Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Den unge Jesus


Målningar - Lau - Nära - Karta

Gotland, Den unge Jesus - foto: Bernt Enderborg

Den uppseendeväckande stora kyrkan i Lau socken som framkallat allehanda spekulationer och specialskriven musik har en predikstol från 1600-talet. På den finns en bild av en ung Jesus - om jag minns rätt var han omkring 33 år när han korsfästes. Det är sällan man ser Jesus som yngling, vilket nog beror på att han var verksam i blott tre år, och om jag förstår det hela rätt så antas han ha varit runt 30 år då han började. Det är en bild på en snickare ovan.

Predikstolen i Lau kyrka på Gotland

Här är nästan hela predikstolen på bild, förutom Jesus avbildas evangelisterna i speglarna. Det är ett vackert arbete men på det stora hela vet jag inte om jag tycker om predikstolar. Det finns en ambo i Vamlingbo, se kyrkan, en predikstol som är äldre än reformationen, men de flesta är från 1600-talet, ett rysligt århundrade då överheten skulle sätta folk på plats och i det stora förefaller kyrkan ha medverkat, häxbränningar och sånt, men det fanns alldeles säkert förståndigt folk också i detta fasans århundrade.

Vill du ha fler annorlunda framställningar av Jesus så kanske du kan kika på den i Follingbo, ty den visar hur han såg ut i verkligheten, och måhända den i Stenkumla kan roa; det kanske finns något vettigt skäl, mask och mal månne, vet inte.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,8 km, Bieffekten3,6 km, Ormkvinnans barn 20063,7 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

4,6 km, En väderkvarn

Bildsten

4,6 km, Närkar raised stain atar

Evenemang

3,9 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

5,7 km, Nätbodar fiskeläge (Trådstrand)5,3 km, Svajde fiskeläge3,9 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

2,2 km, Botvidebackar - Walbierg

Gravfält

4,8 km, Rikviderojr2,4 km, Stensättningar, bronsålder

Historia

4,4 km, 1100-talstaket i Garde kyrka4,3 km, Anckarströms änka4,4 km, Kalkstensbrytning i Garde4,4 km, Kyrkan som står barfota4,4 km, Lite mer om Garde kyrka4,4 km, Medeltida gårdsport i Garde2,8 km, Sockennamnet När3,9 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

84 m, Lau kastal

Kuriosa

112 m, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

4,4 km, Garde kyrka17 m, Lau kyrka2,8 km, När kyrka

Kåseri

4,4 km, Nog ser det ut som5,3 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,7 km, Graips hus3,5 km, Käldänge3,4 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

3,7 km, Hur mycket magi tål du5,6 km, Månen2,4 km, Några bilder på Lau3,1 km, Vinter i världens vackraste land478 m, Älvorna dansar

Målningar

17 m, Aposteln Petrus i Lau4,3 km, Boris och Gleb0 m, Den unge Jesus2,8 km, Kyrkbänkarna i När

Naturreservat

4,7 km, Bosarve naturskog5,7 km, Ollajvs naturreservat

Platser

1,9 km, Godugn - stenåldersgrotta1,6 km, Lau käldu3,9 km, Visbjerg

Runor

4,4 km, En av våra kyrkor

Saga

3,1 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,3 km, Bandeläins täppu3,1 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

6 m, Altartavlan i Lau kyrka29 m, Medeltida föreställningar2,8 km, Skördeundret i När22 m, Triumfkrucifixet i Lau12 m, Tvivlaren i Lau

Stenrösen

3,1 km, Digerrojr

Stränder

3,2 km, Lausviken5,2 km, Svajde

Ängen

3,6 km, Käldänge