Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Sören Norby slår bondekungen


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Sören Norby slår bondekungen - foto: Bernt Enderborg

Under hösten 1523 rustade sig svenskarna på order av Gustav Vasa för att kasta bort Sören Norby från Gotland, vilket sägs att lübeckarna förmått honom till. Själv fann han det inte rådligt att trakta efter Gotland, men Herman Israel som företrädde Lübeck, vars mål var att skilja Sören Norby från Gotland, lät förstå att betalningen av den skuld Gustav Vasa hade till dem för det s.k. befrielsekriget skulle räntefritt uppskjutas några år, de skulle försöka få honom gift med den danske kung Fredriks dotter Dorotea (och med henne Gotland till brudskatt och under Sveriges krona) samt stå för halva krigskostnaden. Anledningen till att de ville ha bort Sören Norby var att denne hade fått Gotland som förläning av den danske kungen Kristian II och eftersom maktkampen pågick störde Norby handeln mellan fientliga makter. I svensk historieskrivning brukar Norby kallas sjörövare, vilket är struntprat.

Gustav Vasa samlade 8000 man krigsfolk, lät bemanna örlogsskepp och förordnade Berndt von Mehlen (Berend von Melen) till amiral och överste för folket. I Kalmar inväntades finska flottan samt skepp från Lübeck och några andra tyska skepp. På pingstaftonen 1524 avseglade så den samlade flottan till Gotland. I början av juni landsteg de, enligt prosten Strelow, verksam på Gotland under 1600-talet, på fyra ställen: Kronvalls, Västergarn, Hall och Östergarn. De intog Gotland, som förmodligen ställde sig neutrala, men Norby förskansade sig bakom Visby ringmur och i slottet, som därför belägrades.

Nu lånar vi Sören Norbys egna ord, så här skriver han i en rapport:

Så hände äfven att till Gotland skickade bondekonungen i Sverige hela Sveriges magt, de lübske och de sjuttio hansestäderna och deras anhang till hjelp, och voro der medförde från Stockholm sex karthauer (stora kanoner) och några slangor (mindre kanoner) och mycket annat skytte, hvarmed äfven följde en hel flotta, lastad med krut, lod och proviant att därmed förse lägret och beskjuta slottet.

Utsände jag då nattetid några mina örlogsskepp med mitt folk, som borttogo det förnämsta skeppet samt ett svenskt riksråd och öfverste amiral Ivar Fleming samt en av karthauerne med mycket annat skytte och deribland femtonhundra kulor till karthauer och slangor äfvensom fem skepp lastade med proviant och annat gods.

När de nu andra dagen skulle föra deras skytte i land till lägret, karthauer och slangor, befanns det, att det var jag, som hade kulorna därtill."

Sammanfattningsvis så hade alltså svenskar och finnar slagit sig ner i ett läger utanför ringmuren, tyskar i ett annat och flottan inneslöt Visby från sjösidan, men Norby hade lyckats lägga rabarber på svenskarna skytte. Som krigslist uttänktes därvid att man skulle skicka in några brinnande skepp i Norbys flotta, som låg för ankar under slottet. Sagt och gjort. Det enda som lyckades genom krigslisten blidde emellertid att de brände upp några av sina egna skepp samt att några andra som under utförandet strök för nära slottet blev skjutna i sank.

Därefter berättar Norby: "då lät jag nattetid göra larm i det svenska lägret, och blef större delen av folket nedergjort, lägret uppbrändt och befälet och översten för dem tillfångatagne och med mig förde upp till slottet."

Sören Norby hade alltså trots att han var underlägsen i mantal slagit den samlade armén av svenskar, finnar och tyskar sönder och samman. I rapporten skriver han: "Lät så en tid derefter bondekonungen i Sverige, som såg att ingen ära der var att inlägga och som ej heller hade penningar eller hvad annat som kunde vara af nöden att skicka, befalla sitt folk att återkomma till Sverige...".

Sören Norby måtte ha haft rätt roligt åt Gustav Vasa och hans armé 1524, ty så slutade den invasionen.

Fotot ovan är en detalj av Kutatavlan i Fårö kyrka som visar hur kanonerna ger eld från slottet i Visby. Och som alla vet sprängdes slottet i luften av danskarna 1679 då de lämnade ön. Stora delar av stenhögarna brändes till kalk eller fraktades till Stockholm och kallas i dag Stockholms slott.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

519 m, Almedalsveckan 2006583 m, Almedalsveckan 2009514 m, Almedalsveckan 2010611 m, Almedalsveckan 2012480 m, Almedalsveckan 2014492 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

257 m, Demonstrationen för vägpris 2012548 m, Företagardagen 8/11 2007482 m, Invigningsgala Gotland pride 2013486 m, Kultur i natten483 m, Kulturting 2007332 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna1,3 km, Mal- eller slungstenar483 m, Maskeraden 20101,1 km, S:ta Gertrud756 m, Stora Torget den 29 april 20071,3 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren731 m, Tullar vid portarna387 m, Vattendagen 20151,3 km, Vi skämmer ut oss858 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg1,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005943 m, Visbydagen 2011743 m, Återställ hålen730 m, Öppen ruin

Bilder

926 m, Hertik Erik215 m, Jolly Roger1,7 km, Kalkugnar986 m, Massor av kärlek1,3 km, Svärdet i stenen1,0 km, Sånt här är tråkigt att läsa932 m, Var är medeltiden999 m, Vinter i Visby1,2 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

677 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,0 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

955 m, De blommande trädens glada tankar

Gravfält

4,7 km, Annelund gravfält

Guide

1,3 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

226 m, Visby hamn

Historia

550 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby735 m, 1361 - massgravar på Solens berg243 m, Brandskattningen av Visby 13611,1 km, Elvatusen jungfrur1,3 km, En kalkugn från 1200-talet939 m, En stor katastrof 1566666 m, Ett skott i tornet2,0 km, Galgberget693 m, Gråbröder - Franciskaner604 m, Halshuggningen 1342935 m, Henrik Lejonet43 m, In Gothlandia et Mari spes mea733 m, Infördes tull till Visby 12881,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö903 m, Mariaprocessionen1,1 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare1,3 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai827 m, Skampålen på Klinttorget1,3 km, Snäckskogen i Boge658 m, Stadens blomstring55 m, Sören Norby0 m, Sören Norby slår bondekungen292 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 15231,1 km, Vad sa Petrus de Dacia 1288608 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 1,3 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes738 m, Varför ruinerades Visby750 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna591 m, Visby lades i aska 1362594 m, Visby stadslag740 m, Visby under medeltiden930 m, Visby under stenåldern658 m, Visby underkastelsebrev608 m, Visbys storhet under medeltiden432 m, Världsarvet Visby

Konst

564 m, Anna Nyberg - A story to be told538 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

476 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

1,2 km, Bödelsstugan står kvar1,1 km, Djävulens spik996 m, Fan i helvete714 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin1,1 km, Jacob av Charra611 m, Kanonen vid Wallers plats1,3 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

932 m, Visby domkyrka - S:ta Maria580 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

143 m, Den 6 juni 2002756 m, Elda på663 m, Försköna Visby688 m, Gutavallen - vad menas579 m, Jättesnygga brudar777 m, Kruttornets finesser2,1 km, Kärleksstigen, Hälsans stig1,1 km, Nordiska naturväsen721 m, Nåt att titta på682 m, Ringmurskaries846 m, Strandpromenaden983 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

350 m, Barflickor på Effes1,1 km, Dei jär ret vackat938 m, Domkyrkoberget i Visby876 m, En helt vanlig kväll743 m, En sommarbild896 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården1,0 km, Förlova dig på Gotland1,0 km, Gotland året runt1,0 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården727 m, Under putsen500 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

456 m, Burmeisterska huset626 m, Clematishuset430 m, Donnerska huset864 m, Engeströmska huset i Visby364 m, Huset med målningarna5,1 km, Hästnäs898 m, Johan Målares hus582 m, Liljehornska huset502 m, Tjärkoket615 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

1,2 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan1,1 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20031,1 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder1,2 km, Medeltidsveckan 20061,1 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder1,2 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti1,2 km, Medeltidsveckan 20101,1 km, Medeltidsveckan 20121,2 km, Medeltidsveckan 20131,1 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,6 km, Bergbetningen2,0 km, Galgberget, naturreservat1,3 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

580 m, Almedalen632 m, Birgers gränd977 m, Botaniska Trädgården905 m, Dansa, din djävul850 m, Fiskargränd i Visby1,2 km, Paviljongsplan1,2 km, Rackarbacken913 m, Salomos stenbrott2,5 km, Södra hällarna i Visby3,8 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,7 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

1,0 km, Dalmanstornet899 m, Ett torn i Östergravar741 m, Fiskarporten1,2 km, Jungfrutornet423 m, Kajsartornet1,2 km, Kaponniärerna768 m, Kruttornet - Visby kastal662 m, Kvarntornet996 m, Kärleksporten579 m, Lilla Strandporten1,3 km, Lübeckerbräschen1,2 km, Långa Lisa1,1 km, Murfallet1,2 km, Mynthuset1,4 km, Nordergravar1,2 km, Norderport1,3 km, Portar i ringmuren1,3 km, S:t Göransporten56 m, Segeltornet1,0 km, Sidledes skytte1,3 km, Silverhättan eller Kames120 m, Skansen Havsfrun1,3 km, Snäckgärdsporten992 m, Sparbössan919 m, Sprundflaskan503 m, Stor Christin166 m, Storhenrik, Store Henrik313 m, Söderport517 m, Tjärkoket340 m, Valdemarsmuren1,0 km, Östergravar i Visby739 m, Österport

Ruin

1,3 km, Allmänt ruiner821 m, Drottens ruin1,0 km, Helgeands kyrkoruin803 m, Ryska kyrkan974 m, S:t Clemens ruin1,6 km, S:t Göran - kyrkoruin412 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber784 m, S:t Lars ruin501 m, S:t Mikael1,1 km, S:t Nicolai ruin897 m, S:t Olof ruin734 m, S:ta Carin ruin1,1 km, S:ta Gertrud ruin746 m, Solberga Kloster ruin44 m, Visborgs slott

Runor

410 m, Evigt medan världen vakar

Saga

713 m, Carins blomma1,2 km, Jungfrun i tornet1,0 km, Karbunkelstenarna200 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

917 m, Den återuppståndne i domkyrkan918 m, Jungfru Maria865 m, Klädd i solen i Visby934 m, Markus, evangelisten1,0 km, Änglavingar

Stränder

5,8 km, Fridhem3,6 km, Gustavsvik2,2 km, Norderstrand4,8 km, Snäck520 m, Visby havsbad

Träsk

5,4 km, Svaide vät

Visby

556 m, 25 juli 2003791 m, De första spåren878 m, Klinten769 m, Stora Torget517 m, Strandgatan384 m, Välkommen till Visby