Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Gaitbucken jär a gaitbuck


Skulptur - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Gaitbucken jär a gaitbuck - foto: Bernt Enderborg

Det här med diftonger är knepigt. Gutarna uttalar oftast bokstaven i som ei (diftong), dvs de flesta svenskar uppfattar det så. När vi skriver "ligg i" så uttalar vi det som "ligg ei". När vi läser en text högt och någon påpekar att vi använder många diftonger så vet vi oftast inte vad denne pratar om. Och när t ex en stockholmare läser högt så undrar vi varför de pratar i näsan, nasalt alltså, och om dennes uttal möjligen skall kallas näsonger.

Det där är ett i, säger medelsvensken, som får medhåll av guten som säger, visst, ett "ei" är det. Men så är det inte alltid. Om en gute läser "I det ger jag fanken" så säger han "I dei gir ja fanken", och bokstaven g uttalas hårt och inte som ett j. Gotländskan utmärker sig för rikedom av diftonger, men det är som synes en del annat också.

Den getabock som blev kvar vid ombyggnaden av Vänge medeltida kyrka (det fanns alltså en kyrka före den nuvarande medeltida) utgör en sevärdhet av mått och rang. Det finns förresten en hel fris sådana uppe i sydöstra hörnet som är världsberömd i Sverige.

Men det är inte "en jetabock" som du ser, utan "a gaitbuck". Det skall var hårt g, och vi säger aldrig "en gaitbuck" utan "a gaitbuck". Om du nu far till Vänge för att beskåda kyrkan och geten så kan du emellertid inte säga att du skall åka för att se "a gaitbuck". Nu känner du till den och då är det bestämd form, alltså:

"Ja ska koir ti Vängge u keike pa gaitbucken".

- Välkommen! Gaitn rockar fett.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,5 km, Bjärges Solljus880 m, Bolagsstämma i Vänge894 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20153,2 km, Hästtjuvar2,8 km, Western Riders Gotland2,6 km, Veterantraktorer2,0 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,8 km, En cowgirl2,9 km, Gotland - hästarnas land5,2 km, Krasse1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,6 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke4,7 km, Tomase fornborg2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,5 km, Bjärges Träförädling AB3,2 km, Gervide gård568 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem76 m, Draken i Vänge3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors76 m, Järnålderns organisation och försvar5,3 km, Nordens största gravklot59 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare58 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge2,7 km, Jag såg rus67 m, Tors borg1,5 km, Vad är det väl2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka3,6 km, Viklau kyrka76 m, Vänge kyrka

Kåseri

867 m, En vårsida för 2007753 m, Ett silverne träd1,7 km, Havets söner

Kämpgravar

2,0 km, Fornänge i Vänge2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,4 km, En promenad i slutet av maj 20091,1 km, Man ser dem sällan1,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos3,6 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum3,6 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation2,7 km, Ett gotländskt vattendrag3,8 km, Tjaukle896 m, Vänge bygdegård

Runor

3,6 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

71 m, Bysantisk figuration70 m, Den vikingatida kyrktuppen77 m, Ett bart huggande svärd0 m, Gaitbucken jär a gaitbuck3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona3,6 km, Jesus väcker Lasaros55 m, Kvinnans skapelse66 m, Mannens skapelse76 m, Triumfkrucifixet i Vänge55 m, Tuppundret i Vänge51 m, Vattenvarelsen i Vänge3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald70 m, Vem blir sluken3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,4 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,3 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

73 m, Vänge prästänge