Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Världsarvet Visby


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Världsarvet Visby - foto: 0

Hansestaden Visby har genom sina unika kulturvärden blivit antagen av UNESCO som en del av Världsarvet. Vi har härigenom tagit på oss ansvaret att bevara och i vårdat skick överlämna staden till kommande generationer.Stadsplanen

Hansestaden Visby är uppförd på det branta kalkbergets avsatser ovanför ett naturligt hamnläge. Bebyggelsen omsluts av en mäktig ringmur.Stadens medeltida ursprung avspeglar sig i de oregelbundna kvarteren med sina tätt sammanbyggda hus och det nätverk av gator och gränder som genomkorsar innerstaden. Huvudstråken utgår från ringmurens tre ursprungliga stadsportar där landsbygdens vägar ledde in i staden och ned mot hamnen. Den medeltida kärnan var koncentrerad till kvarteren i anslutning till hamnen och Strandgatan och sträckte sig upp till Stora Torget.Stadsutrymmet var maximalt utnyttjat och på flera håll gjordes t o m valvslagningar över gaturummet, se Gatuvalven. De högt belägna klintarna och den norra delen av innerstaden innehöll troligen enklare träbebyggelse.

Stadens bebyggelse

Medlemskapet i Hansan gjorde staden rik och Visby utvecklades under 11-1200-talen med sin stenhusbebyggelse till en av de mest arkitektoniskt storslagna städerna i Östersjöområdet. Utländska köpmän, hantverkare, sjöfarare och kyrkans folk slog sig ner här och det gutniska Visby blev en mötesplats mellan olika kulturer. Särskilt det tyska inflytandet blev betydande och kom att sätta sin prägel på stadens liv och gestaltning.

Närmare 200 stenbyggnader från medeltiden är helt eller delvis bevarade. Påfallande många med romanska stildrag. På flera håll i staden reser sig fortfarande flervåniga handelshus med ståtliga trappgavlar, högkällare och fasaddekor i gotikens formspråk. Typiskt för stadsbilden är också 16-1700-talens träbebyggelse i korsvirke eller skiftesverksteknik. Många av dem har dessutom konstnärligt bemålade interiörer.Kyrkor och ruiner

Det kyrkliga livet var en viktig del av tillvaron under medeltiden. I Visby byggdes fler kyrkor än i någon annan stad i landet. Inom murarna finns 13 kända kyrkobyggnader. Några av dem var församlingskyrkor medan andra tillhörde kloster eller var uppförda av hansestadens utländska handelsgillen. Efter medeltidens högkonjunktur och genom reformationens verkningar kom samtliga kyrkor utom S:ta Maria, nuvarande domkyrkan, att lämnas åt sitt öde, se ruiner. S:ta Maria, bilden ovan, uppfördes ursprungligen för stadens tyska befolkning och invigdes 1225. Kyrkan omgestaltades i gotisk anda under 1300-talet.Ringmuren

Visby omges av en ovanligt väl bibehållen försvarsmur. Den är ca 3,5 km lång, 11 meter hög och uppförd till stadens skydd mot främmande inkräktare. Sannolikt hade den också till uppgift att markera stadens sjävständighet mot den gotländska landsbygden. Muren började byggas vid 1200-talets mitt och var ursprungligen betydligt lägre och enklare till sitt utförande. Den höjdes och försågs efter hand med torn och skyttegångar och anses vara färdigställd senast vid 1300-talets mitt. Muren är uppförd av kalksten i skalmursteknik och försedd med tre huvudportar och över 50 torn. Den är dessutom omgiven av vallgravar, som gjorde den mer svårintaglig. Bevarade stenbrott vittnar om att byggnadsmaterialet brutits i murens närhet.

Hansan och stadens historia

1100-talet
Visby utvecklas från vikingatida handelsplats för gotländska handelsbönder till en betydande hansestad. Ett bevakningstorn, "Kruttornet", uppförs vid hamninloppet.

1200-talet
Stadens storhetstid. Ståtliga stenhus, kyrkor och ringmuren uppförs. Staden är en av huvudorterna i det mäktiga hanseatiska förbundet. Handelspolitisk maktkamp och inbördeskrig.

1300-talet
En successiv tillbakagång inträder. Visby intas av Valdemar Atterdag 1361 och Gotland blir danskt.

1400-talet
Orostider i Östersjöområdet och svåra tider för Gotland. Visborgs slott anläggs och innehas tidvis av främmande herrar.

1500-talet
Visby plundras 1525 av lübeckarna (obs, Vad hände egentligen). Kyrkorna överges och bebyggelsen förfaller.

1600-talet
Gotland blir svenskt 1645 och en allmän återhämtning tar vid i slutet av århundradet.

1700-talet
Uppsving inom handel och näringsliv. Märks tydligt i bebyggelseutvecklingen.

1800-talet
Ruinerna och ringmuren börjar vårdas. Visby träder fram som en av de tidigaste turistorterna i landet.

1995
Visby antas som Världsarv av UNESCO.

Beslutet att anta Visby som världsarv fattades vid UNESCOS möte i Potsdam i december 1995. Hansastaden Visby nominerades enligt följande kriterier: "...ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning".
ICOMOS maj 1995

- Rätt mycket mer information om Visby finns i spalten alldeles till höger.

/text Lennart Edlund, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

232 m, Almedalsveckan 2006274 m, Almedalsveckan 2009223 m, Almedalsveckan 2010302 m, Almedalsveckan 2012171 m, Almedalsveckan 2014212 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

533 m, Demonstrationen för vägpris 2012321 m, Företagardagen 8/11 2007270 m, Invigningsgala Gotland pride 2013196 m, Kultur i natten334 m, Kulturting 2007433 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna1,6 km, Mal- eller slungstenar324 m, Maskeraden 2010765 m, S:ta Gertrud336 m, Stora Torget den 29 april 2007963 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren323 m, Tullar vid portarna127 m, Vattendagen 20151,6 km, Vi skämmer ut oss500 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg1,4 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005539 m, Visbydagen 2011334 m, Återställ hålen310 m, Öppen ruin

Bilder

504 m, Hertik Erik344 m, Jolly Roger1,3 km, Kalkugnar663 m, Massor av kärlek957 m, Svärdet i stenen642 m, Sånt här är tråkigt att läsa616 m, Var är medeltiden653 m, Vinter i Visby921 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

268 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

612 m, De blommande trädens glada tankar

Gravfält

4,3 km, Annelund gravfält

Guide

1,6 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

343 m, Visby hamn

Historia

348 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby606 m, 1361 - massgravar på Solens berg359 m, Brandskattningen av Visby 1361747 m, Elvatusen jungfrur1,6 km, En kalkugn från 1200-talet517 m, En stor katastrof 1566283 m, Ett skott i tornet1,5 km, Galgberget271 m, Gråbröder - Franciskaner241 m, Halshuggningen 1342513 m, Henrik Lejonet462 m, In Gothlandia et Mari spes mea322 m, Infördes tull till Visby 1288594 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö483 m, Mariaprocessionen760 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare1,6 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai396 m, Skampålen på Klinttorget1,6 km, Snäckskogen i Boge280 m, Stadens blomstring419 m, Sören Norby432 m, Sören Norby slår bondekungen299 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523729 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288245 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 1,6 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes319 m, Varför ruinerades Visby333 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna199 m, Visby lades i aska 1362230 m, Visby stadslag437 m, Visby under medeltiden505 m, Visby under stenåldern306 m, Visby underkastelsebrev246 m, Visbys storhet under medeltiden0 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,2 km, Follingbo kalkbrott

Konst

154 m, Anna Nyberg - A story to be told281 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

273 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

816 m, Bödelsstugan står kvar737 m, Djävulens spik570 m, Fan i helvete298 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin741 m, Jacob av Charra181 m, Kanonen vid Wallers plats1,6 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

511 m, Visby domkyrka - S:ta Maria162 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

568 m, Den 6 juni 2002336 m, Elda på278 m, Försköna Visby439 m, Gutavallen - vad menas391 m, Jättesnygga brudar478 m, Kruttornets finesser1,7 km, Kärleksstigen, Hälsans stig812 m, Nordiska naturväsen308 m, Nåt att titta på289 m, Ringmurskaries544 m, Strandpromenaden634 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

313 m, Barflickor på Effes817 m, Dei jär ret vackat514 m, Domkyrkoberget i Visby571 m, En helt vanlig kväll311 m, En sommarbild574 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården658 m, Förlova dig på Gotland669 m, Gotland året runt674 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården398 m, Under putsen106 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

143 m, Burmeisterska huset255 m, Clematishuset152 m, Donnerska huset469 m, Engeströmska huset i Visby292 m, Huset med målningarna4,7 km, Hästnäs473 m, Johan Målares hus213 m, Liljehornska huset218 m, Tjärkoket258 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

889 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan804 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003837 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder842 m, Medeltidsveckan 2006843 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder898 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti855 m, Medeltidsveckan 2010811 m, Medeltidsveckan 2012914 m, Medeltidsveckan 2013815 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,2 km, Bergbetningen1,6 km, Galgberget, naturreservat1,6 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

302 m, Almedalen286 m, Birgers gränd628 m, Botaniska Trädgården486 m, Dansa, din djävul523 m, Fiskargränd i Visby845 m, Paviljongsplan839 m, Rackarbacken495 m, Salomos stenbrott2,9 km, Södra hällarna i Visby3,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,3 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

602 m, Dalmanstornet469 m, Ett torn i Östergravar451 m, Fiskarporten899 m, Jungfrutornet265 m, Kajsartornet792 m, Kaponniärerna480 m, Kruttornet - Visby kastal277 m, Kvarntornet676 m, Kärleksporten233 m, Lilla Strandporten970 m, Lübeckerbräschen881 m, Långa Lisa846 m, Murfallet853 m, Mynthuset1,0 km, Nordergravar874 m, Norderport964 m, Portar i ringmuren909 m, S:t Göransporten469 m, Segeltornet602 m, Sidledes skytte980 m, Silverhättan eller Kames473 m, Skansen Havsfrun975 m, Snäckgärdsporten559 m, Sparbössan606 m, Sprundflaskan241 m, Stor Christin419 m, Storhenrik, Store Henrik374 m, Söderport208 m, Tjärkoket354 m, Valdemarsmuren630 m, Östergravar i Visby330 m, Österport

Ruin

1,6 km, Allmänt ruiner429 m, Drottens ruin636 m, Helgeands kyrkoruin379 m, Ryska kyrkan592 m, S:t Clemens ruin1,2 km, S:t Göran - kyrkoruin19 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber388 m, S:t Lars ruin190 m, S:t Mikael749 m, S:t Nicolai ruin550 m, S:t Olof ruin312 m, S:ta Carin ruin707 m, S:ta Gertrud ruin631 m, Solberga Kloster ruin474 m, Visborgs slott

Runor

22 m, Evigt medan världen vakar

Saga

290 m, Carins blomma899 m, Jungfrun i tornet651 m, Karbunkelstenarna476 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

497 m, Den återuppståndne i domkyrkan499 m, Jungfru Maria478 m, Klädd i solen i Visby512 m, Markus, evangelisten578 m, Änglavingar

Stränder

3,2 km, Gustavsvik1,8 km, Norderstrand4,4 km, Snäck403 m, Visby havsbad

Träsk

5,4 km, Svaide vät

Visby

209 m, 25 juli 2003365 m, De första spåren446 m, Klinten351 m, Stora Torget165 m, Strandgatan284 m, Välkommen till Visby