Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523 - foto: Bernt Enderborg

Sören Norby som vanligen utpekas som sjörövare av svensk historieskrivning förefaller ha varit allt utom just detta. Vi har redan skrivit om hur han besegrade bondekungen Gustav Vasa som stödd av Lübeck försökte inta Visby och Gotland. Här är lite om Sören Norby.

Bilden ovan visar dagens Södertorg alldeles innanför Söderport och med Adelsgatan - shoppinggatan - direkt till höger. Havet syns mellan husen mitt i kortet och nerför backen där ligger dagens gästhamn. Förmodligen på Södertorg hölls på höstkanten 1523 en allmän sammankomst mellan stadens borgare och knektar, som blivit tubbade av den danske kung Fredrik I:s hövitsman till att avfalla från Sören Norby, och på andra sidan Sören Norby och hans folk.

Alla citat nedan kommer från Sören Norby själv ty hans redogörelse härom finns återgiven i boken Gotlands Land och Folk av Snöbohm, Visby, Gotlänningens tryckeri 1897, som i sin tur har läst dem i Kristian 2:s arkiv utgivna av någon vid namn Ekedahl. Det är alltså Sören Norby själv som pratar i citaten.

Här ser du några av de ruiner i ringmurens sydvästra del som finns kvar av Visborgs slott, som aldrig intogs, slutligen sprängde, kan man säga, dock danskarna det i luften 1679 när de lämnade över till svenskarna.

På slottet tog Sören Norby 1523 emot utsända från Fredrik I, "en riddare och riksråd benämnd Anders Bille, äfvensom ett annat riksråd Eske Bille samt en adelsman Mikael Brockenhus, tillika med en tysk Sebastian Frölich, som var höfvidsman öfver en del hertig Fredriks krigsfolk, samt med några deras skepp och folk".

Sören Norby berättar att medan riksråden konfererade med honom så gjorde Sebastian Frölich "med några sina kunskapare" hans mannar avfällige "i det de hemligen gåfvo dem penningar att de skulle bringa mig om halsen och afhända mig både slott och stad och hela Gotland".


Alldeles norr och höger om denna bild på Östergravar höll Sören Norby en mönstring. Då kom knektarna och sa att "de ville icke längre tjäna mig; de hade gjort det länge nog, ty de visste nog en annan herre att tjena". När Norby frågar anledningen till detta, då kände han ännu inte till de danska mutorna, så svarades att "de alldeles icke gåfvo mig skulden, ty jag hade alltid och redligt betalt dem; utan de vore sinnande att uppsöka sig en annan herre".

Ungefär 1100 man var på mönstringen. Norby hade 50 man kvar på slottet samt 120 drabanter som verkar ha utgjort någon slags personlig livvakt. Norby säger att ungefär 2/3 av hans folk övergav honom och att bara 30 av drabanterna var kvar.

När Norby bad dem bli kvar i hans tjänst så "började de trotsigt och oförskämdt säga, att jag ej skulle stå och prata utan packa mig min färde, om jag ej ville fara illa. Derpå formerade de sig genast i slagordning med fällda pikar". Fänriken Eyler gav Norby fanan och sa att då "skulle aldrig de upproriske vara nog äreförgätne att angripa oss så länge de sågo banéret i min hand".

Upprorsmakarna begav sig in i Visby, "intogo och besatte densamma till förmån för danskarna och stängde alla portarna". Norby lyckades dock ta sig in i slottet bakvägen (det fanns ingen ingång till slottet utanför ringmuren) och tog sig över muren med spjut och långa stänger. Han säger att om upprorsmakarna "i stället hade angripit oss, skulle det ofelbart gällt lif och lefverne".

När Norby väl var tillbaka i slottet och hade insett danskarnas tilltag så ville han "aflifva alla de danska herrarne", men att hans eget folk satte sig emot detta. Han säger att han i stället tog " de tre herrarna och inlåste dem i en kammare, men Sebastian Frölich gaf jag ett slag för hufvudet och lät sätta honom i tornet".

I kläderna på Frölich hittade han hertig Fredriks och de danskes huvudbanér, Dannebrogen månne, "det tog jag från honom och har det ännu i dag i godt förvar".

Upprorsmakarna begärde förstås av Norby att de danske herrarna skulle släppas fria, som skulle" hålla staden hertig Fredrik och de danske tillhanda". Norbys svar på denna framställning blev att "om den än hade svansen i stan, så hade jag hufvudet på slottet, ej heller kunde det nånsin falla mig in att jag skulle utleverera de danska herrarna, som så förrädiskt handlat mot mig".

Det är förstås en krigsförklaring det där, frågan, och det som hände sen är väl inte riktigt utmärkande för en sjörövare, som det emellanåt hävdas att han var, ty Norby "rigtade sina stycken på det fördelaktigaste" (ställde in kanonerna) och beredde sig på krig. Men några av hans folk som hade hustrur och gods i staden bad då honom att "låta saken fredligen bero och tills andra dagen klockan tolf hvila", vilket också blir fallet.


Den allmänna sammankomsten på Södertorg
Under denna avvaktande tid lyckades man undgå krig och i stället besluta en allmän sammankomst, där alla utom de som bevakade slottet skulle träffas, inklusive de danska herrarna och Sebastian Frölich.

Till denna sammankomst skickade Norby efter "två hundra hästar med folk av bönderna", som han hade på landet (200 riddare helt enkelt) och tillsade dem att "de genast med gevär och rustning skulle komma till mig för slottet".

"Andra dagen rörde genast de knektar i staden voro på trummorna och församlade sig på en öppen slätt ett stycke från slottet" (antagligen Södertorg). Knektarna skickade fyra man till slottet för att påminna Norby om överenskommelsen med den allmänna sammankomsten. Norby uppehåller de fyra utsände så länge han kan och hinner därmed få sitt folk och sina riddare från landet i ordning (de sistnämnda hade anlänt pö och pö).

Vid den allmänna sammankomsten steg Norby in bland upprorsmakarna och sa "der hafven I nu efter mitt löfte edra danska herrar och er höfvidsman". Sen förkunnade en fänrik för Norbys räkning "att hvilken som, på hans kejserliga majestäts och konung Kristians, min nådige herre, vägnar, ville tjena mig, han skulle öfverkomma på det ställe, der jag stod, men de deremot, som ville hålla med hertig Fredrik och de danske, skulle qvarblifva, der de voro".

Slottsknektarna och riddarna anslöt sig till Norby, men de andra stod kvar bland danskarna. "Men strax derefter började dessa bedja mig om ursäkt och sade, att de blott av oförstånd stämplat emot mig, hvarför jag av god vilja tillgaf dem det och åter upptog dem i min vänskap, både adel och icke adel, ryttare och fotknektar, samt tillfogade ingen af dem, hvarken knektar eller de danske, som så trolöst handlat mot mig, något ondt...".

Norby säger att omsvängningen berodde på de två hundra hästarna med folk av bönderna. Staden hade helt enkelt utmanövrerats, stadens knektar hade inte kunnat stå emot tvåhundra riddare.

Lite om den sista bilden bara
Norby inkallade ryttare som skulle ha geväret med sig. Riddaren på bilden ovan kommer från relieferna på Grötlingbo kyrka och är långt äldre. Relieferna är från 1100-talet, 400 år före Norby, och visar kanske hur en korstågsriddare kunde ta sig ut.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

501 m, Almedalsveckan 2006557 m, Almedalsveckan 2009493 m, Almedalsveckan 2010587 m, Almedalsveckan 2012442 m, Almedalsveckan 2014475 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

519 m, Demonstrationen för vägpris 2012573 m, Företagardagen 8/11 2007507 m, Invigningsgala Gotland pride 2013461 m, Kultur i natten547 m, Kulturting 2007516 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna1,6 km, Mal- eller slungstenar542 m, Maskeraden 20101,0 km, S:ta Gertrud625 m, Stora Torget den 29 april 20071,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren504 m, Tullar vid portarna352 m, Vattendagen 20151,6 km, Vi skämmer ut oss589 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg1,1 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005699 m, Visbydagen 2011516 m, Återställ hålen600 m, Öppen ruin

Bilder

785 m, Hertik Erik380 m, Jolly Roger1,6 km, Kalkugnar959 m, Massor av kärlek1,2 km, Svärdet i stenen884 m, Sånt här är tråkigt att läsa911 m, Var är medeltiden952 m, Vinter i Visby1,2 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

565 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,9 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

911 m, De blommande trädens glada tankar

Gravfält

4,6 km, Annelund gravfält

Guide

1,6 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

387 m, Visby hamn

Historia

591 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby452 m, 1361 - massgravar på Solens berg75 m, Brandskattningen av Visby 13611,0 km, Elvatusen jungfrur1,6 km, En kalkugn från 1200-talet799 m, En stor katastrof 1566426 m, Ett skott i tornet1,8 km, Galgberget560 m, Gråbröder - Franciskaner538 m, Halshuggningen 1342795 m, Henrik Lejonet335 m, In Gothlandia et Mari spes mea508 m, Infördes tull till Visby 1288881 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö768 m, Mariaprocessionen1,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare1,6 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai634 m, Skampålen på Klinttorget1,6 km, Snäckskogen i Boge580 m, Stadens blomstring245 m, Sören Norby292 m, Sören Norby slår bondekungen0 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 15231,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 1288542 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 1,6 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes610 m, Varför ruinerades Visby625 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna499 m, Visby lades i aska 1362526 m, Visby stadslag725 m, Visby under medeltiden782 m, Visby under stenåldern602 m, Visby underkastelsebrev543 m, Visbys storhet under medeltiden299 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,1 km, Follingbo kalkbrott

Konst

453 m, Anna Nyberg - A story to be told542 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

506 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

1,0 km, Bödelsstugan står kvar1,0 km, Djävulens spik844 m, Fan i helvete591 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin1,0 km, Jacob av Charra432 m, Kanonen vid Wallers plats1,6 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

794 m, Visby domkyrka - S:ta Maria384 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

375 m, Den 6 juni 2002624 m, Elda på424 m, Försköna Visby397 m, Gutavallen - vad menas631 m, Jättesnygga brudar766 m, Kruttornets finesser2,0 km, Kärleksstigen, Hälsans stig1,1 km, Nordiska naturväsen602 m, Nåt att titta på446 m, Ringmurskaries835 m, Strandpromenaden934 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

58 m, Barflickor på Effes1,1 km, Dei jär ret vackat792 m, Domkyrkoberget i Visby863 m, En helt vanlig kväll566 m, En sommarbild869 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården958 m, Förlova dig på Gotland968 m, Gotland året runt973 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården691 m, Under putsen403 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

411 m, Burmeisterska huset554 m, Clematishuset401 m, Donnerska huset766 m, Engeströmska huset i Visby72 m, Huset med målningarna4,9 km, Hästnäs750 m, Johan Målares hus510 m, Liljehornska huset242 m, Tjärkoket554 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

1,1 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan1,1 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20031,1 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder1,1 km, Medeltidsveckan 20061,1 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder1,1 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti1,1 km, Medeltidsveckan 20101,1 km, Medeltidsveckan 20121,2 km, Medeltidsveckan 20131,1 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,5 km, Bergbetningen1,9 km, Galgberget, naturreservat1,6 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

574 m, Almedalen581 m, Birgers gränd927 m, Botaniska Trädgården771 m, Dansa, din djävul819 m, Fiskargränd i Visby1,1 km, Paviljongsplan1,1 km, Rackarbacken781 m, Salomos stenbrott2,7 km, Södra hällarna i Visby3,7 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,6 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

858 m, Dalmanstornet697 m, Ett torn i Östergravar736 m, Fiskarporten1,1 km, Jungfrutornet139 m, Kajsartornet1,0 km, Kaponniärerna765 m, Kruttornet - Visby kastal422 m, Kvarntornet972 m, Kärleksporten525 m, Lilla Strandporten1,2 km, Lübeckerbräschen1,1 km, Långa Lisa1,1 km, Murfallet1,1 km, Mynthuset1,3 km, Nordergravar1,1 km, Norderport1,2 km, Portar i ringmuren1,2 km, S:t Göransporten348 m, Segeltornet857 m, Sidledes skytte1,2 km, Silverhättan eller Kames252 m, Skansen Havsfrun1,2 km, Snäckgärdsporten802 m, Sparbössan900 m, Sprundflaskan234 m, Stor Christin171 m, Storhenrik, Store Henrik75 m, Söderport264 m, Tjärkoket69 m, Valdemarsmuren877 m, Östergravar i Visby513 m, Österport

Ruin

1,6 km, Allmänt ruiner728 m, Drottens ruin925 m, Helgeands kyrkoruin661 m, Ryska kyrkan891 m, S:t Clemens ruin1,5 km, S:t Göran - kyrkoruin283 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber686 m, S:t Lars ruin254 m, S:t Mikael1,0 km, S:t Nicolai ruin849 m, S:t Olof ruin600 m, S:ta Carin ruin996 m, S:ta Gertrud ruin467 m, Solberga Kloster ruin334 m, Visborgs slott

Runor

284 m, Evigt medan världen vakar

Saga

577 m, Carins blomma1,1 km, Jungfrun i tornet947 m, Karbunkelstenarna211 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

781 m, Den återuppståndne i domkyrkan783 m, Jungfru Maria776 m, Klädd i solen i Visby793 m, Markus, evangelisten856 m, Änglavingar

Stränder

3,5 km, Gustavsvik2,1 km, Norderstrand4,7 km, Snäck609 m, Visby havsbad

Träsk

5,2 km, Svaide vät

Visby

500 m, 25 juli 2003644 m, De första spåren709 m, Klinten640 m, Stora Torget454 m, Strandgatan458 m, Välkommen till Visby