Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Vem - Josef, Tor eller Hägwald


Skulptur - Sjonhem - Nära - Karta

Gotland, Vem - Josef, Tor eller Hägwald - foto: Bernt Enderborg

I Sjonhem medeltida kyrka mittemot Gervide Gård finns en dopfunt från 1100-talet gjord av en skola som experter kallar Hegwaldr. På dopfuntsfoten finns den skulptur som visas ovan.

- Vem är det?

Det brukar ju med förkärlek framhållas av officiella skriverier om Gotland att ön inte kristnades förrän i mitten av 1100-talet, men då menas väl att Gutnaltinget hade gjort Kristendomen till statsreligion.


Foto från Burgsvik, skulpturen är en hyllning till alla tiders stenarbetare

Hegwaldr är numera inte namnet på den stenarbetare som gjorde dopfunten utan namnet på en beställare från Etelhem och i nutid en verkstad som gjorde bl a dopfuntar.


Samma bild som ovan

Men vem är det som visas på dopfuntsfoten i Sjonhem? Skulle man avbilda en stenarbetare, en skulptör, en mästare, på detta sätt? Varför skulle Josef, Jesus' jordiska farsa, som ju var snickare stå med huvudet på tvären?

Om nu Gotland kristnades i mitten på 1100-talet, varför skulle det inte kunna vara Tor själv, asaguden? De gamla gudarna blir förgjorda och nedtryckta av den nya religionen. Där kan ha stå och vifta med sin jävla hammare så mycket han vill. När folk döps i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn så har Tor inte en chans.

- Vad tror du?

Ps. Det finns folk som säger att vi har Oden på bild, hans spjut, Valhall finns på en bildsten och Tors borg ligger i Kräklingbo. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,9 km, Arkeologins dag 20174,5 km, Bjärges Solljus3,9 km, Bolagsstämma i Vänge3,9 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20155,0 km, Det lilla är förbi912 m, Hästtjuvar

Flora

5,6 km, Majviva

Fornborgar

2,8 km, Borgen vid Hallegårda3,4 km, Tomase fornborg2,0 km, Viklau fornborg

Företag

4,5 km, Bjärges Träförädling AB815 m, Gervide gård3,4 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,0 km, Broa gravfält

Historia

5,1 km, Allén till kyrkan från Kungsgården1,9 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem3,7 km, Draken i Vänge3,1 km, En portal i Halla kyrka3,1 km, Guteriddaren4,5 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv3,0 km, Inbördeskriget 12886,4 km, Jacobs minnessten, ringkors3,7 km, Järnålderns organisation och försvar2,9 km, Nordens största gravklot4,9 km, Skyltinformation vid Roma kloster3,7 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar3,7 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge1,5 km, Jag såg rus5,0 km, Många böcker i Gutnalia3,7 km, Tors borg4,7 km, Vad betyder ortnamnet Roma4,5 km, Vad är det väl4,9 km, Wigarius i Romakloster1,4 km, Vikingakläder

Kyrka

4,8 km, Ganthem kyrka3,1 km, Halla kyrka4,9 km, Roma kloster24 m, Sjonhem kyrka4,4 km, Viklau kyrka3,7 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 20073,5 km, Ett silverne träd3,8 km, Havets söner

Kämpgravar

4,9 km, Fornänge i Vänge1,4 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

5,6 km, En promenad i slutet av maj 20094,9 km, Jag börjar gilla Kungsgårn3,4 km, Man ser dem sällan5,0 km, Skelett i vindarna4,4 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

5,0 km, Klosterbyggnad3,0 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos4,3 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

4,7 km, Cedergrens orgelmuseum120 m, Russmuseum

Målningar

4,8 km, Andreas, Paulus och Petrus4,8 km, Gud Fader i Ganthem4,8 km, Helvetesgapet4,8 km, På stora fötter i Ganthem4,7 km, Själavägningen i Ganthem

Naturreservat

2,1 km, Klosteränget

Platser

3,4 km, Ett gotländskt vattendrag5,0 km, Fiskdammar i Roma6,0 km, Tjaukle3,9 km, Vänge bygdegård

Romateatern

5,0 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,1 km, Dräpte lübeckare507 m, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

3,7 km, Bysantisk figuration3,7 km, Den vikingatida kyrktuppen3,7 km, Ett bart huggande svärd3,7 km, Gaitbucken jär a gaitbuck4,4 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona4,4 km, Jesus väcker Lasaros3,7 km, Kvinnans skapelse3,7 km, Mannens skapelse3,1 km, Salomes hand3,7 km, Triumfkrucifixet i Vänge3,7 km, Tuppundret i Vänge3,7 km, Vattenvarelsen i Vänge0 m, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3,7 km, Vem blir sluken4,8 km, Vem är det på Ganthems kyrka4,4 km, Viklaumadonnan

Tackar

5,7 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge