Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Tors borg


Kuriosa - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Tors borg - foto: Bernt Enderborg

Upphöjningen av skogen mitt i bilden ovan är Tors borg i Kräklingbo socken, östra Gotland, på ungefär två mils avstånd. Jag fick möjlighet att klättra upp i kyrktornet i Vänge, som ligger mitt på Gotland, och fotografera åt alla håll och kanter. Någon sa att man kunde se 19 kyrktorn, jag räknade inte, men röken från trumlorna i Slite steg över skogen nordost på.Tors borg, eller Torsburgen som vi säger i dag, är Nordens största forntida försvarsborg, ungefär dubbelt så stor som Visby innerstad och 1000 år äldre. Den ligger på en klint, eller burg, varför den branta klippan utgör en del av försvaret, men på den sydöstra delen av burgen finns ingen brant klippa varför förfäderna har byggt sig en två kilometer lång mur till skydd (det har tagit minst 3 år för 1000 man att bygga muren).

Tors borg är något av det häftigaste som finns att se på Gotland. Men det krävs lite kunskaper om vad man ser för att man rätt skall uppskatta det hela, och de finns på denna sida.

Anbelangade namnet så säger en forskare, Ingemar Olsson, att det uppenbart har med asaguden Tor att skaffa. Men varför detta skulle vara uppenbart är emellertid obekant.

- Jovisst, det är Nordens största forntida borg och jodå, den heter Tors borg - Gutasagan är härvidlag tydlig: "þors borg " - men problemet är att Tors borg började byggas vid pass 200 år efter Kristus och då fanns det inte någon i hela Norden som visste något om asaguden Tor. Därtill skulle det dröja 1000 år tills den kristne Snorri Sturlusson i litterära övningar på Island berättade om Tor, vilket händelsevis är de enda källor om Tor som vi känner till.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,4 km, Bjärges Solljus818 m, Bolagsstämma i Vänge833 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20153,2 km, Hästtjuvar2,7 km, Western Riders Gotland2,5 km, Veterantraktorer1,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,7 km, En cowgirl2,8 km, Gotland - hästarnas land5,1 km, Krasse1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,5 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke4,8 km, Tomase fornborg2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,4 km, Bjärges Träförädling AB3,3 km, Gervide gård635 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem9 m, Draken i Vänge3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors9 m, Järnålderns organisation och försvar5,3 km, Nordens största gravklot18 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare11 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,7 km, Jag såg rus0 m, Tors borg1,4 km, Vad är det väl2,8 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka3,6 km, Viklau kyrka9 m, Vänge kyrka

Kåseri

870 m, En vårsida för 2007713 m, Ett silverne träd1,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 20091,1 km, Man ser dem sällan1,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos3,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum3,6 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation2,7 km, Ett gotländskt vattendrag3,8 km, Tjaukle835 m, Vänge bygdegård

Runor

3,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

4 m, Bysantisk figuration3 m, Den vikingatida kyrktuppen40 m, Ett bart huggande svärd67 m, Gaitbucken jär a gaitbuck3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona3,6 km, Jesus väcker Lasaros12 m, Kvinnans skapelse0 m, Mannens skapelse9 m, Triumfkrucifixet i Vänge13 m, Tuppundret i Vänge71 m, Vattenvarelsen i Vänge3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald3 m, Vem blir sluken3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,2 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

135 m, Vänge prästänge