Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Kyrkan som står barfota


Historia - Garda - Nära - Karta

Gotland, Kyrkan som står barfota - foto: Bernt Enderborg

Bilden visar stensockeln på det gotiska koret från 1300-talet på Garde kyrka.

Stensockel på Garda kyrka

På kyrkans norra sida kan du se sockeln i genomskärning. Experten Erland Lagerlöf (källa se God Gardesten) säger att "Koret och sakristian har ovanligt höga skråkantade socklar som uppåt avslutas med rundstav".

Men märk en sak till: långhuset, och tornet, har ingen markerad stensockel.

Ingen stensockel på Garda kyrka

Bilden visar södra sidan av tornet och långhuset, som är från 1100-talet. Kyrkan är ingalunda på väg till Canossa trots hon "står barfota", som den store utforskaren av Gotlands kyrkor, Johnny Roosval, uttryckte det.

Det sägs också att detta är ett bevis för kyrkans höga ålder, hon anses vara en av Gotlands äldsta stenkyrkor, och därmed gäller samma sak för den goda Gardestenen, men att hon står barfota kan man väl tycka är både väl och illa skrivet...

---

Lite förklaring av texten

Fursten Henrik blev på 1000-talet kvitt ett bann från Gregorius IV genom att sista biten på sin botgörarvandring till Canossa för att återfå kungakronan gå barfota, dvs Garde kyrka kan utan vidare stolt stå kvar där hon gör.

Uttrycket "väl eller illa skrivet" kommer från Nils Ferlins dikt "Du har tappat ditt ord" från diktsamligen "Barfotabarn" som utkom 1933. Som du ser i texten ovan avslutas detta uttryck med tre prickar, vilket betyder att texten egentligen fortsätter, nåt har uteslutits. Och alla som tycker om Ferlin vet att nästa textrad i dikten är: "du barfotabarn i livet".

Benny Helgesson Garda kyrka
En tämligen ny tavla av Åsa Ardin Kedja hyllar en utomordentlig handling

Och det är ju lite roligt för att kyrkan "står barfota" men hon är sannerligen också i livet, t ex blev hon känd genom att nuvarande präst Benny Helgesson tog emot flyktingar från Syrien i sitt hem, dvs prästgården, som ligger strax bakom kyrkan.

- Jakob skulle ha gillat Benny.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

787 m, Bieffekten4,7 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark1,1 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

491 m, Motormarknad & Loppis

Fornborgar

4,7 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

35 m, 1100-talstaket i Garde kyrka1,4 km, Anckarströms änka2,1 km, En sojde i Garde3,0 km, God Gardesten56 m, Kalkstensbrytning i Garde0 m, Kyrkan som står barfota28 m, Lite mer om Garde kyrka61 m, Medeltida gårdsport i Garde2,3 km, Offerkast av sten3,1 km, Portklappen i Alskog1,3 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,3 km, Lau kastal

Kuriosa

3,9 km, Mangard - med anor från vikingatiden4,3 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,1 km, Alskog kyrka30 m, Garde kyrka4,4 km, Lau kyrka4,0 km, Lye kyrka

Kåseri

49 m, Nog ser det ut som4,0 km, Tänk mer

Kämpgravar

323 m, Graips hus1,4 km, Käldänge2,5 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,4 km, Hur mycket magi tål du4,5 km, Några bilder på Lau4,1 km, Vinter i världens vackraste land4,1 km, Älvorna dansar

Målningar

3,1 km, Alskogaren - glasmålare4,4 km, Aposteln Petrus i Lau47 m, Boris och Gleb4,4 km, Den unge Jesus3,1 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel3,9 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

2,3 km, Bosarve naturskog

Platser

4,8 km, Godugn - stenåldersgrotta5,0 km, Lau käldu1,3 km, Visbjerg

Runor

21 m, En av våra kyrkor

Saga

3,3 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

4,6 km, Gålrum gravfält3,9 km, Bandeläins täppu3,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,4 km, Altartavlan i Lau kyrka3,9 km, Barnamorden3,1 km, Globus, stenkonstnär3,1 km, Josefs första dröm4,3 km, Medeltida föreställningar3,9 km, Relikkista från 1100-talet4,4 km, Triumfkrucifixet i Lau4,4 km, Tvivlaren i Lau3,9 km, Tänkaren i Lye

Socken

3,1 km, Alskog

Stenrösen

3,3 km, Digerrojr

Stränder

4,4 km, Sigvaldebadet

Ängen

1,4 km, Käldänge