Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Nog ser det ut som


Kåseri - Garda - Nära - Karta

Gotland, Nog ser det ut som - foto: Bernt Enderborg

Ovanstående är en bild längs med södersidan av den medeltida kyrkan i Garde socken, sydöst på på Gotland. I förgrunden står stigluckan, som inte är en del av kyrkan, men därefter följer tornet, långhuset och koret. Och eftersom koret är högre än långhuset så kallas kyrktypen för klövsadelkyrka. Garde kyrka är därtill är en av de äldsta stenkyrkorna på Gotland.

Alldeles bredvid kyrkan står en informationsskylt från Riksantikvarieämbetet på vilken man kan läsa: "Det stora gotiska koret med en ståtlig portal av den s.k. Egypticusverkstaden uppfördes på 1300-talet som första och enda utförda del av en planerad större kyrkobyggnad."

Det är rätt antagligt att ämbetet har införskaffat kunskap om att kyrkan aldrig byggdes färdig ur Johnny Rosvalls skrifter om de gotländska kyrkorna, ty där meddelas om ungefär varannan kyrka att den aldrig byggdes färdig. Och anledningen till detta antas vara digerdöden, Valdemar Atterdag och en urusel konjunktur.

Det är nog så att Rosvall har rätt om en del kyrkor, men vad gäller Garde så vill jag gärna se bevis på vilka planer gardborna påstås ha haft. Hur vet ämbetet att de tänkte bygga en större kyrka?

Sanningen är att det vet de förstås inte. Det är bara ett slappt antagande för att förminska gardbornas insats och Gotlands allmänna kultur i förhållande till skidturer i Dalarna och några mördare som kallas hjältekungar.

Varför i himmelens namn skulle gardborna ha byggt sig en kyrka dubbelt så stor som deras behov?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

737 m, Bieffekten4,6 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark1,2 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

499 m, Motormarknad & Loppis

Fornborgar

4,7 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

15 m, 1100-talstaket i Garde kyrka1,4 km, Anckarströms änka2,1 km, En sojde i Garde3,1 km, God Gardesten9 m, Kalkstensbrytning i Garde49 m, Kyrkan som står barfota23 m, Lite mer om Garde kyrka78 m, Medeltida gårdsport i Garde2,3 km, Offerkast av sten3,1 km, Portklappen i Alskog1,3 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,3 km, Lau kastal

Kuriosa

3,9 km, Mangard - med anor från vikingatiden4,3 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,1 km, Alskog kyrka21 m, Garde kyrka4,4 km, Lau kyrka3,9 km, Lye kyrka

Kåseri

0 m, Nog ser det ut som4,0 km, Tänk mer

Kämpgravar

313 m, Graips hus1,5 km, Käldänge2,6 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,5 km, Hur mycket magi tål du4,5 km, Några bilder på Lau4,1 km, Vinter i världens vackraste land4,1 km, Älvorna dansar

Målningar

3,1 km, Alskogaren - glasmålare4,4 km, Aposteln Petrus i Lau49 m, Boris och Gleb4,4 km, Den unge Jesus3,1 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel3,9 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

2,3 km, Bosarve naturskog

Platser

4,9 km, Godugn - stenåldersgrotta5,0 km, Lau käldu1,4 km, Visbjerg

Runor

28 m, En av våra kyrkor

Saga

3,4 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

4,7 km, Gålrum gravfält3,9 km, Bandeläins täppu3,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,4 km, Altartavlan i Lau kyrka3,9 km, Barnamorden3,2 km, Globus, stenkonstnär3,1 km, Josefs första dröm4,4 km, Medeltida föreställningar3,9 km, Relikkista från 1100-talet4,4 km, Triumfkrucifixet i Lau4,4 km, Tvivlaren i Lau3,9 km, Tänkaren i Lye

Socken

3,2 km, Alskog

Stenrösen

3,4 km, Digerrojr

Stränder

4,3 km, Sigvaldebadet

Ängen

1,5 km, Käldänge