Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Dikkarehagens röse


Stenrösen - Alskog - Nära - Karta

Gotland, Dikkarehagens röse - foto: Bernt Enderborg

Röset på bilden återfinns mitt emot det världsberömda gravfältet vid Gålrum i Alskog socken på sydöstra Gotland. I juni 2014 såg jag att Länsstyrelsen hade satt upp en skylt bredvid röset som det står att röset heter Digerrojr - det gör det inte! Här har du information om det riktiga Digerrojr, som ligger halvannan mil från röset i Dikkare.

Gålrums gravfält i Alskog
Foto Björn Pettersson

Dikkare rojr till vänster, Gålrum till höger. Det där med ordet "rojr" förresten, det blir ju översatt till svenska "rör" och på vårt mål uttalas det alltså ungefär rojr. Fast vill man nödvändigt utmärka att det är fråga om en diftong så borde man kanske skriva "roir" i stället, men det blir nog inte många klokare av.

Carl Gustaf Gottfried Hilfeling som var där sommaren 1797 på uppdrag av en historieintresserad västgöte (storgodsägare Pehr Tham, en stor mecenat) har också antecknat namnet Dikkarve. Så här skriver han för övrigt: "Utom åkern i norr vore även sådane skepp ett stycke från det förra, men innanföre en annan gärdesgård, därvid varest var tät skog, låg ett ofanteligt stenrör kallat Digerrojr. Var 8 ā 9 alnar högt, av gråstenar till dubbel storlek av människohuvuden oppstaplat samt en dubbel stenring utomkring lagd med större stenar, varav de fleste visst voro av 4 till 6 mans börda och många större. Rörets vidd var 140 alnar."

Översatt i dagens måttenheter så säger Hilfeling att röset nästan är fem meter högt och har en omkrets av 70 meter (aln betyder underarm). Det är från bronsåldern och tillhör ett av 400 storrösen som finns på Gotland där monument från bronsåldern alltså är synnerligen talrika.

Skeppsättning vid Dikkare

Skeppssättningarna liknande den ovan på bilden brukar ibland förknippas med den mytomspunna och obehornade vikingatiden. Men det är nog minst 1.000 år fel i tiden, ty skeppssättningarna som är ett gutniskt gravskick var populära på bronsåldern.

Det hände dock att man byggde sådana skeppssättningar på svenska fastlandet under vikingatiden, men varför man tar upp ett urgammalt gutnisk gravskick är inte gott att veta, såvitt det inte är gutar som är begravda i dem och man har velat markera att det vilade just jämt i en gute på platsen. Men härom är inte gott att veta något säkert.

Det finns förresten några bevarade skeppssättningar i de baltiska staterna också, där gutar från kolonierna därstädes vilar.

Skeppssättningen på bilden ligger bara en liten bit från röset, Du missar det inte.

Gotlands urberg

Varhelst man befinner sig på Gotland är det lätt för en urbergsboende att konstatera att man är annorstädes. Bilden ovan visar en bergknalle som stack upp ovanför marken vid Dikkare i Alskog. När man betraktar en vanlig svensk granitkobbe eller något liknande (urberget) så försvinner tiden ner i de små eviga kornen, men på våra gutniska berg finns det ju liksom årsringar. Gotland sägs ju emellanåt vara ett annorlunda land, och det är nog sant, till och med vårt urberg är ju annorlunda.

- Konkret oändlighet, vad vet jag...
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,8 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott4,9 km, Folhammar eller Fågelhammar2,6 km, Ljugarns förskola - Bikupan3,0 km, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film3,3 km, Nu blåser vi ut ljusen3,7 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

4,7 km, Med solen i ryggen

Evenemang

4,8 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,2 km, Gamle hamn i Ljugarn3,0 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge2,0 km, Svajde fiskeläge2,7 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge4,1 km, Vitvär fiskeläge

Fornborgar

3,9 km, Botvidebackar - Walbierg2,5 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen4,6 km, Kaupungs slott

Fritid

4,1 km, Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen

Företag

2,7 km, Ljugarns Bygg

Hamnar

3,1 km, Ljugarns hamn

Historia

3,3 km, Anckarströms änka4,2 km, God Gardesten1,8 km, Portklappen i Alskog3,5 km, Visbjerg - promenadguiden

Kuriosa

4,3 km, En sojde4,6 km, Flodhästen i Ljugarn

Kyrka

1,8 km, Alskog kyrka4,3 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

3,0 km, Ellinor på land3,2 km, I centralplaneringens anda3,1 km, Ljugarn med Fish n Chips2,0 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

3,5 km, Käldänge2,7 km, Kämpgravar i Juves änge4,2 km, Visne ängar

Magiska Gotland

3,3 km, En skön kväll i Ljugarn 7/8-20063,4 km, Hur mycket magi tål du1,9 km, Månen3,6 km, Några bilder på Lau3,0 km, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället5,2 km, Älvorna dansar

Museer

3,2 km, Fossilmuseum3,2 km, Ljugarn strandridaregård3,4 km, Strandbygdsmuseum i Ljugarn

Målningar

1,8 km, Alskogaren - glasmålare1,8 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

834 m, Ollajvs naturreservat

Platser

4,3 km, Godugn - stenåldersgrotta4,8 km, Lau käldu3,4 km, Visbjerg4,1 km, Vitvär, namnet = Widfärswik

Reklam

2,4 km, Husbyggarna

Saga

2,6 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

81 m, Gålrum gravfält4,4 km, Bandeläins täppu2,8 km, Liffrideskeppen2,5 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

1,8 km, Globus, stenkonstnär1,8 km, Josefs första dröm

Slipskåror

4,6 km, Lite till om slipskåror

Socken

1,8 km, Alskog

Stenrösen

2,6 km, Digerrojr0 m, Dikkarehagens röse

Stränder

3,3 km, Lausviken3,3 km, Ljugarns strand2,1 km, Svajde

Ängen

3,0 km, Hemängen i Ljugarn3,5 km, Käldänge5,7 km, Mullvalds änge