Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Visby underkastelsebrev


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Visby underkastelsebrev - foto: Lotta Ingelse

Den officiella historieskrivningen har alltid sagt att efter inbördeskriget 1288 mellan den fria gutniska republiken Gotland och staden Visby så delades land och stad åt. Gotland fortsatte som republik i många århundraden medan Visby utvecklades till en Hansestadt. Jag tror inte att det stämmer.

När de hade slagits trötta i inbördeskriget hänsköts tvisten till en förlikningsman, den svenske kungen Magnus Ladulås. Gutarna (landet) hade redan frivilligt gått under svea konung för handelns skull och betalade en låg skatt av denna anledning, men staden (borgarna) hade inget sådant förhållande till någonting förutom som en del av Gotland varför de nödgades krypa rejält.

Ur underkastelsebrevet av den 9 augusti 1288:
”Allom som detta bref se, tillönskom vi, Visby stads föreståndare och rådmän, så gotländske som tyske, helsa och välgång med Gud, samt låtom komma till en hvars kunskap att, emedan vi hafvom felat mot vår herre, svears och götars konung, som vi alltid viljom vara underdånige, lofvom vi af god tro i allt hålla, att den oförrätt vi af honom anses hafva honom tillfogat, nämligen att vi hafva omgifvit vår stad med murar och, genom att fördrifva de gotländske bönderna, åstadkommit något oväsende och förnärmat det kungliga majestätet, utan motsägelse och återfordran på bestämda, nedanför antecknade terminer betala två tusen mark rent och oförfalskadt sifver, i vanligt mynt nämligen så att /../

Dessutom lovfom vi, att, om af olycklig tillfällighet någon oenighet skulle uppstå mellan oss och landsgutarne, skolom vi stilla densamma på godt manér, om vi kunnom, och om detta ej skulle kunna ske på godt manér, skolom vi klaga deröfver hos vår herre konungen, och skolom vi ej skrida till någon hämd mot dem, derest de icke så hastigt öfverrraska oss, att vi tvingas möta våld med våld."

Dessutom
Förutom böterna till kungen för ringmuren och fördrifvandet, skulle staden ersätta gutarna den skada som tillfogats dem med 500 mark penningar.

Av någon anledning sägs också att om gutarna, inte staden, skulle uppresa sig mot kungen, så skulle Visby med all sin förmåga motverka detta, och om gutarna på annat sätt skulle visa sig upproriska så skulle staden på första anmodan och erhållen kunskap därom lämna all möjlig handräckning att förmå gutarna till sin skyldighet.

Vad skall man tro
Den Gutniska republiken hade frivilligt ställt sig under svea konung medan staden putsar skor så att det ryker.

Visby förpliktas "motverka" ett gutniskt uppror. Därtill, om gutarna på annat sätt trilskas, skulle Visby fungera som angivare och dessutom lämna all möjlig handräckning för att slå ner gutarna. Visby åläggs att betala krigsskadestånd till gutarna - att vinnarna skulle betala krigsskadestånd till förlorarna är väl inte så där vanligt.

I detta Visbys underkastelsebrev anges också klart och tydligt anledningen till inbördeskriget 1288, borgarna hade "omgifvit vår stad med murar" och gett sig till att "fördrifva de gotländske bönderna". Visby är en stad som hade utvecklats under det gutniska Alltinget. Det var inte alls Visby som hade några handelsprivilegier någonstans, utan Visby hade hela tiden levat på de privilegier som handelsrepubliken Gotland hade skaffat sig i olika länder.

Om Visby vunnit och ifall sveakungen hade haft så mycket makt som inbillats svenska folket, så borde orden ha fallit annorlunda i underkastelsebrevet - något som gutarna för övrigt bevisade redan 1313 då den svenska armén slogs sönder och samman på Röcklinge backe i Lärbro, och det endast av gutarna på norra Gotland.
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

144 m, Almedalsveckan 200685 m, Almedalsveckan 2009147 m, Almedalsveckan 201073 m, Almedalsveckan 2012178 m, Almedalsveckan 2014168 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

644 m, Demonstrationen för vägpris 2012178 m, Företagardagen 8/11 2007208 m, Invigningsgala Gotland pride 2013172 m, Kultur i natten261 m, Kulturting 2007484 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna1,6 km, Mal- eller slungstenar252 m, Maskeraden 2010536 m, S:ta Gertrud190 m, Stora Torget den 29 april 2007724 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren424 m, Tullar vid portarna275 m, Vattendagen 20151,6 km, Vi skämmer ut oss636 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg1,7 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005586 m, Visbydagen 2011426 m, Återställ hålen178 m, Öppen ruin

Bilder

323 m, Hertik Erik482 m, Jolly Roger1,1 km, Kalkugnar357 m, Massor av kärlek662 m, Svärdet i stenen534 m, Sånt här är tråkigt att läsa310 m, Var är medeltiden351 m, Vinter i Visby627 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

124 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,4 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

309 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,8 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

4,1 km, Annelund gravfält

Guide

1,6 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

475 m, Visby hamn

Historia

206 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby878 m, 1361 - massgravar på Solens berg655 m, Brandskattningen av Visby 1361484 m, Elvatusen jungfrur1,6 km, En kalkugn från 1200-talet331 m, En stor katastrof 1566447 m, Ett skott i tornet1,3 km, Galgberget175 m, Gråbröder - Franciskaner65 m, Halshuggningen 1342330 m, Henrik Lejonet673 m, In Gothlandia et Mari spes mea417 m, Infördes tull till Visby 1288373 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö297 m, Mariaprocessionen498 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare1,6 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai369 m, Skampålen på Klinttorget1,6 km, Snäckskogen i Boge50 m, Stadens blomstring665 m, Sören Norby658 m, Sören Norby slår bondekungen602 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523476 m, Vad sa Petrus de Dacia 128860 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 1,6 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes177 m, Varför ruinerades Visby175 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna116 m, Visby lades i aska 136276 m, Visby stadslag141 m, Visby under medeltiden337 m, Visby under stenåldern0 m, Visby underkastelsebrev60 m, Visbys storhet under medeltiden306 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,4 km, Follingbo kalkbrott

Konst

168 m, Anna Nyberg - A story to be told151 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

216 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

595 m, Bödelsstugan står kvar480 m, Djävulens spik398 m, Fan i helvete155 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin486 m, Jacob av Charra286 m, Kanonen vid Wallers plats1,6 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

322 m, Visby domkyrka - S:ta Maria329 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

801 m, Den 6 juni 2002191 m, Elda på442 m, Försköna Visby680 m, Gutavallen - vad menas229 m, Jättesnygga brudar180 m, Kruttornets finesser1,4 km, Kärleksstigen, Hälsans stig520 m, Nordiska naturväsen149 m, Nåt att titta på435 m, Ringmurskaries241 m, Strandpromenaden334 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

619 m, Barflickor på Effes517 m, Dei jär ret vackat340 m, Domkyrkoberget i Visby266 m, En helt vanlig kväll293 m, En sommarbild268 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården364 m, Förlova dig på Gotland369 m, Gotland året runt377 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården93 m, Under putsen200 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

205 m, Burmeisterska huset55 m, Clematishuset228 m, Donnerska huset216 m, Engeströmska huset i Visby599 m, Huset med målningarna4,5 km, Hästnäs313 m, Johan Målares hus93 m, Liljehornska huset493 m, Tjärkoket48 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

598 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan507 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003544 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder550 m, Medeltidsveckan 2006549 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder606 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti561 m, Medeltidsveckan 2010518 m, Medeltidsveckan 2012624 m, Medeltidsveckan 2013520 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,9 km, Bergbetningen5,8 km, Brucebo1,3 km, Galgberget, naturreservat1,6 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

115 m, Almedalen25 m, Birgers gränd328 m, Botaniska Trädgården297 m, Dansa, din djävul217 m, Fiskargränd i Visby551 m, Paviljongsplan615 m, Rackarbacken299 m, Salomos stenbrott3,2 km, Södra hällarna i Visby3,1 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,0 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

470 m, Dalmanstornet433 m, Ett torn i Östergravar162 m, Fiskarporten601 m, Jungfrutornet566 m, Kajsartornet598 m, Kaponniärerna187 m, Kruttornet - Visby kastal442 m, Kvarntornet369 m, Kärleksporten80 m, Lilla Strandporten679 m, Lübeckerbräschen637 m, Långa Lisa544 m, Murfallet631 m, Mynthuset755 m, Nordergravar646 m, Norderport674 m, Portar i ringmuren651 m, S:t Göransporten675 m, Segeltornet473 m, Sidledes skytte683 m, Silverhättan eller Kames734 m, Skansen Havsfrun681 m, Snäckgärdsporten468 m, Sparbössan300 m, Sprundflaskan519 m, Stor Christin697 m, Storhenrik, Store Henrik678 m, Söderport473 m, Tjärkoket660 m, Valdemarsmuren513 m, Östergravar i Visby425 m, Österport

Ruin

1,6 km, Allmänt ruiner175 m, Drottens ruin406 m, Helgeands kyrkoruin238 m, Ryska kyrkan316 m, S:t Clemens ruin985 m, S:t Göran - kyrkoruin320 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber148 m, S:t Lars ruin461 m, S:t Mikael492 m, S:t Nicolai ruin248 m, S:t Olof ruin187 m, S:ta Carin ruin469 m, S:ta Gertrud ruin905 m, Solberga Kloster ruin690 m, Visborgs slott

Runor

319 m, Evigt medan världen vakar

Saga

185 m, Carins blomma601 m, Jungfrun i tornet387 m, Karbunkelstenarna757 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

308 m, Den återuppståndne i domkyrkan307 m, Jungfru Maria212 m, Klädd i solen i Visby329 m, Markus, evangelisten395 m, Änglavingar

Stränder

2,9 km, Gustavsvik1,5 km, Norderstrand4,1 km, Snäck303 m, Visby havsbad

Träsk

5,6 km, Svaide vät

Visby

105 m, 25 juli 2003242 m, De första spåren339 m, Klinten191 m, Stora Torget150 m, Strandgatan314 m, Välkommen till Visby