Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Medeltida gårdsport i Garde


Historia - Garda - Nära - Karta

Gotland, Medeltida gårdsport i Garde - foto: Bernt Enderborg

Också i Garde finns en medeltida gårdsport bevarad, som i bl a Hejnum, Tingstäde, Vamlingbo. Den i Garde finns strax bredvid kyrkan och leder in till Prästgården.

En stiglucka vid Garde kyrka

Garde kyrka är lite speciell, förutom att det är en av de äldsta stenkyrkorna och har unika målningar, ty det finns en stiglucka i varje väderstreck på kyrkogården; den västra har också tjänat som sockenmagasin. Stigluckan i öst på bilden ovan.

Garde kyrka med stigluckor

På bilden ovan ser du den stiglucka som har varit sockenmagasin framför kyrkan - till väster om kyrkan då tornen alltid står i väster - men du ser också två andra stigluckor, den södra och den östra; den norra är likadan som dessa två.

Igenmurad dörröppning på prästgården i Garde

Om du kikar på den medeltida gårdsporten vid Prästgården i Garde så kommer du att se den igenmurade dörröppningen på husen och möjligen förledas att tro att också detta är medeltida, men så är inte fallet utan Prästgården byggdes i sin helhet om 1862 efter beslut på sockenstämman. En prästgård uppfördes dock vid pass år 1300, men vad som föregått denna är det ingen som vet - en del av tornet och taket i långhuset som ligger kvar är ända från 1100-talet, nåt måste väl prästen ha haft också under denna avlägsna tid.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

782 m, Bieffekten4,6 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark1,2 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

552 m, Motormarknad & Loppis

Fornborgar

4,8 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

66 m, 1100-talstaket i Garde kyrka1,4 km, Anckarströms änka2,1 km, En sojde i Garde3,0 km, God Gardesten78 m, Kalkstensbrytning i Garde61 m, Kyrkan som står barfota73 m, Lite mer om Garde kyrka0 m, Medeltida gårdsport i Garde2,3 km, Offerkast av sten3,0 km, Portklappen i Alskog1,3 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,4 km, Lau kastal

Kuriosa

3,9 km, Mangard - med anor från vikingatiden4,3 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,0 km, Alskog kyrka62 m, Garde kyrka4,4 km, Lau kyrka4,0 km, Lye kyrka

Kåseri

78 m, Nog ser det ut som4,0 km, Tänk mer

Kämpgravar

263 m, Graips hus1,5 km, Käldänge2,6 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,5 km, Hur mycket magi tål du4,5 km, Några bilder på Lau4,2 km, Vinter i världens vackraste land4,1 km, Älvorna dansar

Målningar

3,1 km, Alskogaren - glasmålare4,4 km, Aposteln Petrus i Lau105 m, Boris och Gleb4,4 km, Den unge Jesus3,1 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel3,9 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

2,4 km, Bosarve naturskog

Platser

4,9 km, Godugn - stenåldersgrotta5,0 km, Lau käldu1,3 km, Visbjerg

Runor

62 m, En av våra kyrkor

Saga

3,4 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

4,6 km, Gålrum gravfält3,9 km, Bandeläins täppu3,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,4 km, Altartavlan i Lau kyrka4,0 km, Barnamorden3,1 km, Globus, stenkonstnär3,0 km, Josefs första dröm4,4 km, Medeltida föreställningar4,0 km, Relikkista från 1100-talet4,4 km, Triumfkrucifixet i Lau4,4 km, Tvivlaren i Lau4,0 km, Tänkaren i Lye

Slipskåror

5,2 km, Lite till om slipskåror

Socken

3,1 km, Alskog

Stenrösen

3,4 km, Digerrojr

Stränder

4,3 km, Sigvaldebadet

Ängen

1,4 km, Käldänge