Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Bosarve naturskog


Naturreservat - Lye - Nära - Karta

Gotland, Bosarve naturskog - foto: Bernt Enderborg

Litet naturskogsområde alldeles vid väg 144 mellan Lye och Garde kyrkor. 2,4 hektar

Bosarve naturskog

Den öppna ytan bakom parkeringsplatsen betas av lamm (på Gotland heter det lamm och lammungar och den som inte begriper det är en fårskalle) och där hittar du bl a fältsippa, röllika och gulmåra.

Bosarve naturskog

Vanliga växter inne i skogen är örnbräken, blåsippa, vitsippa, björkpyrola, teveronika och brudbröd, säger Länsstyrelsen.

Bosarve naturskog

De döda eller döende träden är viktiga livsmiljöer för många arter insekter och svampar.

Bosarve naturskog

Eftersom solen behagade att gömma sig bakom molnen vid mitt besök var det svårt att få till någon bra bild (det blir mörkt i en tät skog). Det finns i alla fall hyfsat stora tallar i reservatet, och bl a för den som tror att det på Gotland bara finns en hopen småväxta martallar passar ett besök i Bosarve naturskog nog utmärkt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,7 km, Bieffekten3,9 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark3,3 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

2,2 km, Motormarknad & Loppis

Gravfält

5,4 km, Stensättningar, bronsålder

Historia

2,3 km, 1100-talstaket i Garde kyrka3,7 km, Anckarströms änka3,1 km, En sojde i Garde5,1 km, God Gardesten2,3 km, Kalkstensbrytning i Garde2,3 km, Kyrkan som står barfota2,3 km, Lite mer om Garde kyrka2,4 km, Medeltida gårdsport i Garde3,3 km, Offerkast av sten3,5 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,6 km, Lau kastal

Kuriosa

1,6 km, Mangard - med anor från vikingatiden4,6 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

4,9 km, Etelhem kyrka2,3 km, Garde kyrka4,7 km, Lau kyrka1,6 km, Lye kyrka

Kåseri

2,3 km, Nog ser det ut som1,7 km, Tänk mer

Kämpgravar

2,4 km, Graips hus3,5 km, Käldänge4,5 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

3,6 km, Hur mycket magi tål du2,7 km, Vinter i världens vackraste land4,6 km, Älvorna dansar

Målningar

4,7 km, Aposteln Petrus i Lau2,3 km, Boris och Gleb4,7 km, Den unge Jesus1,6 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

0 m, Bosarve naturskog

Platser

2,9 km, Lillrone kvarn3,0 km, Strömma å, Malby å3,5 km, Visbjerg

Runor

2,3 km, En av våra kyrkor

Skulptur

4,7 km, Altartavlan i Lau kyrka1,6 km, Barnamorden4,9 km, Dopfuntsfoten - Hegvald4,9 km, Lejonskulpturen4,7 km, Medeltida föreställningar1,6 km, Relikkista från 1100-talet4,7 km, Triumfkrucifixet i Lau4,7 km, Tvivlaren i Lau1,6 km, Tänkaren i Lye

Socken

4,9 km, Etelhem socken

Stränder

4,5 km, Sigvaldebadet

Ängen

4,2 km, Etelhem kyrkäng3,5 km, Käldänge