Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Kämpgravar i Juves änge


Kämpgravar - Garda - Nära - Karta

Gotland, Kämpgravar i Juves änge - foto: Bernt Enderborg

Juves änge är ett område bebott minst sen äldre järnåldern i fornminnesrika Garde socken på sydöstra Gotland. Det ligger tre husgrunder där, hästar går i änget som kan vara nyfikna av sig.

Änget är ett sånt där ställe där man ifrågasätter landhöjningen. Man får lite olika uppgifter på hur mycket landet skall ha stigit de senaste 1000 åren, men tre meter synes mig vara en ofta åberopad uppgift. På vårarna står emellertid vattnet över marken i området där änget ligger och skulle landhöjningen ha varit tre meter så har de äldre järnåldersmänniskorna byggt sina hus ett par meter under vattnet, något som förefaller åtminstone mig osannolikt.

Bilden är tagen från kanten av den lilla grusväg som leder till Lau. Den gröna vallen du ser är i själva verket en del av grunden på den längsta kämpgraven, 48 meter.

Kämpgrav, husgrund, Juves änge i Garde socken

På bilden syns ena muren, förmodligen ett sorts uthus som är 13x10 meter.

Ängets namn

Ljuves änge tillhör gården Juves, som du ser i bakgrunden, vars namn säger Ingemar Olsson i boken Gotländska Ortsnamn, kommer från kristendomen och har sin rot i Johannes eller Johan, och då är det väl fråga om lärjungen. Men gårdarna vid Juves och hela Bolarvedalen är långt äldre än allt vad kristendom heter, varför det förefaller undertecknad osannolikt att namnet kommer därifrån.

Däremot tror jag att den nuvarande gården har fått sitt namn från boplatsen i änget och Juves änge torde kunna översättas med "de ljusa ängarna" eller "öppna änget" eller så. Men det är ju inte alldeles säkert, men att det gränsade till en sjö eller myr på järnåldern är alldeles säkert.

48 meter lång husgrund i Juves änge, Garde socken

Här är en bild tagen in i den största kämpgraven. Husgrunden är 48 meter lång, nästan en halv fotbollsplan, ingen liten boning.

Det går hästar i änget och de trampar runt också i husgrunderna. Det kan väl förfasa en och annan, men det finns många utgamla husgrunder kvar på Gotland, omkring 1.800 st, se guiden, och dessutom har hästar, kor, får och grisar säkert bökat omkring i änget flera hundra år.

En gammal malsten ligger kvar vid den största husgrunden.

Folk har använt såna åtminstone sen yngre stenåldern och därför dräller det av dem, ty det fanns ett välutvecklat och permanent jordbruk på Gotland redan i slutet av bronsåldern, se Kulturlandskapet.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,3 km, Bieffekten5,5 km, Ormkvinnans barn 20061,4 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

2,4 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,4 km, Svajde fiskeläge2,7 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

2,5 km, Botvidebackar - Walbierg5,0 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen

Historia

2,6 km, 1100-talstaket i Garde kyrka1,5 km, Anckarströms änka4,4 km, En sojde i Garde3,9 km, God Gardesten2,6 km, Kalkstensbrytning i Garde2,5 km, Kyrkan som står barfota2,6 km, Lite mer om Garde kyrka2,6 km, Medeltida gårdsport i Garde4,6 km, Offerkast av sten2,0 km, Portklappen i Alskog1,3 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

3,3 km, Lau kastal

Kuriosa

3,3 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

2,0 km, Alskog kyrka2,6 km, Garde kyrka3,4 km, Lau kyrka

Kåseri

2,6 km, Nog ser det ut som3,5 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

2,7 km, Graips hus1,1 km, Käldänge0 m, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,0 km, Hur mycket magi tål du3,6 km, Månen2,2 km, Några bilder på Lau5,0 km, Vinter i världens vackraste land2,9 km, Älvorna dansar

Målningar

2,0 km, Alskogaren - glasmålare3,4 km, Aposteln Petrus i Lau2,5 km, Boris och Gleb3,4 km, Den unge Jesus2,0 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

4,5 km, Bosarve naturskog3,1 km, Ollajvs naturreservat

Platser

2,8 km, Godugn - stenåldersgrotta3,1 km, Lau käldu1,2 km, Visbjerg

Reklam

4,5 km, Husbyggarna

Runor

2,6 km, En av våra kyrkor

Saga

857 m, Fålltare fylling

Skeppssättningar

2,6 km, Gålrum gravfält2,2 km, Bandeläins täppu5,3 km, Liffrideskeppen877 m, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

3,4 km, Altartavlan i Lau kyrka2,0 km, Globus, stenkonstnär2,0 km, Josefs första dröm3,3 km, Medeltida föreställningar3,3 km, Triumfkrucifixet i Lau3,4 km, Tvivlaren i Lau

Socken

2,0 km, Alskog

Stenrösen

851 m, Digerrojr2,7 km, Dikkarehagens röse

Stränder

2,7 km, Lausviken3,4 km, Svajde

Ängen

1,1 km, Käldänge