Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Några bilder på Lau


Magiska Gotland - Lau - Nära - Karta

Gotland, Några bilder på Lau - foto: Bernt Enderborg

Lausholmar flyter alldeles under horisonten strax utanför Walbierg (Botvidebackar), Saigräum, Amynde, Brändu och Nabben. Jag är på väg till Alskog men blir tvungen att stanna bilen/bilden och bara titta en stund.

Det är ju inte klokt, egentligen. Trots att jag är uppväxt i trakterna kan jag inte se mig mätt. Det är som hela naturen, allting, är vänlig på nåt sätt. Ljumma vindar, färgerna, fågellivet och alla platsers historia. Ju mer man lär sig om Gotland desto vackrare och mer fängslande blir det - alldeles bakom ryggen på mig, uppe i backen, levde stenåldersfolk.

Bilder från Lau socken

Det finns till och med en liten grotta, Godugn, där på Laubackar som har utpekas som något. Också stenåldersfolk stod väl där och begapade sig.

Bilder från Lau socken

Lite längre framåt vägen där det nu står en väderkvarn finns rester av en fornborg på Botvidbacke. Hur gammal den är vet jag inte, men århundradena kring Kristi födelse är väl att gissa.

Det är så vackert, ett så rikt liv, att jag blidde tvungen att stanna bilden en dag i april 2007 och bara titta. Gotland är nog världens bästa ö.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,3 km, Ljugarns förskola - Bikupan5,0 km, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film4,7 km, Nu blåser vi ut ljusen3,3 km, Ormkvinnans barn 20063,4 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

4,1 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

4,1 km, Brändu fiskeläge (Bränndu)5,0 km, Gamle hamn i Ljugarn5,7 km, Hammarnäs fiskeläge - Gardbostrand4,4 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge5,4 km, Nabbu fiskeläge (Nabben)4,2 km, Natudd fiskeläge2,9 km, Svajde fiskeläge1,4 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge6,6 km, Vitvär fiskeläge

Fornborgar

368 m, Botvidebackar - Walbierg4,9 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen

Fritid

6,6 km, Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen

Företag

4,8 km, Ljugarns Bygg

Gravfält

4,8 km, Stensättningar, bronsålder

Hamnar

4,4 km, Ljugarns hamn

Historia

4,5 km, 1100-talstaket i Garde kyrka3,7 km, Anckarströms änka4,5 km, Kalkstensbrytning i Garde4,5 km, Kyrkan som står barfota4,5 km, Lite mer om Garde kyrka4,5 km, Medeltida gårdsport i Garde3,9 km, Portklappen i Alskog4,7 km, Sockennamnet När3,4 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

2,4 km, Lau kastal

Kuriosa

2,4 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,9 km, Alskog kyrka4,5 km, Garde kyrka2,4 km, Lau kyrka4,7 km, När kyrka

Kåseri

4,4 km, Ellinor på land4,5 km, I centralplaneringens anda5,1 km, Ljugarn med Fish n Chips4,5 km, Nog ser det ut som2,9 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,7 km, Graips hus3,1 km, Käldänge2,2 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

5,5 km, En skön kväll i Ljugarn 7/8-20063,1 km, Hur mycket magi tål du3,1 km, Månen0 m, Några bilder på Lau4,3 km, Soluppgången bei Natudd5,0 km, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället2,0 km, Älvorna dansar

Museer

4,5 km, Fossilmuseum4,5 km, Ljugarn strandridaregård4,7 km, Strandbygdsmuseum i Ljugarn

Målningar

3,9 km, Alskogaren - glasmålare2,4 km, Aposteln Petrus i Lau4,5 km, Boris och Gleb2,4 km, Den unge Jesus4,7 km, Kyrkbänkarna i När3,9 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

3,4 km, Ollajvs naturreservat

Platser

754 m, Godugn - stenåldersgrotta1,2 km, Lau käldu3,3 km, Visbjerg6,6 km, Vitvär, namnet = Widfärswik

Reklam

4,1 km, Husbyggarna

Runor

4,5 km, En av våra kyrkor

Saga

1,4 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

3,5 km, Gålrum gravfält1,2 km, Bandeläins täppu1,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

2,4 km, Altartavlan i Lau kyrka3,9 km, Globus, stenkonstnär3,9 km, Josefs första dröm2,4 km, Medeltida föreställningar4,7 km, Skördeundret i När2,4 km, Triumfkrucifixet i Lau2,4 km, Tvivlaren i Lau

Socken

3,9 km, Alskog

Stenrösen

1,4 km, Digerrojr3,6 km, Dikkarehagens röse

Stränder

868 m, Lausviken5,5 km, Ljugarns strand2,8 km, Svajde

Ängen

5,0 km, Hemängen i Ljugarn3,1 km, Käldänge