Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

1100-talstaket i Garde kyrka


Historia - Garda - Nära - Karta

Gotland, 1100-talstaket i Garde kyrka - foto: Bernt Enderborg

Det är inte ofta man står och kikar på ett delvis bevarat trätak från 1100-talet. Från den tidigare romanska kyrkan i Garde finns takstolen och en del takspån bevarade, det hela är daterat till 1140. På bilden ovan ser du en utsirad rundstav, får man väl säga, eller nockstock kanske, som löper längs hela nocken.Att 1100-talstaket finns kvar beror på att man inte rev det då man, som jag antar, byggde det gotiska koret på 1300-talet och därvid byggde ett nytt, brantare tak över långhuset. Långhuset har alltså två tak, vilket du ser på bilden ovan, och du ser också några takspån som ligger kvar sen hart när vikingatiden.Den utsirade nockstocken löper längs hela 1100-talstaket.

Varning
För att kunna se det som visas på bilden ovan måste du gå över hela långhuset på en smal spång, trampa inte bredvid spången - det är långt ner till stengolvet i långhuset, och sen måste du gå upp på en liten uppsats. Det finns en lysknapp i tornet! Gå inte ut i långhuset om du inte hittar den. Och det är definitivt ingen plats för att låta barn springa omkring själva!På korbänken från 1300-talet i Gothem kyrka finns en liten kyrka med spåntak. Innan det gotiska koret byggdes på 1300-talet kan väl taket på Garde kyrka har sett ut ungefär så där.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

752 m, Bieffekten4,6 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark1,2 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

501 m, Motormarknad & Loppis

Fornborgar

4,7 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

0 m, 1100-talstaket i Garde kyrka1,4 km, Anckarströms änka2,1 km, En sojde i Garde3,0 km, God Gardesten21 m, Kalkstensbrytning i Garde35 m, Kyrkan som står barfota13 m, Lite mer om Garde kyrka65 m, Medeltida gårdsport i Garde2,3 km, Offerkast av sten3,1 km, Portklappen i Alskog1,3 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,3 km, Lau kastal

Kuriosa

3,9 km, Mangard - med anor från vikingatiden4,3 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

3,1 km, Alskog kyrka5 m, Garde kyrka4,4 km, Lau kyrka3,9 km, Lye kyrka

Kåseri

15 m, Nog ser det ut som4,0 km, Tänk mer

Kämpgravar

310 m, Graips hus1,5 km, Käldänge2,6 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

1,5 km, Hur mycket magi tål du4,5 km, Några bilder på Lau4,1 km, Vinter i världens vackraste land4,1 km, Älvorna dansar

Målningar

3,1 km, Alskogaren - glasmålare4,4 km, Aposteln Petrus i Lau48 m, Boris och Gleb4,4 km, Den unge Jesus3,1 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel3,9 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

2,3 km, Bosarve naturskog

Platser

4,9 km, Godugn - stenåldersgrotta5,0 km, Lau käldu1,4 km, Visbjerg

Runor

13 m, En av våra kyrkor

Saga

3,4 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

4,7 km, Gålrum gravfält3,9 km, Bandeläins täppu3,4 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,4 km, Altartavlan i Lau kyrka3,9 km, Barnamorden3,2 km, Globus, stenkonstnär3,1 km, Josefs första dröm4,4 km, Medeltida föreställningar3,9 km, Relikkista från 1100-talet4,4 km, Triumfkrucifixet i Lau4,4 km, Tvivlaren i Lau3,9 km, Tänkaren i Lye

Socken

3,2 km, Alskog

Stenrösen

3,4 km, Digerrojr

Stränder

4,3 km, Sigvaldebadet

Ängen

1,4 km, Käldänge