag börjar gilla Kungsgårn3,4 km, Man ser dem sällan5,0 km, Skelett i vindarna4,4 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

5,0 km, Klosterbyggnad3,0 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos4,3 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

4,7 km, Cedergrens orgelmuseum102 m, Russmuseum

Målningar

4,8 km, Andreas, Paulus och Petrus4,8 km, Gud Fader i Ganthem4,8 km, Helvetesgapet4,8 km, På stora fötter i Ganthem4,8 km, Själavägningen i Ganthem

Naturreservat

2,1 km, Klosteränget

Platser

3,4 km, Ett gotländskt vattendrag4,9 km, Fiskdammar i Roma6,0 km, Tjaukle3,9 km, Vänge bygdegård

Romateatern

5,0 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,1 km, Dräpte lübeckare531 m, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

3,7 km, Bysantisk figuration3,7 km, Den vikingatida kyrktuppen3,7 km, Ett bart huggande svärd3,7 km, Gaitbucken jär a gaitbuck4,4 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona4,4 km, Jesus väcker Lasaros3,7 km, Kvinnans skapelse3,7 km, Mannens skapelse3,1 km, Salomes hand3,7 km, Triumfkrucifixet i Vänge3,7 km, Tuppundret i Vänge3,7 km, Vattenvarelsen i Vänge24 m, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3,7 km, Vem blir sluken4,8 km, Vem är det på Ganthems kyrka4,4 km, Viklaumadonnan

Tackar

5,7 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge