Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Halshuggningen 1342


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Halshuggningen 1342 - foto: Bernt Enderborg

I S:ta Maria i Visby hänger en minnessköld över Herman Swerting, borgmästaren i Visby (skölden är en kopia). Han blev halshuggen 1342 på torget i Visby. Men det var inte bara Herman Swerting som blev halshuggen vid detta tillfälle utan också den andre borgmästaren (det fanns två) Johannes Moop samt några av det sittande rådet - de dömdes att dö för svärdet på "kåken" vid "deme Rolandsmarkede".

- Varför blev dessa män halshuggna, vem hade makt att göra det och vad skulle det vara bra för.

Redan Strelow säger på 1600-talet att de blev halshuggna för att de betalade ut ledungslame till den svenske kungen Magnus Eriksson, bl a för dennes krigståg mot Skåne. Dick Wase säger i sin bok Människornas Visby, Sthlm 2005, att rådet hade hamnat i klämma, ett dilemma, dvs betalade de ut ledungslame förargade man hansestäderna, som knappast ville ha något krigståg i Skåne att förstöra affärerna, och betalade man inte ut detta så skulle Magnus Eriksson förargas.

Vi skall först tala om vad ledungslame är för nåt. Gutarna, dvs den gotländska republiken, hade sen gammalt ett avtal med svearna som innebar att gutarna skulle följa med sveakungen på korståg. Det fanns ingen som helst skyldighet för gutarna att vara delaktiga i den svenska flottan för övrigt (se 60 mark silver, Ledung, Korståg och Skyddslandet Gotland), men avtalet mellan gutarna och svearna omförhandlades i slutet av 1200-talet, och då verkar det faktiskt som att gutarna har påtagit sig mera än vad de tillförne var skyldiga att göra. Men det skall också sägas att avtalet var sådant att gutarna saklöst kunde stanna hemma såframt de befarade att de behövde försvara sin egen ö (det där med skyddsland är bara trams) och till kristna länder behövde de inte följa med.

När Magnus Eriksson 1335 enligt gammal sed red sin Eriksgata var han kung över Skandinaviens dittills största statskomplex: Sverige och Finland, Skåne, Blekinge, (norra Halland) samt Norge - Waldemar Atterdag var ännu inte i sin makts dagar, det var först 1340 som Lübeck gav Waldemar i uppdrag att försöka vinna kungamakten i Danmark, se De gothers konge, men redan i början av 1340-talet hade han lyckats erövra bl a Skåne.

Det förefaller mig rimligt anta att borgarna i Visby kände till vad Waldemar Atterdag höll på med, vad han hade fått för uppdrag av Lübeck - den stadens sägs ibland tillhöra Visbys "speciella vänner". Och man bör också ihågkomma att då var inte Skåne på något sätt en del av Sverige, utan skall man säga att det "tillhörde" något land så får man svara Danmark i så fall.

I detta läge betalar Visby ut ledungslame till Magnus Eriksson. Följande måste ha blivit rasande:

1) Republiken Gotland
2) Hansestadt Lübeck
3) Waldemar Atterdag

 • Borgmästarna och rådet betalade alltså utan fullmakt också för den Gotländska republiken, dvs landet Gotland till skillnad från Hansestadt Visby. Vi påminner om att vid den här tiden hade ännu ingen lyckats inta Gotland och senast 1313 hade den svenska armén blivit slagen av norra Gotland.

 • Hansestäderna, särskilt Lübeck, hade ju investerat i Valdemar Atterdag, Skåne "tillhörde" sen gammalt Danmark och det var förstås utsikter om bra handelsavtal och fri fart genom Öresund som måste ha lockat.

 • Waldemar Atterdag som hade Öresund och de viktiga marknaderna i Skåne kan förstås inte ha blivit glad åt att Visby stödde hans motståndare.

  Vem såg till att de halshöggs
  Vi kan väl utesluta Waldemar Atterdag för han hade vid tiden ifråga inte makt att göra någonting överhuvudtaget på Gotland. Hansestäderna kan ha utövat påtryckningar på såväl gutniska som tyska borgare i Visby för att "korrigera" problemet, men makt att göra saker och ting hade de inte. Det är tänkbart att borgarna hade fått kalla fötter när de hade upplysts om sakläget, men det kan fortfarande inte ha varit dumt av Swerting, Moop och rådet att betala till Magnus Eriksson, som ju trots allt hade en teoretisk möjlighet att stoppa handeln på Novgorod där borgarna gjorde stora vinster eftersom de hade lov att använda Republiken Gotlands handelsgård. Det antas alltså i litteraturen att det var borgarna som verkställde avrättningen efter att de hade kommit hem från Stockholm. Men personligen tycker jag mig se att Republiken Gotland hade lika stora skäl att "korrigera" problemet.

  Vad skulle de vara bra för
  Gotland var en liten stat (Visby ännu mindre). Det kan inte på något enda sätt ha varit klokt att dra på sig "stora herrars" missnöje (se 1313 när gutarna inte högg huvudet av svenske kung Birger Magnusson av just den anledningen). Men det är onekligen ett dilemma: hur skulle man undgå att stöta sig såväl med Magnus Eriksson som Valdemar Atterdag och Hansestäderna.

  - Jo, man säger att de som handlade överskred sina befogenheter och att de därför har halshuggits till straff. Atterdag och Hansestäderna måste ha varit nöjda med detta och Magnus Eriksson hade ju fått pengar, så inte heller han hade nåt att klaga på.

  Man läser ibland att avrättningarna 1342 är obegripliga eller felaktiga eller nåt annat sånt, beroende på vilken nationalitet författaren har, men det har jag svårt att tycka. Somliga säger dock att man inte vet anledningen, riktig säker kan man aldrig vara, men personligen tycker jag mig se en tämligen klar orsak och man kan gott tro att det var Republiken Gotland som såg till att de halshöggs - Visby var nog inte så självständigt som många vill tro - något som republikanerna/lantisarna bittert fick ångra redan 1361, men som å andra sidan tillsammans med Tyska Orden kastade drottning Margaretas unionsarmé av ön 1404; se också vad hände egentligen 1525.

  En konstig betalning 1344
  Det finns en urkund, säger Yrwing i boken Gotlands Medeltid, Visby 1978, som man gärna vill koppla samman med uppgiften om att de halshuggna blivit avrättade för att ha betalat ut ledungslame. Urkunden är utställd av De äldste och Gotlands hela landmenighet ("seniores totaque communitas terre Gutlandie", dvs vad vi kallar Republiken Gotland) och innehåller en skyldighet att före den 13/10-1344 betala kung Magnus Eriksson och Visby stad 1.000 kölniska mark. I urkunden åberopas ett löfte om denna betalning av "Liknatus de biernungi" (kanske Björnugns i Fole) och "Gagnvid de aluis" (från Ala månne), ombud för republiken.

  Vi vet inte säkert varför gutarna har påtagit sig en sådan betalning, men de flesta, också Yrwing, kopplar samman denna betalning med den ledungslame Visby utbetalat 1342, dvs Magnus Eriksson har hjälpt Visby att få tillbaka lite av de pengar som de halshuggna borgarna betalade ut.

  Men vi skall också nämna att denna betalning av Gutarna förefaller rätt naturlig om man betänker att Magnus Eriksson tidigare under 1344 hade slutit fred med Lübuck och alla vendiska städer, t ex att borgarna i Lübeck skulle få tillbaka all egendom och alla inkomster som de av gammalt haft "in Monte Cupri" (Kopparberget), samt det privilegiebrev som utfärdades 1/9-1344 av honom som bl a innehöll att såväl de lybska som alla andra köpmän kunde fritt bedriva handel med Novgorod också under ofredstider.

  Ovanstående innebär att Gutarnas dilemma har upphört, dvs man behövde inte stöta sig med de största handelspartnerna om man betalade sin andel av ledungslamen. Fast Valdemar Atterdag kan ju inte ha blivit särskilt mycket gladare av detta. 17 år senare slog han den republikanska armén på Gotland sönder i samman i det krigståg som i historieböcker brukar kallas brandskattningen av Visby men som av parterna själva kallades Gotlands erövring.
 • /text och foto Bernt Enderborg

  I närheten - fågelvägen

  Almedalsveckan

  110 m, Almedalsveckan 200678 m, Almedalsveckan 2009109 m, Almedalsveckan 201089 m, Almedalsveckan 2012124 m, Almedalsveckan 2014127 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

  Artiklar

  609 m, Demonstrationen för vägpris 2012176 m, Företagardagen 8/11 2007184 m, Invigningsgala Gotland pride 2013125 m, Kultur i natten248 m, Kulturting 2007457 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna1,6 km, Mal- eller slungstenar238 m, Maskeraden 2010579 m, S:ta Gertrud192 m, Stora Torget den 29 april 2007771 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren385 m, Tullar vid portarna217 m, Vattendagen 20151,6 km, Vi skämmer ut oss596 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg1,7 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005562 m, Visbydagen 2011389 m, Återställ hålen172 m, Öppen ruin

  Bilder

  347 m, Hertik Erik439 m, Jolly Roger1,1 km, Kalkugnar422 m, Massor av kärlek724 m, Svärdet i stenen545 m, Sånt här är tråkigt att läsa375 m, Var är medeltiden415 m, Vinter i Visby688 m, Väktargång | Ringmuren

  Fakta

  108 m, Ringmuren fick tre stjärnor

  Fiskeläge

  3,4 km, Flundreviken fiskeläge

  Flora

  373 m, De blommande trädens glada tankar

  Fornborgar

  5,8 km, Bygdeborg i Väskinde

  Gravfält

  4,1 km, Annelund gravfält

  Guide

  1,6 km, Gatuvalven i Visby

  Hamnar

  432 m, Visby hamn

  Historia

  208 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby818 m, 1361 - massgravar på Solens berg591 m, Brandskattningen av Visby 1361536 m, Elvatusen jungfrur1,6 km, En kalkugn från 1200-talet357 m, En stor katastrof 1566399 m, Ett skott i tornet1,4 km, Galgberget155 m, Gråbröder - Franciskaner0 m, Halshuggningen 1342355 m, Henrik Lejonet622 m, In Gothlandia et Mari spes mea378 m, Infördes tull till Visby 1288410 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö321 m, Mariaprocessionen550 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare1,6 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai353 m, Skampålen på Klinttorget1,6 km, Snäckskogen i Boge55 m, Stadens blomstring608 m, Sören Norby604 m, Sören Norby slår bondekungen538 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523525 m, Vad sa Petrus de Dacia 12884 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 1,6 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes175 m, Varför ruinerades Visby179 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna58 m, Visby lades i aska 136211 m, Visby stadslag201 m, Visby under medeltiden357 m, Visby under stenåldern65 m, Visby underkastelsebrev5 m, Visbys storhet under medeltiden241 m, Världsarvet Visby

  Kalkbrott

  5,3 km, Follingbo kalkbrott

  Konst

  107 m, Anna Nyberg - A story to be told138 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

  Kultur

  192 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

  Kuriosa

  636 m, Bödelsstugan står kvar530 m, Djävulens spik422 m, Fan i helvete148 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin536 m, Jacob av Charra236 m, Kanonen vid Wallers plats1,6 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

  Kyrka

  348 m, Visby domkyrka - S:ta Maria274 m, Vårdklockans kyrka

  Kåseri

  747 m, Den 6 juni 2002192 m, Elda på393 m, Försköna Visby624 m, Gutavallen - vad menas241 m, Jättesnygga brudar241 m, Kruttornets finesser1,5 km, Kärleksstigen, Hälsans stig581 m, Nordiska naturväsen148 m, Nåt att titta på388 m, Ringmurskaries305 m, Strandpromenaden397 m, Visby 10 juni 2015

  Magiska Gotland

  554 m, Barflickor på Effes580 m, Dei jär ret vackat362 m, Domkyrkoberget i Visby331 m, En helt vanlig kväll269 m, En sommarbild333 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården425 m, Förlova dig på Gotland432 m, Gotland året runt439 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården157 m, Under putsen135 m, Åttahundra år gammal skugga

  Medeltida hus

  147 m, Burmeisterska huset23 m, Clematishuset174 m, Donnerska huset260 m, Engeströmska huset i Visby534 m, Huset med målningarna4,6 km, Hästnäs330 m, Johan Målares hus28 m, Liljehornska huset431 m, Tjärkoket16 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

  Medeltidsveckan

  658 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan569 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003605 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder611 m, Medeltidsveckan 2006610 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder666 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti623 m, Medeltidsveckan 2010579 m, Medeltidsveckan 2012684 m, Medeltidsveckan 2013582 m, Medeltidsveckans skådespel

  Naturreservat

  3,0 km, Bergbetningen5,9 km, Brucebo1,4 km, Galgberget, naturreservat1,6 km, Reveln fågelskyddsområde

  Platser

  119 m, Almedalen47 m, Birgers gränd391 m, Botaniska Trädgården322 m, Dansa, din djävul282 m, Fiskargränd i Visby612 m, Paviljongsplan657 m, Rackarbacken327 m, Salomos stenbrott3,1 km, Södra hällarna i Visby3,2 km, Åhsbergska hagen

  Rauk

  4,1 km, Snäckschimpansen

  Ringmuren

  485 m, Dalmanstornet422 m, Ett torn i Östergravar219 m, Fiskarporten663 m, Jungfrutornet501 m, Kajsartornet632 m, Kaponniärerna246 m, Kruttornet - Visby kastal392 m, Kvarntornet434 m, Kärleksporten30 m, Lilla Strandporten740 m, Lübeckerbräschen684 m, Långa Lisa608 m, Murfallet673 m, Mynthuset811 m, Nordergravar690 m, Norderport735 m, Portar i ringmuren702 m, S:t Göransporten624 m, Segeltornet487 m, Sidledes skytte745 m, Silverhättan eller Kames675 m, Skansen Havsfrun742 m, Snäckgärdsporten473 m, Sparbössan365 m, Sprundflaskan457 m, Stor Christin636 m, Storhenrik, Store Henrik613 m, Söderport412 m, Tjärkoket595 m, Valdemarsmuren525 m, Östergravar i Visby387 m, Österport

  Ruin

  1,6 km, Allmänt ruiner218 m, Drottens ruin447 m, Helgeands kyrkoruin244 m, Ryska kyrkan371 m, S:t Clemens ruin1,0 km, S:t Göran - kyrkoruin255 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber183 m, S:t Lars ruin399 m, S:t Mikael542 m, S:t Nicolai ruin311 m, S:t Olof ruin180 m, S:ta Carin ruin513 m, S:ta Gertrud ruin845 m, Solberga Kloster ruin638 m, Visborgs slott

  Runor

  254 m, Evigt medan världen vakar

  Saga

  171 m, Carins blomma664 m, Jungfrun i tornet439 m, Karbunkelstenarna696 m, Pilla ett troll i huvudet

  Skulptur

  333 m, Den återuppståndne i domkyrkan334 m, Jungfru Maria261 m, Klädd i solen i Visby353 m, Markus, evangelisten422 m, Änglavingar

  Stränder

  3,0 km, Gustavsvik1,6 km, Norderstrand4,2 km, Snäck302 m, Visby havsbad

  Träsk

  5,6 km, Svaide vät

  Visby

  48 m, 25 juli 2003242 m, De första spåren342 m, Klinten198 m, Stora Torget88 m, Strandgatan281 m, Välkommen till Visby