Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Bandeläins täppu


Skeppssättningar - Lau - Nära - Karta

Gotland, Bandeläins täppu - foto: Bernt Enderborg

På Litorinavallen på kanten av Lausbackar ligger Bandeläins täppu med fornlämningar från omkring 900 f. Kr - två skeppssättningar och en rund grav.Den runda graven, stensättningen, var plundrad vid den arkeologiska undersökningen och återstoden var bara spridda rester av brända ben.Ofta ligger skeppssättningarna i nord-sydlig riktning, men som syns på bilden tör man inte ha varit särskilt noga härvidlag - i vart fall brydde man sig inte om det här med öst och väst som vi gör i våra dagar.Den nordligaste skeppssättningen undersöktes arkeologiskt redan 1925, varvid man hittade en kista med såväl lock som golv innehållande en kruka med brända människoben samt en pilspets, en pincett och en rakkniv av brons.

Den andra skeppssättningen undersöktes arkeologiskt vid en kurs 1990 och man hittade ungefär samma saker. Fynden daterar gravarna till 900 f.Kr. och låter oss veta att de båda skeppssättningarna är mansgravar.

För läsande damer kan vi tala om att inte särskilt långt därifrån har man nyligen undersökt gravar som inte syntes ovan jord från samma tidsålder, varvid man fann kvinnor och barn med rikliga gåvor i form av spännen, halsband och annat sånt.
100 meter söder om skeppssättningarna står Mattsarve bautastain och meddelar någonting. Det antas ibland att dessa bautastainar kanske är vad som återstår av en skeppssättning, och så är det säkert i en del fall, men att det också kan vara mera ordinära gravstenar.

Dei kan ga kveindar bei Bandeläins täppu, men di jär int nå falue naj. Ränna di etta di, da jär dei ba ti u keike pa daim da stanna di.

- Jaga däu, da jaga di u da.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,4 km, Bieffekten6,5 km, Ljugarns förskola - Bikupan3,6 km, Ormkvinnans barn 20063,0 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

3,4 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

4,8 km, Brändu fiskeläge (Bränndu)4,1 km, Svajde fiskeläge2,7 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

1,2 km, Botvidebackar - Walbierg6,1 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen

Företag

6,0 km, Ljugarns Bygg

Gravfält

3,7 km, Stensättningar, bronsålder

Historia

3,9 km, 1100-talstaket i Garde kyrka3,4 km, Anckarströms änka6,1 km, En sojde i Garde3,9 km, Kalkstensbrytning i Garde3,9 km, Kyrkan som står barfota3,9 km, Lite mer om Garde kyrka3,9 km, Medeltida gårdsport i Garde6,2 km, Offerkast av sten4,2 km, Portklappen i Alskog4,0 km, Sockennamnet När3,1 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

1,2 km, Lau kastal

Kuriosa

1,2 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

4,2 km, Alskog kyrka3,9 km, Garde kyrka1,3 km, Lau kyrka4,0 km, När kyrka

Kåseri

3,9 km, Nog ser det ut som4,1 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,2 km, Graips hus2,7 km, Käldänge2,2 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

2,8 km, Hur mycket magi tål du4,3 km, Månen1,2 km, Några bilder på Lau4,0 km, Vinter i världens vackraste land849 m, Älvorna dansar

Målningar

4,2 km, Alskogaren - glasmålare1,3 km, Aposteln Petrus i Lau3,8 km, Boris och Gleb1,3 km, Den unge Jesus3,9 km, Kyrkbänkarna i När4,2 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

4,4 km, Ollajvs naturreservat

Platser

1,1 km, Godugn - stenåldersgrotta1,1 km, Lau käldu3,0 km, Visbjerg

Reklam

5,3 km, Husbyggarna

Runor

3,9 km, En av våra kyrkor

Saga

1,8 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

4,3 km, Gålrum gravfält0 m, Bandeläins täppu1,9 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

1,3 km, Altartavlan i Lau kyrka4,3 km, Globus, stenkonstnär4,2 km, Josefs första dröm1,2 km, Medeltida föreställningar4,0 km, Skördeundret i När1,3 km, Triumfkrucifixet i Lau1,3 km, Tvivlaren i Lau

Socken

4,2 km, Alskog

Stenrösen

1,8 km, Digerrojr4,4 km, Dikkarehagens röse

Stränder

2,1 km, Lausviken4,0 km, Svajde

Ängen

2,7 km, Käldänge