Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Vikingatida smideskonst i Vänge


Historia - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Vikingatida smideskonst i Vänge - foto: Bernt Enderborg

De nu stående kyrkorna på Gotland är mestadels barn från tiderna mellan åren 1150-1350, utsökt sköna, men det tycks ha funnits tidigare stenkyrkor och också äldre stavkyrkor. Bilden ovan visar dörren till Sakristian inuti Vänge kyrka.

På en studiecirkel med Sylvia Ekengren den 18 mars 2015, hon har skrivit om kyrkan, sa hon att dörren har den typiska formen från stavkyrkor och att smidet kom ända från den tiden, nog vikingatiden.

Vikingatida smide i Vänge

Ovan ser du låset på dörren, som förefaller lagat med en sneremsa. Det finns en guide till Smideskonsten på Gotland och där sägs att "inget land i världen kan jämföras med Gotland när det gäller sådant konsthantverk".

Och du kan åka att kika på detta konsthantverk när du vill, det finns länkar till kyrkor i guiden ovan. Ser du ringkorset på bilden ovan, förresten.

Vikingatida smide i Vänge

Vänge kyrka är med rätta berömd för frisen av Byzantios på södersidan, alldeles under taket utanpå kyrkan, t ex Den vikingatida kyrktuppen, men det finns som synes mer att häpna över. Som du månne förresten vet så är den bäst bevarade stavkyrkan från Hemse kyrka på Gotland. Ett stycke trä från den:

http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/333464

Det som finns kvar av stavkyrkan är emellertid ivägburet till Historiska museet i Stockholm och hopsatt där. Det är sorgligt, men än finns det mycket som inte burits iväg trots att det tycks vara av riksintresse endast i Stockholm.

Vikingatida smide i Vänge

Bilden ovan visar ett livsträd från sakristiedörren i Vänge medeltida kyrka. Och järnsmidet på hela dörren är gammalt, kanske vikingatida, och har nog suttit på en stavkyrka en gång i världen, se också Draken i Vänge.

På Gotland behöver du inte undra över vad vikingarna egentligen kunde och åstadkom. Det är bara att kika efter, som t ex kastalen alldeles bredvid Lärbro kyrka.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,4 km, Bjärges Solljus821 m, Bolagsstämma i Vänge835 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20153,2 km, Hästtjuvar2,7 km, Western Riders Gotland2,5 km, Veterantraktorer1,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,7 km, En cowgirl2,8 km, Gotland - hästarnas land5,1 km, Krasse1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,5 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke4,8 km, Tomase fornborg2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,4 km, Bjärges Träförädling AB3,2 km, Gervide gård623 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,4 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem21 m, Draken i Vänge3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors21 m, Järnålderns organisation och försvar5,3 km, Nordens största gravklot0 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare22 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,7 km, Jag såg rus18 m, Tors borg1,4 km, Vad är det väl2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka3,6 km, Viklau kyrka21 m, Vänge kyrka

Kåseri

854 m, En vårsida för 2007705 m, Ett silverne träd1,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 20091,1 km, Man ser dem sällan1,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,4 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos3,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum3,6 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation2,7 km, Ett gotländskt vattendrag3,8 km, Tjaukle837 m, Vänge bygdegård

Runor

3,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

20 m, Bysantisk figuration19 m, Den vikingatida kyrktuppen26 m, Ett bart huggande svärd59 m, Gaitbucken jär a gaitbuck3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona3,6 km, Jesus väcker Lasaros16 m, Kvinnans skapelse17 m, Mannens skapelse21 m, Triumfkrucifixet i Vänge10 m, Tuppundret i Vänge76 m, Vattenvarelsen i Vänge3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald19 m, Vem blir sluken3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,2 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

122 m, Vänge prästänge