Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Alskog kyrka


Kyrka - Alskog - Nära - Karta

Gotland, Alskog kyrka - foto: Bernt Enderborg

"Alskogs kyrka består av ett rakslutet kor, ett rektangulärt långhus, som en tid varit tvåskeppigt, samt ett torn i väster." Och att "Långhuset är kyrkobyggnadens äldsta del uppfört under 1200-talets första fjärdedel. I anslutning till långhuset uppfördes det ännu bevarade tornet under 1200-talets andra fjärdedel (1239 i Taxuslistan), säger Erland Lagerlöf i Alskogs kyrka, Sveriges kyrkor, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968, s 176.

Skottgluggar i tornet på Alskog kyrka

Tornet uppfördes på 1200-talet av samma anledning som det i Dalhem, det finns skottgluggar; se också Daniel i lejongropen i Ala socken, som Alskog gränsar till i norr, där tidens orolighet berörs.

Det har funnits en kyrka långt tidigare än 1200-tal i Alskog socken; Konstinventariet säger, sid 194: "Den första kyrkan på platsen var förmodligen en träkyrka" (det finns lite bevarat som kan komma från den). En stenkyrka började uppföras under 1100-talets senare hälft - den först etappen: kor med absid (rester av murar finns under nuvarande korgolv samt återanvända portal- och fönsteromfattningar, se bl a Globus).

Kyrkans skyddshelgon tros vara S:ta Katarina, se målningen i Kräklingbo kyrka och S:ta Carin i Visby; ett gilleshus i Björke ärade också henne.

Alskog kyrka, krucifix

Fragment av 1400-talsmålningar, det är allt, triumfkrucifix av Viklaumadonna-mästaren; för mer information om krucifixet se Träskulptur, romansk konst, där det talas om träskulptur av central betydelse också internationellt.

Alskog kyrka, dopfunt

Dopfunten från andra hälften av 1100-talet av ett synonymnamn som kallas Semi-Byzantios, se Stenmästarna om Byzantios; det finns olika dateringar av dopfunten.

Dopfunten visar bebådelsen, Marias och Elisabets möte (Obs! Josefs första dröm), Kristi födelse, Josefs dröm, flykten till Egypten, ängel som uppvaktar sovande tre konungar och Konungarnas tillbedjan

Lite mer om skulptur på kyrkan finns på sidan om Globus.

Alskog kyrka, predikstolen

Predikstolen från 1586 sägs vara en av de äldsta på Gotland; obs dock ambon i Vamlingbo och predikstolen i Martebo. Speglarna har målningar av de fyra evangelisterna, ovan Johannes - bilden är vald därför att Johannes ofta framställs tämligen feminint i kyrkokonsten; örnen är som bekant bl a en symbol för honom.

Alskog kyrka, altartavlan

Altartavlan från 1759 vars centrala målning är den Sista måltiden är gjord av Magnus Möller, virket ihopsnickrat av Johan Dunderhake.

Glasmålningar i Alskog kyrka

Det finns fem glasmålningar från tiderna omkring år 1300, som är sevärdheter av mått och rang uti Sveriges utomordentliga land, se glasmålningar. De visar den sista måltiden, bröllopet i Kana där vatten blev vin, uppståndelsen, Jesus får stryk och intåget i Jerusalem. På bilden ovan uppstås det medan riddare i 1300-talsrustningar snarkar i knusende ro; en mer spännande uppståndelsescen finns på en bildsten, minst ett halvt millennium äldre.

Glasmålningar i Alskog kyrka

- Koss i jevi teidar, dei jär väin!

Lite annat om Alskog kyrka

För den som tycker att Alf Henriksson är trevlig läsning rekommenderas en bok vid namn Ekot av ett skott, ty där lär man sig att änkan efter Johan Jacob Anckarström, Gustaf III:s mördare, flyttade till Gotland och gifte sig vid domaren i Levide ting. Men enligt somliga gick det åt skogen för domare Barthold, och när han efter förfallet skulle göra inbrott i Alskog kyrka blev han ihjälskjuten.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,8 km, Bieffekten4,4 km, Ljugarns förskola - Bikupan2,3 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

3,2 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,6 km, Svajde fiskeläge3,7 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

4,2 km, Botvidebackar - Walbierg4,3 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen5,8 km, Kaupungs slott

Historia

3,1 km, 1100-talstaket i Garde kyrka1,7 km, Anckarströms änka4,1 km, En sojde i Garde2,5 km, God Gardesten3,1 km, Kalkstensbrytning i Garde3,1 km, Kyrkan som står barfota3,1 km, Lite mer om Garde kyrka3,0 km, Medeltida gårdsport i Garde4,1 km, Offerkast av sten3 m, Portklappen i Alskog2,0 km, Visbjerg - promenadguiden

Kuriosa

5,4 km, En sojde

Kyrka

0 m, Alskog kyrka3,1 km, Garde kyrka5,3 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

3,1 km, Nog ser det ut som3,6 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

3,1 km, Graips hus2,2 km, Käldänge2,0 km, Kämpgravar i Juves änge4,0 km, Visne ängar

Magiska Gotland

2,1 km, Hur mycket magi tål du3,6 km, Månen3,9 km, Några bilder på Lau4,9 km, Älvorna dansar

Målningar

19 m, Alskogaren - glasmålare3,1 km, Boris och Gleb27 m, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

2,6 km, Ollajvs naturreservat

Platser

4,6 km, Godugn - stenåldersgrotta5,0 km, Lau käldu2,0 km, Visbjerg

Reklam

4,2 km, Husbyggarna

Runor

3,1 km, En av våra kyrkor

Saga

2,5 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,7 km, Gålrum gravfält4,2 km, Bandeläins täppu3,5 km, Liffrideskeppen2,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

77 m, Globus, stenkonstnär7 m, Josefs första dröm

Slipskåror

3,6 km, Lite till om slipskåror

Socken

57 m, Alskog

Stenrösen

2,5 km, Digerrojr1,8 km, Dikkarehagens röse

Stränder

4,0 km, Lausviken3,7 km, Svajde

Ängen

2,2 km, Käldänge