Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Gutarnas Aifur


Runor

Gotland, Gutarnas Aifur - foto: Bernt Enderborg

I sju lodräta rader mellan åtta ramlinjer nerifrån och upp meddelar runorna på Pilgårdsstenen från Boge att:

"biarfaa : statu : sis- stain
hakbiarn : bruþr
ruþuisl : austain : imuar
is af(a) : st(ai)n : stata : aft : raf(a)
sud(þ) fur(i) ru-s(t)aini : kua(m)u
uiti aifur : uifil
--uþ u m"

Detta anses betyda:

"Bjärt målad uppställde denna sten Hegbjarn och hans bröder Rodvisl, Oystain och Edmund som hava uppställt stenar till minne av Ravn söder om Rufstain. De kommo långt i Aifur. Vivil befallde."

Det är en spännande text. Men hur översättarna får det till att det är Hagbjarn och bröderna som har ställt upp Pilgårdsstenen är inte gott att begripa när det står att Hagbjarn har ställt upp denna sten, bröderna hade ställt upp en sten söder om Rufstain. Det står förresten "ru-staini" i runorna och eftersom det är bestämd form bör det översättas med "Rufstenen" i stället för "Rufstain". Mer om tolkningen senare, först lite vad som kallas fakta.

Det antas att stenen är från slutet av 900-talet beroende bl a på att det används skiljetecken mellan orden. Tolkningen av stenen är man någorlunda överens om, det finns dock avvikande meningar, men riktigt vad som har hänt är inte säkert.

Att den beskriver en färd på Dnjepr förefaller dock klart. Någon gång mellan år 948 och 952 skrevs en bok för den bysantiske kejsaren Konstantin Porphyrogenetos vid namn De Imperio Adminstrando, som innehåller ett avsnitt om "hur ruserna kommer med sina stockbåtar från rusernas land till Konstantinopel" vari sägs att det största äventyret på floden Dnjepr mellan Kiev och Konstantinopel var sju forsar vid nordiska namn: Essupi, Ulvorsi, Galandri, Aifur, Barufors, Leanti och Strukun. De olika namnen sägs i tur och ordning betyda: sov inte, holmfors, ringande, alltid farlig, varufors, leende och struken.

I ovannämnda bok står också att innan ruserna gav sig iväg från Kiev, som också kallas Sambatas, där de samlades, så köpte de inhemska stockbåtar för färden till Konstantinopel. I förbigående kan vi påpeka att så gott som varenda gute, kanske varje svensk också, direkt förstår vad som menas med namnet Sambatas (vi påstår därtill att ruser är detsamma som gutar, se Boris och Gleb sid 2).

På bildstenen ovan står orden Aifur och Rufstain samtidigt. Det första ordet Aifur var rusernas namn på den fjärde forsen, på slaviska benämnd Neasit, och det andra ordet är nog en del av forsen, den första tröskeln, vid slaviskt namn Rvanyj Kamen (den rivna, söndersprängda stenen - bestämd form).

Nuförtin återfinns forsarna under nästan 40 meter vatten eftersom det skapades en konstgjord sjö för vattenkraftverket Dnjeproges skull, byggstart 1927.Historikern Dick Wase noterar
En liten notis om Pilgårdsstenen (som ligger till grund för min roman "Utfärden"). Att man tolkar namnet "Hakbiarn" som Hegbjörn är fullständigt uppåt väggarna! Namnet är HAGBJÖRN, med samma förled (hagu=hage, inhägnad) som i ortsnamnet Hablingbo (= Hagbardlingabo, kommet av namnet Hagbard - som ju är känd som seriefigur också), varför jag har låtit Hagbjörn vara "hagbardling" i romanen. Att man rent rutinmässigt låtit namnet bli "Hegbjörn" är bara för att så många namn på "heg" (hägg) finns belagda (Hegwald, Hegwid m fl). Dessutom kan jag inte förstå varför man tolkar "bruþr" som bröderna. Broder kan ju också vara singular form. Hagbarn är alltså - menar jag - brodern, med namn som alittererar till Ravn (som egentligen är Hrafn = korp). Hroþvisl, Austain och Emund (inte Edmund) är alltså deltagare jämte bröderna Hrafn och Hagbjörn. Vem var då Vifill? Han befallde någonting, men jag betvivlar att han befallde över färden. Jag tror han befallde över den sten som också restes på Gotland. Han var kanske också befryndad med Hrafn och önskade en sten efter honom också på ön, något som var onödigt för Hagbjörn, Hroþvisl, Austain och Emund, som ju redan rest sten. (Hroþvisl är sannolikt också samme man som senare reser stenar över sina tre söner i Sjonhem). I romanen har jag gjort Vifill till Hrafns halvbroder på modersidan. Texten anser jag alltså bör tolkas:

Bjärtmålad står denna sten
Hagbjörn brodern
(H)roþvisl, Austain, Emun(d)R
har ställt sten efter (H)rafn
söder om Rufstain. Kom
vida i Aiforr. Vifill
befallde [denna sten].

Vem eller vilka kom vida i Aiforr? Jag menar, att det inte kan vara skeppet med besättningen. Att säga så vore ju att indirekt uttrycka ett misslyckande. Man kom bara till Aiforr! Varför skulle man annars nämna forsen? Nej, "kom vida i Aiforr" måste syfta på Hrafn. Han kom vida i Aiforr, där han alltså torde ha drunknat av någon anledning. Kanske syftar det på en heroisk kamp mot forsen för att överleva? Jag har gjort det till att han drunknar under en simtävlan.
/Dick Wase

När jag ser på min egen text så visar det sig att jag skriver Hagbjarn i stället för Hegbjarn utan att jag kanske riktigt har tänkt på det hela. Det står ju Hagbjarn i runorna, varför i himmelens namn skulle han ha hetat Hegbjarn, som det sägs i den officiella översättningen?

Wase menar att Hagbjarn är en bror till Ravn. Det tror inte jag. Jag tror att han var Ravns farsa, varför han ville hedra sin son också på Gotland trots att hans bröder redan hade gjort det nere vid Rufstain. Därför läser jag texten som följer:

Bjärt målad uppställde denna sten Hagbjarn.
Bröderna (H)roþvisl, Austain, Emun(d)R
har rest en sten efter Ravn
söder om Rufstain. Kom vida i Aifur.
Vivill befallde.

En kort dramatisering blir då att Hagbjarns son, Ravn, hade följt med sina farbröder på handelsresa men av någon anledning mist livet. Farbröderna tvingades komma hem till sin bror och meddela honom att hans son hade omkommit. Hagbjarn reser en bjärt målad sten över Ravn och låter, antingen för att ge Ravn större "ära" eller säga att hans bröder var klantskallar, meddela att en sten över Ravn var rest också nere vid Rufstain i Aifur.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

1,5 km, Almedalsveckan 20061,5 km, Almedalsveckan 20091,5 km, Almedalsveckan 20101,6 km, Almedalsveckan 20121,5 km, Almedalsveckan 20141,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,1 km, Demonstrationen för vägpris 20121,4 km, Företagardagen 8/11 20071,4 km, Invigningsgala Gotland pride 20131,5 km, Kultur i natten1,4 km, Kulturting 20071,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna0 m, Mal- eller slungstenar1,4 km, Maskeraden 20102,1 km, S:ta Gertrud1,8 km, Stora Torget den 29 april 20072,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren1,9 km, Tullar vid portarna1,5 km, Vattendagen 20150 m, Vi skämmer ut oss2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 20052,2 km, Visbydagen 20112,0 km, Återställ hålen1,8 km, Öppen ruin

Bilder

1,9 km, Hertik Erik1,3 km, Jolly Roger2,6 km, Kalkugnar1,7 km, Massor av kärlek2,0 km, Svärdet i stenen2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa1,7 km, Var är medeltiden1,8 km, Vinter i Visby2,0 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

1,7 km, De blommande trädens glada tankar

Guide

0 m, Gatuvalven i Visby

Hamnar

1,3 km, Visby hamn

Historia

1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg1,6 km, Brandskattningen av Visby 13612,0 km, Elvatusen jungfrur0 m, En kalkugn från 1200-talet1,9 km, En stor katastrof 15661,9 km, Ett skott i tornet2,8 km, Galgberget1,8 km, Gråbröder - Franciskaner1,6 km, Halshuggningen 13421,9 km, Henrik Lejonet1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea1,9 km, Infördes tull till Visby 12882,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö1,9 km, Mariaprocessionen2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai2,0 km, Skampålen på Klinttorget0 m, Snäckskogen i Boge1,7 km, Stadens blomstring1,4 km, Sören Norby1,3 km, Sören Norby slår bondekungen1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 15232,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 12881,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes1,8 km, Varför ruinerades Visby1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna1,7 km, Visby lades i aska 13621,6 km, Visby stadslag1,6 km, Visby under medeltiden2,0 km, Visby under stenåldern1,6 km, Visby underkastelsebrev1,6 km, Visbys storhet under medeltiden1,6 km, Världsarvet Visby

Konst

1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

2,1 km, Bödelsstugan står kvar2,0 km, Djävulens spik2,0 km, Fan i helvete1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin2,0 km, Jacob av Charra1,8 km, Kanonen vid Wallers plats0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria1,8 km, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,3 km, Den 6 juni 20021,8 km, Elda på1,9 km, Försköna Visby2,0 km, Gutavallen - vad menas1,4 km, Jättesnygga brudar1,6 km, Kruttornets finesser2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig1,9 km, Nordiska naturväsen1,8 km, Nåt att titta på1,9 km, Ringmurskaries1,6 km, Strandpromenaden1,8 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

1,7 km, Barflickor på Effes1,9 km, Dei jär ret vackat2,0 km, Domkyrkoberget i Visby1,6 km, En helt vanlig kväll1,9 km, En sommarbild1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården1,8 km, Förlova dig på Gotland1,8 km, Gotland året runt1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården1,6 km, Under putsen1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

1,5 km, Burmeisterska huset1,6 km, Clematishuset1,5 km, Donnerska huset1,8 km, Engeströmska huset i Visby1,7 km, Huset med målningarna1,9 km, Johan Målares hus1,6 km, Liljehornska huset1,8 km, Tjärkoket1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20031,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder1,9 km, Medeltidsveckan 20061,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti1,9 km, Medeltidsveckan 20101,9 km, Medeltidsveckan 20122,0 km, Medeltidsveckan 20131,9 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

4,3 km, Bergbetningen2,8 km, Galgberget, naturreservat5,7 km, Högklint0 m, Reveln fågelskyddsområde

Platser

1,5 km, Almedalen1,6 km, Birgers gränd1,8 km, Botaniska Trädgården1,9 km, Dansa, din djävul1,7 km, Fiskargränd i Visby1,9 km, Paviljongsplan2,2 km, Rackarbacken1,9 km, Salomos stenbrott2,4 km, Södra hällarna i Visby4,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

5,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

2,1 km, Dalmanstornet2,0 km, Ett torn i Östergravar1,6 km, Fiskarporten1,9 km, Jungfrutornet1,7 km, Kajsartornet2,2 km, Kaponniärerna1,6 km, Kruttornet - Visby kastal1,9 km, Kvarntornet1,7 km, Kärleksporten1,6 km, Lilla Strandporten2,0 km, Lübeckerbräschen2,1 km, Långa Lisa1,9 km, Murfallet2,2 km, Mynthuset2,2 km, Nordergravar2,2 km, Norderport2,0 km, Portar i ringmuren2,1 km, S:t Göransporten1,3 km, Segeltornet2,1 km, Sidledes skytte2,0 km, Silverhättan eller Kames1,4 km, Skansen Havsfrun2,0 km, Snäckgärdsporten2,1 km, Sparbössan1,7 km, Sprundflaskan1,8 km, Stor Christin1,5 km, Storhenrik, Store Henrik1,6 km, Söderport1,8 km, Tjärkoket1,7 km, Valdemarsmuren2,1 km, Östergravar i Visby2,0 km, Österport

Ruin

0 m, Allmänt ruiner1,8 km, Drottens ruin2,0 km, Helgeands kyrkoruin1,9 km, Ryska kyrkan1,8 km, S:t Clemens ruin2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber1,8 km, S:t Lars ruin1,8 km, S:t Mikael2,0 km, S:t Nicolai ruin1,7 km, S:t Olof ruin1,8 km, S:ta Carin ruin2,0 km, S:ta Gertrud ruin2,1 km, Solberga Kloster ruin1,3 km, Visborgs slott

Runor

1,6 km, Evigt medan världen vakar

Saga

1,8 km, Carins blomma1,9 km, Jungfrun i tornet1,9 km, Karbunkelstenarna1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan1,9 km, Jungfru Maria1,8 km, Klädd i solen i Visby1,9 km, Markus, evangelisten2,0 km, Änglavingar

Stränder

5,2 km, Fridhem4,2 km, Gustavsvik2,8 km, Norderstrand5,3 km, Snäck1,3 km, Visby havsbad

Visby

1,6 km, 25 juli 20031,9 km, De första spåren2,0 km, Klinten1,8 km, Stora Torget1,6 km, Strandgatan1,4 km, Välkommen till Visby