Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Man ser dem sällan


Magiska Gotland - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Man ser dem sällan - foto: Bernt Enderborg

Tidigt i gryningen händer det att man ser en och annan som ent. Kanske är de på vandring efter entiskor.

Denna ent står mitt på Gotland, Midgards, där enligt en 1600-talsförfattare den förste guten slog ner sina bopålar emedan landet låg som ett hyende. Här finns stora skogar, rika åar och lämningar från alla åldrar. Vårt vapen på flaggan är fortfarande en vit häst.

Välkommen till Gotland!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,1 km, Bjärges Solljus633 m, Bolagsstämma i Vänge626 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20153,1 km, Hästtjuvar2,5 km, Western Riders Gotland2,3 km, Veterantraktorer2,2 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,5 km, En cowgirl2,6 km, Gotland - hästarnas land5,1 km, Krasse2,4 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

2,7 km, Majviva

Fornborgar

2,1 km, Arängsbacke4,8 km, Guldrupe fornborg4,1 km, Tuna i Viklau2,0 km, Viklau fornborg

Företag

1,0 km, Bjärges Träförädling AB3,1 km, Gervide gård1,5 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

4,3 km, Broa gravfält

Historia

1,7 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem1,1 km, Draken i Vänge4,5 km, Inbördeskriget 12883,1 km, Jacobs minnessten, ringkors1,1 km, Järnålderns organisation och försvar4,4 km, Nordens största gravklot1,1 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

5,2 km, Eisläggar3,6 km, En holländare1,1 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,0 km, Jag såg rus1,1 km, Tors borg1,1 km, Vad är det väl2,1 km, Vikingakläder

Kyrka

5,1 km, Guldrupe kyrka3,4 km, Sjonhem kyrka2,5 km, Viklau kyrka1,1 km, Vänge kyrka

Kåseri

670 m, En vårsida för 2007429 m, Ett silverne träd663 m, Havets söner5,1 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

1,5 km, Fornänge i Vänge2,1 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

2,6 km, En promenad i slutet av maj 20090 m, Man ser dem sällan1,0 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

3,4 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos2,4 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,3 km, Cedergrens orgelmuseum3,3 km, Russmuseum

Naturreservat

4,2 km, Klosteränget

Platser

1,6 km, Ett gotländskt vattendrag3,0 km, Tjaukle628 m, Vänge bygdegård

Runor

5,1 km, Mässhaken i Guldrupe3,5 km, Rodfos sveks i Rumänien5,1 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

1,1 km, Bysantisk figuration1,1 km, Den vikingatida kyrktuppen1,1 km, Ett bart huggande svärd1,1 km, Gaitbucken jär a gaitbuck2,5 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona2,5 km, Jesus väcker Lasaros1,1 km, Kvinnans skapelse1,1 km, Mannens skapelse1,1 km, Triumfkrucifixet i Vänge1,1 km, Tuppundret i Vänge1,2 km, Vattenvarelsen i Vänge3,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald1,1 km, Vem blir sluken2,5 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

4,6 km, Disroir, disrojr

Tackar

2,6 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

1,1 km, Vänge prästänge