Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Henrik Lejonet


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Henrik Lejonet - foto: Bernt Enderborg

Tyskarnas roll i Visbys historia är omtvistad. Somliga menar att det är de som har gjort så gott som allting medan andra påstår nästan motsatsen. De flesta verkar dock någorlunda överens om att det är Artlenburgprivilegiet 1161 som är grunden till att så många tyskar bosatte sig och bedrev handel med Visby som utgångspunkt.

I detta privilegiebrev står häpnadsväckande saker, som "efter en genom den Ondes anstiftan länge rådande osämja mellan tyskar och gutar, har vi återställt den forna endräkten och sämjan", varför: "Inom hela vårt maktområde skall gutarna ha orubblig fred". Gutarna tillförsäkras vidare kroppslig säkerhet genom ett antal drakoniska straff för de tyskar som förgrep sig, att deras egendom skulle bibehållas om de dog och de får alldeles samma rättigheter som de inhemska köpmännen i tillämpningsområdet.

- Hur i hela fridens namn har Liknatte (se också Riddaren i Stenkyrka) från Stenkyrka på Gotland lyckats förhandla till sig sådana förmåner?

Innan vi funderar på den frågan skall tilläggas att det i privilegiebrevet också står att gutarna "i tacksamt utbyte erbjuder oss detsamma, att de innerligt älskar oss och vårt land och flitigare besöker vår hamn i Lübeck". Ibland läser man att detta villkor ingick i en stort upplagd plan att ta över handeln i Östersjön, men det behöver du inte tro på.

Vem var Henrik Lejonet
Henrik Lejonet, 1129-1195, var hertig över Sachsen (1139-1180) och Bayern (1156-1180), en av medeltidens störste härskare (en hertig var under äldre medeltid kungens högste ämbetsman i ett större landområde, vid medeltidens slut var de självständiga furstar).

I uppslagsverken sägs att Henrik Lejonet koloniserade de vendiska kustländerna. Vad betyder det egentligen? Det låter som att Henrik lät befolka dessa kustländer, men så var långt ifrån fallet. Venderna var som bekant ett västslavisk folk som bl a bebodde norra Tyskland och det var dessa som i det närmaste utrotades eller germaniserades under medeltiden - det var bl a vad Henrik Lejonet gjorde.

Från gutarnas synpunkt bör detta "koloniserande", vilket skedde 1160, av de vendiska kustländerna inte ha varit särskilt tilltalande. De var sen hedenhös naturliga handelsländer för Gotland, varför Henrik Lejonet rimligen borde ha utgjort ett hot med gutarnas handel.

Vad hände egentligen
Nu skall vi citera hela ingressen till Artlenburgprivilegiet:

"Må alla Kristtrogna veta, nu och i framtiden, hur vi, av kärlek till freden och vördnad för den kristna tron, men främst i betraktande av den eviga vedergällningen, efter en genom den Ondes anstiftan länge rådande osämja mellan tyskar och gutar, har vi återställt den forna endräkten och sämjan, hur vi, med bistånd av den Heliga andes nåd, genom en evig och orubblig fred har stävjat mångahanda oskick, som kommit genom de båda folkens osämja, såsom hat, ovänskap, mandråp, och därefter välvilligt mottagit gutarna i vår försonings nåd."

I många, många historieböcker kan du läsa att gutarna var ett fredsälskande folk som hellre vädjade till vågen än till vapnen. Men vad kan det tänkas betyda det där om "men främst i betraktande av den eviga vedergällningen", och i slutet: "välvilligt mottagit gutarna i vår försonings nåd"?

Åtminstone undertecknad förefaller det som att gutarna hade ställt sig på vendernas sida, för handelns skull, när Henrik Lejonet "koloniserade" kustländerna. Men eftersom all handel alltid är av godo, tullar alltid av ondo, så måste denna fråga lösas när länderna nu bytt herre (det står förstås också att gutarna hade gett tyskar på skallen, se Gairhielm, kanske, men det vet jag inte om jag vågar skriva).

Liknatte från Stenkyrka hade alltså en tämligen trygg förhandlingsposition. Gutarna var stora handelsmän, de hade en egen handelsgård i Novgorod (hulmgardi, nämns i Gutasagan) och man skulle kunna säga att de behärskade handeln i Östersjön ännu i mitten av 1100-talet.

Vem var Liknatte
Om jag har svarat på vem Henrik Lejonet var så bör jag kanske säga några ord om Liknatte. Egentligen vet vi inte vem han var. Han kan ha varit ett befullmäktigad ombud för republiken Gotland men han gott också ha haft en ställning som man i dag skulle ha kallat president.

För att göra allting lite mer konkret skall vi säga att du kan kika på Liknattes gravsten framme vid koret i den medeltida kyrkan i Stenkyrka. Det är troligtvis han som ligger. Det här vet ingen skolunge på Gotland eftersom de har fullt upp med att hålla reda på hjältekonungar och andra våldsamma överdrifter från fastlandets aldrig sinande propaganda. I den vanliga informationen om kyrkan står att Licnatus var från en gård vid namn Stenstuge men för att också gutar skall förstå vilken gård som avses så talar vi om att det är Stainstu. Stenstugu står det på vägskyltarna också men vilka som bestämt detta vet jag inte.

Slutligen
- Men nå, vad anser jag om tyskarnas roll i Visby historia?

- Åh, det är för svårt. Men det är inget problem för mig att kalla Visby en tysk stad om vi kallar t ex Stockholm och Riga gotländska städer.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

464 m, Almedalsveckan 2006414 m, Almedalsveckan 2009464 m, Almedalsveckan 2010402 m, Almedalsveckan 2012474 m, Almedalsveckan 2014482 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

964 m, Demonstrationen för vägpris 2012507 m, Företagardagen 8/11 2007535 m, Invigningsgala Gotland pride 2013480 m, Kultur i natten591 m, Kulturting 2007811 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna1,9 km, Mal- eller slungstenar582 m, Maskeraden 2010256 m, S:ta Gertrud179 m, Stora Torget den 29 april 2007453 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren375 m, Tullar vid portarna554 m, Vattendagen 20151,9 km, Vi skämmer ut oss533 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg1,9 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005404 m, Visbydagen 2011368 m, Återställ hålen205 m, Öppen ruin

Bilder

10 m, Hertik Erik790 m, Jolly Roger828 m, Kalkugnar387 m, Massor av kärlek533 m, Svärdet i stenen222 m, Sånt här är tråkigt att läsa383 m, Var är medeltiden329 m, Vinter i Visby503 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

261 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,1 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

317 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,5 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

3,8 km, Annelund gravfält

Guide

1,9 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

784 m, Visby hamn

Historia

534 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby911 m, 1361 - massgravar på Solens berg864 m, Brandskattningen av Visby 1361276 m, Elvatusen jungfrur1,9 km, En kalkugn från 1200-talet4 m, En stor katastrof 1566450 m, Ett skott i tornet1,0 km, Galgberget243 m, Gråbröder - Franciskaner355 m, Halshuggningen 13420 m, Henrik Lejonet959 m, In Gothlandia et Mari spes mea366 m, Infördes tull till Visby 128895 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö33 m, Mariaprocessionen284 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare1,9 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai221 m, Skampålen på Klinttorget1,9 km, Snäckskogen i Boge302 m, Stadens blomstring929 m, Sören Norby935 m, Sören Norby slår bondekungen795 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523246 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288353 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 1,9 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes197 m, Varför ruinerades Visby185 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna348 m, Visby lades i aska 1362361 m, Visby stadslag380 m, Visby under medeltiden25 m, Visby under stenåldern330 m, Visby underkastelsebrev352 m, Visbys storhet under medeltiden513 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,2 km, Follingbo kalkbrott

Konst

371 m, Anna Nyberg - A story to be told481 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

543 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

303 m, Bödelsstugan står kvar257 m, Djävulens spik68 m, Fan i helvete222 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin257 m, Jacob av Charra365 m, Kanonen vid Wallers plats1,9 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka4,8 km, Ölbäcks värdshus

Kyrka

10 m, Visby domkyrka - S:ta Maria416 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,0 km, Den 6 juni 2002179 m, Elda på447 m, Försköna Visby693 m, Gutavallen - vad menas551 m, Jättesnygga brudar386 m, Kruttornets finesser1,2 km, Kärleksstigen, Hälsans stig400 m, Nordiska naturväsen216 m, Nåt att titta på426 m, Ringmurskaries391 m, Strandpromenaden314 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

789 m, Barflickor på Effes438 m, Dei jär ret vackat17 m, Domkyrkoberget i Visby390 m, En helt vanlig kväll241 m, En sommarbild355 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården298 m, Förlova dig på Gotland331 m, Gotland året runt318 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården334 m, Under putsen435 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

489 m, Burmeisterska huset331 m, Clematishuset519 m, Donnerska huset144 m, Engeströmska huset i Visby763 m, Huset med målningarna4,2 km, Hästnäs47 m, Johan Målares hus368 m, Liljehornska huset597 m, Tjärkoket351 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

461 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan410 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003424 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder422 m, Medeltidsveckan 2006436 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder472 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti441 m, Medeltidsveckan 2010405 m, Medeltidsveckan 2012481 m, Medeltidsveckan 2013414 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,7 km, Bergbetningen5,5 km, Brucebo1,1 km, Galgberget, naturreservat1,9 km, Reveln fågelskyddsområde4,8 km, Ölbäcks

Platser

446 m, Almedalen351 m, Birgers gränd310 m, Botaniska Trädgården33 m, Dansa, din djävul333 m, Fiskargränd i Visby437 m, Paviljongsplan326 m, Rackarbacken33 m, Salomos stenbrott3,5 km, Södra hällarna i Visby2,9 km, Åhsbergska hagen

Rauk

3,8 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

151 m, Dalmanstornet226 m, Ett torn i Östergravar403 m, Fiskarporten496 m, Jungfrutornet705 m, Kajsartornet281 m, Kaponniärerna407 m, Kruttornet - Visby kastal447 m, Kvarntornet401 m, Kärleksporten385 m, Lilla Strandporten536 m, Lübeckerbräschen376 m, Långa Lisa469 m, Murfallet340 m, Mynthuset547 m, Nordergravar362 m, Norderport524 m, Portar i ringmuren416 m, S:t Göransporten964 m, Segeltornet154 m, Sidledes skytte563 m, Silverhättan eller Kames987 m, Skansen Havsfrun548 m, Snäckgärdsporten183 m, Sparbössan385 m, Sprundflaskan621 m, Stor Christin931 m, Storhenrik, Store Henrik862 m, Söderport571 m, Tjärkoket834 m, Valdemarsmuren198 m, Östergravar i Visby370 m, Österport

Ruin

1,9 km, Allmänt ruiner169 m, Drottens ruin139 m, Helgeands kyrkoruin134 m, Ryska kyrkan202 m, S:t Clemens ruin728 m, S:t Göran - kyrkoruin533 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber182 m, S:t Lars ruin570 m, S:t Mikael269 m, S:t Nicolai ruin288 m, S:t Olof ruin202 m, S:ta Carin ruin208 m, S:ta Gertrud ruin941 m, Solberga Kloster ruin974 m, Visborgs slott

Runor

534 m, Evigt medan världen vakar

Saga

223 m, Carins blomma498 m, Jungfrun i tornet203 m, Karbunkelstenarna988 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

22 m, Den återuppståndne i domkyrkan23 m, Jungfru Maria166 m, Klädd i solen i Visby1 m, Markus, evangelisten67 m, Änglavingar

Stränder

2,7 km, Gustavsvik1,3 km, Norderstrand3,9 km, Snäck631 m, Visby havsbad

Träsk

5,5 km, Svaide vät

Visby

402 m, 25 juli 2003151 m, De första spåren117 m, Klinten166 m, Stora Torget429 m, Strandgatan636 m, Välkommen till Visby