Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Våtmark


Bilder - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Våtmark - foto: Bernt Enderborg

Gotland har utdikats ordentligt under de senaste århundradena. Men här och var ser man i alla fall Gotlands gamla konstitution, ute i naturen.

I skogen någon kilometer nedanför Sudabös i Vänge rinner en sorts bäck/våtmark i sakta mak framåt, inte så långt ifrån fornborgen. Marken gungar.

Fotografiet är taget under den torrare delen av året.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,7 km, Bjärges Solljus1,7 km, Bolagsstämma i Vänge1,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 20154,9 km, Hästtjuvar2,0 km, Western Riders Gotland1,9 km, Veterantraktorer849 m, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,0 km, En cowgirl2,1 km, Gotland - hästarnas land3,8 km, Krasse0 m, Våtmark

Bildsten

4,6 km, Änges bildstenar

Fauna

1,4 km, En vit stork

Flora

3,6 km, Majviva

Fornborgar

289 m, Arängsbacke4,4 km, Guldrupe fornborg6,1 km, Tomase fornborg4,5 km, Viklau fornborg

Företag

1,7 km, Bjärges Träförädling AB4,9 km, Gervide gård2,1 km, GOTFire Värmesystem

Historia

4,0 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem1,7 km, Draken i Vänge3,9 km, Festplatsen i Buttle3,2 km, Jacobs minnessten, ringkors1,7 km, Järnålderns organisation och försvar1,7 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,5 km, En holländare1,7 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge4,4 km, Jag såg rus1,7 km, Tors borg1,7 km, Vad är det väl4,4 km, Vikingakläder

Kyrka

4,0 km, Buttle kyrka4,3 km, Viklau kyrka1,7 km, Vänge kyrka

Kåseri

2,5 km, En vårsida för 20072,0 km, Ett silverne träd2,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge4,4 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 20092,4 km, Man ser dem sällan1,6 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,3 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,6 km, Cedergrens orgelmuseum

Målningar

4,0 km, Himmelsk dagg i Buttle4,0 km, Själavägningen i Buttle

Naturreservat

3,3 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

3,2 km, Buttle järnvägsstation3,8 km, Ett gotländskt vattendrag3,7 km, Tjaukle1,8 km, Vänge bygdegård

Skulptur

1,7 km, Bysantisk figuration1,7 km, Den vikingatida kyrktuppen1,7 km, Ett bart huggande svärd1,7 km, Gaitbucken jär a gaitbuck4,3 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona4,3 km, Jesus väcker Lasaros4,1 km, Kejsaren i Buttle1,7 km, Kvinnans skapelse1,7 km, Mannens skapelse4,0 km, Solsymbolen i Buttle kyrka1,7 km, Triumfkrucifixet i Vänge1,7 km, Tuppundret i Vänge1,6 km, Vattenvarelsen i Vänge1,7 km, Vem blir sluken4,3 km, Viklaumadonnan4,0 km, Överträdelsens barn i Buttle

Slipskåror

4,8 km, Världens största samling slipskåror

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

1,8 km, Vänge prästänge