Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Solsymbolen i Buttle kyrka


Skulptur - Buttle - Nära - Karta

Gotland, Solsymbolen i Buttle kyrka - foto: Bernt Enderborg

I Buttle medeltida kyrka återfinns liksom i många andra kyrkor en solsymbol. Och det är nog bra det, till och med Franciskus av Assisi skaldade strax efter millennieskiftet 1200 i sin Solsång:

"Lovad vare du, min Herre
med hela din skapelse,
särskilt för broder Sol,
som skänker oss dagen och ljuset.
Vacker är han i sin väldiga glans.
Om dig, du Allrahögste, bär han vittnesbörd."

Det här med dyrkan eller tillbedjan av solen av urgammalt. I all världens tider har folk förundrat sig, utom möjligen i vår egen, ty nu vet man att det är en enorm gasboll som kommer att brinna ungefär likadant i fyra miljarder år till och i stället för att ge Gud äran hemfaller vi åt den förnämliga filosofi Pangloss lärde ut och menar väl att solen inte kan annat än att brinna. Att ovanvisade bild är en solsymbol ser förresten alla, långt svårare är det att hålla med om att det är sådana som visas på de gamla bildstenarna, se Religionshistoria, en bit ner på sidan.

De hebreiska bokstäverna på bilden är ett tetragram, dvs fyra stycken, och är: YHWH. Alla svenskar säger väl därför Jahve men Wikipedia säger att det uttalas "Adonai", om jag förstår rätt, vilket betyder "Min Gud".

Många kommer till Gotland varje år för att dyrka solen - somliga för att bli vackrare att titta på, andra för att det helt enkelt är så skönt - och då är det ju bra att Gotland brukar vinna solligan jämt och samt, ehuru dyrkandet nog inte är av samma art som den kyrkobesökare kan tänkas ha för sig.

Välkommen till solen!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen