Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Majviva


Flora - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Majviva - foto: Bernt Enderborg

Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder och blommor i maj-juni. Den är vanlig bara på Öland och Gotland men finns visst sparsamt upp till Jämtland.Bilderna ovan är tagna vid Tjaukle i Viklau (ett skönt naturområde) men man hittar dem överallt (jag har för mig att jag såg tonvis på Kallgatburg).Mer information finns på den virtuella floran, t ex att den på latin heter Primula farinosa och att det sistnämnda helt enkelt betyder att den är mjölig på undersidan.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,1 km, Bjärges Solljus2,7 km, Bolagsstämma i Vänge2,7 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20151,7 km, Western Riders Gotland1,7 km, Veterantraktorer2,8 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

1,8 km, En cowgirl1,7 km, Gotland - hästarnas land3,7 km, Krasse5,6 km, Myren i Hejde3,6 km, Våtmark

Fauna

2,3 km, En vit stork

Flora

0 m, Majviva

Fornborgar

3,4 km, Arängsbacke4,5 km, Binge slott2,6 km, Guldrupe fornborg1,7 km, Tuna i Viklau3,6 km, Viklau fornborg

Företag

2,1 km, Bjärges Träförädling AB4,1 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,1 km, Broa gravfält

Historia

3,6 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem3,5 km, Draken i Vänge3,6 km, Hagelheim bro1,1 km, Jacobs minnessten, ringkors3,5 km, Järnålderns organisation och försvar3,5 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

1,5 km, En holländare3,5 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge4,0 km, Jag såg rus3,5 km, Tors borg2,1 km, Vad är det väl4,2 km, Vikingakläder

Kyrka

4,8 km, Atlingbo kyrka2,7 km, Guldrupe kyrka5,6 km, Sjonhem kyrka1,6 km, Viklau kyrka3,5 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,4 km, En vårsida för 20072,9 km, Ett silverne träd2,0 km, Havets söner2,7 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

1,7 km, Fornänge i Vänge4,1 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

369 m, En promenad i slutet av maj 20092,7 km, Man ser dem sällan2,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,0 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos1,6 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,1 km, Cedergrens orgelmuseum5,5 km, Russmuseum

Naturreservat

6,4 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

5,1 km, Buttle järnvägsstation2,2 km, Ett gotländskt vattendrag381 m, Tjaukle2,7 km, Vänge bygdegård4,6 km, Västerby komministerboställe

Runor

2,7 km, Mässhaken i Guldrupe2,7 km, Runor i Guldrupe kyrktorn4,8 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,5 km, Bysantisk figuration3,5 km, Den vikingatida kyrktuppen3,5 km, Ett bart huggande svärd3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck1,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona1,6 km, Jesus väcker Lasaros3,5 km, Kvinnans skapelse3,5 km, Mannens skapelse3,5 km, Triumfkrucifixet i Vänge3,5 km, Tuppundret i Vänge3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge5,6 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3,5 km, Vem blir sluken1,6 km, Viklaumadonnan

Tackar

600 m, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge