Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Bildstenar på Gotland


Guide

Gotland, Bildstenar på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Direkt - Länklista | bildlista - till bildstenar.


Kulturkringlan på en bildstenDe gutniska bildstenarna är unika. Att rista, måla och resa sådana tycks gutarna ha gjort i all världens tider, i alla fall sen 400-talet e.Kr. De äldsta bildstenarna på Gotland är alltså över 500 år äldre än de många svenska runstenarna från vikingatiden, som vanligen ristades omkring 1000-talet (det finns förresten ganska gott om runor också, t ex världens äldsta runalfabet).

Den internordiska kulturkringlan, till vänster, som man ser på vägkanterna är från 400-talets Hablingbo på sydvästra Gotland. En likadan symbol från 1100-talet finns förresten på Hejnum kyrka, se Kulturkringlan.

Det har hittats strax över 550 bildstenar, och det antas att flesta är minnesstenar som rests på gravfält. Att många bildstenar har hittats inmurade i kyrkorna kan måhända bero på vad som står i Tredje Mosebokens 26:e kapitel: "Ni skall inte göra er några avgudar, inte resa stoder av trä eller sten, och inte heller får ni sätta upp någon bildsten i ert land för att tillbe vid den...".

Den antas att inspirationen till att resa bildstenar kommer från romarna ehuru gutarna knackade in sina egna tankar (80% av de upphittade romerska slantarna från 200-talet e.Kr. i Sverige har hittats på Gotland).

Denna teori har dock kritiserats av t ex Maria Gregner i en bra uppsats vid namn "De Gotländska Bildstenarna", En studie av deras dateringsunderlag, Påbyggnadskurs i Arkeologi , Ht 2005. Uppsatsen skrevs vid Högskolan på Gotland som nu emellertid är en del av Uppsala Universitet och heter Campus Gotland.

"Det resultat jag nått har inte kunnat påvisa någonting som talar för att dagens datering är korrekt. Jag anser att det fattas en hel del viktiga byggklossar som lämnats till den framtida forskningen. Många faktorer talar för en tidigare datering samt en relevans för en undersökning av en dylik."

Dagens datering är alltså att bildstenarnas historia på Gotland börjar vid pass 400 e.Kr. Maria säger att inspirationen till bildstenar kanske har kommit från "framförallt från de egeiska området och den grekiska övärlden" och att detta förefaller rimligare än att den kom från romarna. Om hennes teorier stämmer, som de förmodligen gör, så är bildstenarna äldre än vad de antas vara i dag.

Tidsperioder, om de kommer från romarriket

Stenarna tycks kunna indelas i olika stilar eller perioder. Vi redogör bara för de häftigaste.

Bildsten, stående yxor

De första bildstenarna

De första bildstenarna, 400-700 e.Kr., såg vanligen ut som stående yxor - de kan vara över två meter höga.

Symboler som vanligen tolkas vara solen, några gubbar som står emot varandra och skepp utan segel förekommer, se första bilden. Men att virvlarna skulle vara solsymboler är få överens om, se Virvelhjulen.

Längre fram

Lite längre fram i århundradena fick stenarna vanligen en annan form, somliga ser en dörr till evigheten medan andra tycker att det liknar mest en fallossymbol, den manliga stoltheten (och när vi ändå är inne på sånt kanske vi skall tillägga att de många skeppssättningarna från bronsålder har föreslagits vara motsatsen).

Bildstenar från den här tiden är ofta fulla av bilder; det antas att man skall läsa dem som en seriestrip.

BildstenMen att alla dessa bilder och scener skall tolkas i ljuset från de sentida isländska sagorna, som vanligen görs, är ingalunda fakta. Ofta tycker sig folk se Nordisk mytologi från dessa underbara sagor, men det finns ingenting som säkert säger att detta är vad man bör göra.

Bildstenar av denna typ kan vara över tre meter höga, se Änges bildstenar.

Här är exempel på ett exempel på en bildrik sten - En bildsten - och skeppen på denna sida kommer också från sådana stenar, se Gutarnas kolonier - Vendeltiden

Nationalencyklopedin tar det hela ett steg till, se Runstensliknande funktion, och man blir tvungen att ta sig för pannan; för övrigt har nog cycloparen rätt.

Wikipedia slås det utan vidare fast att bildstenarna har med vad som kallas den Nordiska mytologin att göra, men det är inte på långa vägar någon sanning.

Stig Lundberg har skrivit en intressant artikel, se Var våra vikingar verkligen hedningar, där hedendomen och uttrycken för denna ifrågasätts. Begrundansvärt.

Bildsten

Bildstenen på bilden (du ser bara en scen) är en av dem som tolkningsfebern har slagit till mest på, ty det finns ett par konstiga scener som förefaller passa in i sagor från Island som nedtecknades omkring 400 år efter det att stenen gjordes.

Flitiga uttolkare ser mycket: Sleipnir, Volund, en dörr till Valhall och annat sånt, till och med Oden själv. Det är en kopia du ser på bilden, som står vid Bygdegården i Ardre socken, ty originalet har släpats iväg till Historiska Museet i Stockholm. Över till tolkningarna. Åtta ben har hästen, alltså är det Sleipnir enligt den sagoläsande fackkunskapen, men det finns dock andra som har sett annat. Scener från det trojanska kriget t ex, och i så fall ser vi hur trojanerna släpar in trähästen i Troja.

Gotland, bildsten, kantsten

Längre fram i tiden finns kristna budskap på bildstenarna, se t ex Rodfos sveks i Rumänien. Bilden ovan kommer från en kantsten till en grav och den har bl a tolkats visa Jesu uppståndelse, se Vad föreställer bilden. En och annan antar att kristendomen hade landkänning på Gotland ganska tidigt, ett par hundra år före Ansgar, men härom vet vi inget säkert; se också sidan om Marias altare, och varför inte den om Byzantios och ortodoxi.

Bildsten, vikingatida skepp

Den här bildstenen kommer från Stenkyrka, datering 700-800, och på den ser man den detaljrikaste skeppsbilden av dem alla (det finns ofta skepp på stenarna) och hela bildstenen är ungefär 2,5 meter hög; för fler skepp se kolonierna

Utan de gutniska bildstenarna hade vi inte vetat särskilt mycket om hur vikingatidens segel och anordningar såg ut. Vikingaskepp har ju hittats i vackra exemplar i Norge, men också en liten flotta sänkta skepp vid Skuldelev utanför Roskilde i Danmark (skeppen finns utställda i Roskilde och ett av dem är en gutnisk knarr, ty den stämmer exakt med beskrivningen av en sådan i Gutalagen).

På bildstenen kan vi se att seglen var rutiga, antagligen smala vävda remsor som de hade satt ihop, och vi ser också att varje man håller i ett rep som styr seglet. Seglen var alltså inte alls randiga, vilka de ju brukar vara på filmer. Vikingaskeppen var grundgående och kantrade lätt för kastvindar. Ett sätt att parera detta och dessutom nyttja vinden maximalt är att göra vad männen på bilden gör.

Bildsten, Gotland, vikingatida skepp

Ofta läser man att gutarna nog inte var vilda vikingar utan handelsmän i stället. Det författarna vill ha sagt vid sådana tillfällen är att det var svearna som var krigare och att gutarna liksom seglade efter dem och satte till att göra affärer under svearnas beskydd (det är väldigt klent beställd med bevisen för något sådant). Och det är väl också sådana antaganden som leder fram till en feltolkning av Gutasagan, dvs att gutarna skulle ha stått under svearnas beskydd, se Skyddslandet Gotland och sidan om min påstådda lokalpatriotism.

Vi skall också påminna om att med sådana skepp som på bilden ovan korsades Atlanten, i England och ända ner i Medelhavet bedrevs handel, och skeppen bar också till Konstantinopel över de ryska floderna, se Runor på ön Berezanj och Gutarnas Aifur.

Bildsten, drake

Många tycker att de gutniska bildstenarna är makalöst häftiga, bilderna är fantasiväckande, men riktigt vad vi ser kan inte forskarna ge säkert besked om. Det vanligaste är att tolka om dem till Nordisk mytologi, men att detta skulle vara rätt är långt ifrån godtaget.

- Vad ser du?

Mer information

Scen från en bildsten med procession
Scen från en vikingatida bildsten, 7-800-tal

Vill du se bilder så sök på bildstenar, vill du se bildstenar som fortfarande står kvar ute i markerna så kika på kartan och vill du ha så mycket information som möjligt: textsök. Bilden är vikingatida.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

1,5 km, Almedalsveckan 20061,5 km, Almedalsveckan 20091,5 km, Almedalsveckan 20101,6 km, Almedalsveckan 20121,5 km, Almedalsveckan 20141,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,1 km, Demonstrationen för vägpris 20121,4 km, Företagardagen 8/11 20071,4 km, Invigningsgala Gotland pride 20131,5 km, Kultur i natten1,4 km, Kulturting 20071,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna0 m, Mal- eller slungstenar1,4 km, Maskeraden 20102,1 km, S:ta Gertrud1,8 km, Stora Torget den 29 april 20072,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren1,9 km, Tullar vid portarna1,5 km, Vattendagen 20150 m, Vi skämmer ut oss2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 20052,2 km, Visbydagen 20112,0 km, Återställ hålen1,8 km, Öppen ruin

Bilder

1,9 km, Hertik Erik1,3 km, Jolly Roger2,6 km, Kalkugnar1,7 km, Massor av kärlek2,0 km, Svärdet i stenen2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa1,7 km, Var är medeltiden1,8 km, Vinter i Visby2,0 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

1,7 km, De blommande trädens glada tankar

Guide

0 m, Gatuvalven i Visby

Hamnar

1,3 km, Visby hamn

Historia

1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg1,6 km, Brandskattningen av Visby 13612,0 km, Elvatusen jungfrur0 m, En kalkugn från 1200-talet1,9 km, En stor katastrof 15661,9 km, Ett skott i tornet2,8 km, Galgberget1,8 km, Gråbröder - Franciskaner1,6 km, Halshuggningen 13421,9 km, Henrik Lejonet1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea1,9 km, Infördes tull till Visby 12882,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö1,9 km, Mariaprocessionen2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai2,0 km, Skampålen på Klinttorget0 m, Snäckskogen i Boge1,7 km, Stadens blomstring1,4 km, Sören Norby1,3 km, Sören Norby slår bondekungen1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 15232,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 12881,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes1,8 km, Varför ruinerades Visby1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna1,7 km, Visby lades i aska 13621,6 km, Visby stadslag1,6 km, Visby under medeltiden2,0 km, Visby under stenåldern1,6 km, Visby underkastelsebrev1,6 km, Visbys storhet under medeltiden1,6 km, Världsarvet Visby

Konst

1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

2,1 km, Bödelsstugan står kvar2,0 km, Djävulens spik2,0 km, Fan i helvete1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin2,0 km, Jacob av Charra1,8 km, Kanonen vid Wallers plats0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria1,8 km, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,3 km, Den 6 juni 20021,8 km, Elda på1,9 km, Försköna Visby2,0 km, Gutavallen - vad menas1,4 km, Jättesnygga brudar1,6 km, Kruttornets finesser2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig1,9 km, Nordiska naturväsen1,8 km, Nåt att titta på1,9 km, Ringmurskaries1,6 km, Strandpromenaden1,8 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

1,7 km, Barflickor på Effes1,9 km, Dei jär ret vackat2,0 km, Domkyrkoberget i Visby1,6 km, En helt vanlig kväll1,9 km, En sommarbild1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården1,8 km, Förlova dig på Gotland1,8 km, Gotland året runt1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården1,6 km, Under putsen1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

1,5 km, Burmeisterska huset1,6 km, Clematishuset1,5 km, Donnerska huset1,8 km, Engeströmska huset i Visby1,7 km, Huset med målningarna1,9 km, Johan Målares hus1,6 km, Liljehornska huset1,8 km, Tjärkoket1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20031,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder1,9 km, Medeltidsveckan 20061,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti1,9 km, Medeltidsveckan 20101,9 km, Medeltidsveckan 20122,0 km, Medeltidsveckan 20131,9 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

4,3 km, Bergbetningen2,8 km, Galgberget, naturreservat5,7 km, Högklint0 m, Reveln fågelskyddsområde

Platser

1,5 km, Almedalen1,6 km, Birgers gränd1,8 km, Botaniska Trädgården1,9 km, Dansa, din djävul1,7 km, Fiskargränd i Visby1,9 km, Paviljongsplan2,2 km, Rackarbacken1,9 km, Salomos stenbrott2,4 km, Södra hällarna i Visby4,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

5,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

2,1 km, Dalmanstornet2,0 km, Ett torn i Östergravar1,6 km, Fiskarporten1,9 km, Jungfrutornet1,7 km, Kajsartornet2,2 km, Kaponniärerna1,6 km, Kruttornet - Visby kastal1,9 km, Kvarntornet1,7 km, Kärleksporten1,6 km, Lilla Strandporten2,0 km, Lübeckerbräschen2,1 km, Långa Lisa1,9 km, Murfallet2,2 km, Mynthuset2,2 km, Nordergravar2,2 km, Norderport2,0 km, Portar i ringmuren2,1 km, S:t Göransporten1,3 km, Segeltornet2,1 km, Sidledes skytte2,0 km, Silverhättan eller Kames1,4 km, Skansen Havsfrun2,0 km, Snäckgärdsporten2,1 km, Sparbössan1,7 km, Sprundflaskan1,8 km, Stor Christin1,5 km, Storhenrik, Store Henrik1,6 km, Söderport1,8 km, Tjärkoket1,7 km, Valdemarsmuren2,1 km, Östergravar i Visby2,0 km, Österport

Ruin

0 m, Allmänt ruiner1,8 km, Drottens ruin2,0 km, Helgeands kyrkoruin1,9 km, Ryska kyrkan1,8 km, S:t Clemens ruin2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber1,8 km, S:t Lars ruin1,8 km, S:t Mikael2,0 km, S:t Nicolai ruin1,7 km, S:t Olof ruin1,8 km, S:ta Carin ruin2,0 km, S:ta Gertrud ruin2,1 km, Solberga Kloster ruin1,3 km, Visborgs slott

Runor

1,6 km, Evigt medan världen vakar

Saga

1,8 km, Carins blomma1,9 km, Jungfrun i tornet1,9 km, Karbunkelstenarna1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan1,9 km, Jungfru Maria1,8 km, Klädd i solen i Visby1,9 km, Markus, evangelisten2,0 km, Änglavingar

Stränder

5,2 km, Fridhem4,2 km, Gustavsvik2,8 km, Norderstrand5,3 km, Snäck1,3 km, Visby havsbad

Visby

1,6 km, 25 juli 20031,9 km, De första spåren2,0 km, Klinten1,8 km, Stora Torget1,6 km, Strandgatan1,4 km, Välkommen till Visby