Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Älvorna dansar


Magiska Gotland - Lau - Nära - Karta

Gotland, Älvorna dansar - foto: Bernt Enderborg

Uppe på backen ovanför Lövgren (Laugrain) i socknen Lau har man emellanåt en den allra behagligaste utsikt. Lite senare på sensommarkvällar dansar älvorna över hela dalen. Utgamla bautastenarna och skeppssättningen bortåt Bandeläins täppu är insvepta i dimma, och kveindar (kvigor/na) som skepnader neråt skogskanten till.


Här är ett kort halvannan timme tidigare för att du skall kunna se hur naturen ter sig. Små enbuskar här och där, älvorna framför den mörka uråldriga skogen där trollen förmodligen förargar sig över vad Sylve har bråkat om på dagen.


Nere i Aikesmör (Ekmyren) dansar älvorna ljudlöst med sina långa slöjor. Allting är tyst och stilla, men det är som om tystnaden hörs. Varenda knäpp i skogen och vartenda råmande på avstånd förstärks.

Den spetsiga granen lite till vänster på bilden är inte alls någon gran utan tornet på Alskog kyrka, Älsken, som står stadigt på Litorinavallen sen 1200-talet; det tör vara halvannan mil till kyrkan.


När man står där ensam på kvällen är det särskilt skönt att andas. Trädtopparna börjar glöda, gullmoln fästet kransa, trollen lufsar fram i skogen och kanhända går Frodo och Sam bland dimmorna, rätt i klorna på kummelgastarna i Digarojr om en stund.


- Koss i jevi teida va dei jär vackat!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,5 km, Bieffekten3,7 km, Ormkvinnans barn 20063,3 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

4,9 km, En väderkvarn

Bildsten

4,9 km, Närkar raised stain atar

Evenemang

3,6 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

6,0 km, Nätbodar fiskeläge (Trådstrand)4,9 km, Svajde fiskeläge3,5 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

1,9 km, Botvidebackar - Walbierg

Gravfält

5,1 km, Rikviderojr2,9 km, Stensättningar, bronsålder

Historia

4,1 km, 1100-talstaket i Garde kyrka3,9 km, Anckarströms änka4,1 km, Kalkstensbrytning i Garde4,1 km, Kyrkan som står barfota4,1 km, Lite mer om Garde kyrka4,1 km, Medeltida gårdsport i Garde4,9 km, Portklappen i Alskog3,3 km, Sockennamnet När3,5 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

414 m, Lau kastal

Kuriosa

440 m, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

4,9 km, Alskog kyrka4,1 km, Garde kyrka479 m, Lau kyrka3,3 km, När kyrka

Kåseri

4,1 km, Nog ser det ut som4,9 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,4 km, Graips hus3,1 km, Käldänge2,9 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

3,2 km, Hur mycket magi tål du5,2 km, Månen2,0 km, Några bilder på Lau3,3 km, Vinter i världens vackraste land0 m, Älvorna dansar

Målningar

4,9 km, Alskogaren - glasmålare495 m, Aposteln Petrus i Lau4,0 km, Boris och Gleb478 m, Den unge Jesus3,3 km, Kyrkbänkarna i När4,9 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

4,6 km, Bosarve naturskog5,3 km, Ollajvs naturreservat

Platser

1,6 km, Godugn - stenåldersgrotta1,4 km, Lau käldu3,5 km, Visbjerg

Reklam

6,1 km, Husbyggarna

Runor

4,1 km, En av våra kyrkor

Saga

2,6 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

5,2 km, Gålrum gravfält849 m, Bandeläins täppu2,7 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

479 m, Altartavlan i Lau kyrka4,9 km, Josefs första dröm457 m, Medeltida föreställningar3,3 km, Skördeundret i När478 m, Triumfkrucifixet i Lau480 m, Tvivlaren i Lau

Socken

4,9 km, Alskog

Stenrösen

2,6 km, Digerrojr5,2 km, Dikkarehagens röse

Stränder

2,8 km, Lausviken4,8 km, Svajde

Ängen

3,2 km, Käldänge