Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Lau kastal


Kastaler - Lau - Nära - Karta

Gotland, Lau kastal - foto: Bernt Enderborg

Alldeles norr om Lau kyrka ligger ruinerna efter den medeltida prästgården. Kärnpartiet är en nästan kvadratisk kastal, 11,70x12,30 meter, som senare har byggts ut. Valvet du ser på bilden tillhör kastalen med två meter tjocka väggar, tjockare än tillbyggnaderna, som uppenbarligen burit några våningar till; hur många vet vi inte, jämför kastalen i Kräklingbo.

Kastalen i Lau

Kastalen, se Guide Gotland, sägs vara från 1100-talet medan tillbyggnaderna är från 12- och 1300-talen. Denna datering kan ifrågasättas, ty i tidigare historieskrivning påstods att kastalen i Visby, Kruttornet, var äldst av alla, daterat till 1100-talet, och därför förebild alla andra sådana på Gotland. Så är det inte, t ex kastalen i Hamra är äldre.

I förbigående kan nämnas några hundra meter norr om kastalen finns ett gravfält med 25 runda och fyllda och stensättningar från tiderna kring Kristi födelse (kanske nåt från bronsåldern också, som skeppssättningarna en långkilometer längre åt norr). Det finns förresten ett större gravfält halvannan km söder om kyrka också, över 100 fornlämningar, men det är yngre än det norra - från tiderna mellan Kristi födelse och vikingatiden ungefär.

Kastal, Lau socken på Gotland

Det återstående valvet täcker det ena av kastalens två rum. Den understa våningen på kastalerna vad försedda med stenvalv (kanske säkert förråd) och ingången fanns på andra våningen.

Lau kastal är utan vidare en sevärdhet i hela Norden. Den har förmodligen sina rötter i vikingatiden, utbyggd under medeltiden och ligger alldeles bredvid den tidigare korsformade kyrkan - du kan fortfarande se detta såväl på in- som utsidan av kyrkans södra vägg - som har berett så många historiker problem. Det är nämligen den största kyrkan på landet och många är teorierna. I förbigående ska jag bara säga att det finns en välbevarad och stor vikingahamn i Lau socken, men än så länge berättar jag inte var utan tillägger bara till teorierna att "dei va gutt om lauboa" fram till mitten av 1300-talet.

I Lau socken finns alla de vanliga historiska perioderna väl representerade, mer än vad du tror.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,7 km, Bieffekten3,6 km, Ormkvinnans barn 20063,7 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

4,7 km, En väderkvarn

Bildsten

4,7 km, Närkar raised stain atar

Evenemang

3,8 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

5,8 km, Nätbodar fiskeläge (Trådstrand)5,3 km, Svajde fiskeläge3,8 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

2,2 km, Botvidebackar - Walbierg

Gravfält

4,9 km, Rikviderojr2,4 km, Stensättningar, bronsålder

Historia

4,3 km, 1100-talstaket i Garde kyrka4,3 km, Anckarströms änka4,3 km, Kalkstensbrytning i Garde4,3 km, Kyrkan som står barfota4,3 km, Lite mer om Garde kyrka4,4 km, Medeltida gårdsport i Garde2,9 km, Sockennamnet När3,8 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

0 m, Lau kastal

Kuriosa

51 m, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

4,3 km, Garde kyrka76 m, Lau kyrka2,9 km, När kyrka

Kåseri

4,3 km, Nog ser det ut som5,3 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,6 km, Graips hus3,4 km, Käldänge3,3 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

3,6 km, Hur mycket magi tål du5,5 km, Månen2,4 km, Några bilder på Lau3,1 km, Vinter i världens vackraste land414 m, Älvorna dansar

Målningar

97 m, Aposteln Petrus i Lau4,3 km, Boris och Gleb84 m, Den unge Jesus2,9 km, Kyrkbänkarna i När

Naturreservat

4,6 km, Bosarve naturskog5,7 km, Ollajvs naturreservat

Platser

1,9 km, Godugn - stenåldersgrotta1,6 km, Lau käldu3,8 km, Visbjerg

Runor

4,3 km, En av våra kyrkor

Saga

3,0 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,2 km, Bandeläins täppu3,1 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

82 m, Altartavlan i Lau kyrka55 m, Medeltida föreställningar2,9 km, Skördeundret i När72 m, Triumfkrucifixet i Lau94 m, Tvivlaren i Lau

Stenrösen

3,0 km, Digerrojr

Stränder

3,2 km, Lausviken5,2 km, Svajde

Ängen

3,5 km, Käldänge