Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Portklappen i Alskog


Historia - Alskog - Nära - Karta

Gotland, Portklappen i Alskog - foto: Bernt Enderborg

Bilden visar en liten bit av långhusets dörr på Alskogs kyrka, som är medeltida, liksom själva portalen, förra hälften av 1200-talet säger Erland Lagerlöf i Sveriges kyrkor, men träet i dörren har bytts ut ett antal gånger; portalen är en märkvärdighet bl a för Globus.

Till vänster på bilden ser du anordningar för att sätta upp meddelanden. Sådana är nog inte alltför gamla ehuru t ex Stångalnen är ett sorts meddelande av ansenlig ålder liksom runorna i Fole, se sidan om kyrkan.

Portklapp, Alskog kyrka, Gotland

Portklappen brukar omnämnas då det redogörs för kyrkan.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,8 km, Bieffekten4,4 km, Ljugarns förskola - Bikupan2,3 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

3,2 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,6 km, Svajde fiskeläge3,7 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

4,2 km, Botvidebackar - Walbierg4,3 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen5,8 km, Kaupungs slott

Historia

3,1 km, 1100-talstaket i Garde kyrka1,7 km, Anckarströms änka4,0 km, En sojde i Garde2,5 km, God Gardesten3,1 km, Kalkstensbrytning i Garde3,1 km, Kyrkan som står barfota3,1 km, Lite mer om Garde kyrka3,0 km, Medeltida gårdsport i Garde4,1 km, Offerkast av sten0 m, Portklappen i Alskog2,0 km, Visbjerg - promenadguiden

Kuriosa

5,4 km, En sojde

Kyrka

3 m, Alskog kyrka3,1 km, Garde kyrka5,3 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

3,1 km, Nog ser det ut som3,6 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

3,1 km, Graips hus2,2 km, Käldänge2,0 km, Kämpgravar i Juves änge4,0 km, Visne ängar

Magiska Gotland

2,1 km, Hur mycket magi tål du3,6 km, Månen3,9 km, Några bilder på Lau4,9 km, Älvorna dansar

Målningar

22 m, Alskogaren - glasmålare3,1 km, Boris och Gleb30 m, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

2,6 km, Ollajvs naturreservat

Platser

4,6 km, Godugn - stenåldersgrotta5,0 km, Lau käldu2,0 km, Visbjerg

Reklam

4,2 km, Husbyggarna

Runor

3,1 km, En av våra kyrkor

Saga

2,5 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,7 km, Gålrum gravfält4,2 km, Bandeläins täppu3,5 km, Liffrideskeppen2,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

80 m, Globus, stenkonstnär6 m, Josefs första dröm

Slipskåror

3,6 km, Lite till om slipskåror

Socken

60 m, Alskog

Stenrösen

2,5 km, Digerrojr1,8 km, Dikkarehagens röse

Stränder

4,0 km, Lausviken3,7 km, Svajde

Ängen

2,2 km, Käldänge