Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Fornlämningar, fornminnen


Guide

Gotland, Fornlämningar, fornminnen - foto: Bernt Enderborg

Mängden fornlämningar på Gotland bör rimligtvis förbluffa envar som tar och kikar efter. Den påläste Mårten Stenberger säger i den omåttligt tjocka skriften "Boken om Gotland" (Esselte, Stockholm 1945) att:

"Hur sliten verkar inte frasen om Gotland som fornminnenas ö, men falsk är den sannerligen inte. Den är påtaglig verklighet".Stenberger säger också att trots att de förhistoriska minnesmärkena ligger tätare på Gotland än annorstädesstans i Sverige så ger dessa inte sin omedelbara prägel åt landskapet. Det beror för det första på att det procentuellt finns mer skog på Gotland än i mörka Småland och för det andra på att dagens gotländska landskap med stora jordbruksområden släta som salsgolv ofta är utdikade myrar där fornfolken fick ta sig fram med båt eller eislägga, dvs vi har gjort åkermark av myrarna varför fornlämningarna blivit kvar i ängar och gammal åkermark som inte var lika bördig.

Stenåldersgutar - bland de äldsta i Sverige

Den första guten är enligt Gotlands egen saga Tjelvar, men han kom till ön för ganska länge sen ty för 9.400 år sedan levde människor i Stora Förvar, en grotta på Stora Karlsö, vari kulturlagren är över fyra meter.

"I slutet av 1800-talet grävde man fram skelettdelar efter dessa äldsta gutar i det undre skiktet av grottan. Skeletten kom från ett spädbarn, två barn i 10-12-årsåldern, fyra personer i 20-årsåldern samt en medelålders man och en kvinna i samma ålder. Några ben är brända, andra tycks medvetet ha krossats och spjälkats, och delar av kranier visar på skalpering. Hanteringen antyder att de döda har ätits upp, möjligen i ceremonier som kan ha varit avsedda att hedra de avlidna. Människorna som levde i den 25 meter djupa grottan 7400 f Kr, tillhör de allra äldsta som hittats i Sverige" (källa för citatet, se också Kannibalerna och Kannibaler och slavjägare).

Upptäck landet Gotland

Det finns enorma mängder fornminnen på Gotland. Från äldsta stenåldern är det inte fråga om särskilt mycket men efterkommande tider kan förmodligen visa upp fler fornlämningar än de flesta landskap i Norden. Mycken kultur på fastlandet kommer i själva verket från Gotland, ingalunda tvärtom, t ex järn och Vendeltid.

Yngre stenåldern på Gotland

Det är inte så att man hittar några krukskärvor, en och annan stenyxa från yngre stenåldern på Gotland - fyndmängderna får räknas i ton. Ofta läser man i populärhistoriska översikter att man också i Visby har hittat lämningar från stenåldern, och så ägnar skribenten stor del av texten om Visby, men i själva verket är de funna lämningarna i Visby bara plutt mot vad som finns. Vad gäller stenyxor och sånt så finns en liten artikel om just detta, en till förresten.

Bronsåldern på Gotland

Bronsåldern har efterlämnat gigantiska gravhögar, dem vi kallar stainrojr, som tycks vara byggnader i stället för bara stora högar, se Kaupre stainrojr, stenrösen som kan vara upp till åtta meter höga och ha en diameter på 45 meter. Det är helt enkelt enorma gravhögar (arkitektur från bronsåldern) - det är inte ett och annat stenröse utan 400 riktigt stora saker, över 1.300 sammanlagt. Vi skall inte heller glömma skeppssättningarna, här är några exempel, som på Gotland är från bronsåldern, inte järnåldern; det finns åtminstone 350 synliga sådana.

Har du aldrig sett bronsåldersarkitektur så har du helt enkelt inte varit på Gotland. Men det är inte så att rösena ligger i öppna landskap som på Öland eller i Skåne och Västergötland utan man kan få gå en kilometer ner i skogen för att få se ehuru ett och annat återfinns lättillgängligt som Bro stainkalm.

Järnåldern på Gotland

Under järnåldern blir det ännu värre. Somliga gravar är rena järngruvorna, de hitintills äldsta järnugnarna i Sverige är funna på Gotland och den som inte tror att det finns järn på detta kalkstenhawaii har helt enkelt fel, se också flytande järn. Fornborgarna uppgår till en tiondel av hela Sveriges varav giganten Tors borg bör omnämnas direkt.

Av någon anledning finns också omkring 1.800 hus övergivna från århundradena efter Kristus, som vi kallar kämpgravar. Det finns faktiskt smärre byar som helt enkelt har övergivits och som borde räknas till de förnämligaste fornlämningarna i världen, t ex Vallhagar. Det kan vara skoj att känna till det där med dryckeshornen från järnåldern också, såna som sentida vikingarna brukar svinga i dagens Sverige - fyra av fem som hittats är från Gotland. För att inte prata om bildstenar, som helt enkelt är gotländska och därtill ett av de stora historiska konstuttrycken i världen.

Vikingatid på Gotland

På Gotland har man hittat lika mycket från vikingatiden som i resten av Sverige. Mängden silverskatter är ännu större, en siffra omkring 80% brukar nämnas. Nu är vi nästan framme vid Visby med sin världsberömda ringmur men före detta måste vi nämna alla medeltida kyrkor på landet, vår största kulturskatt som ännu används.

Fantastiska, magiska Gotland

Tonvis av fornlämningar har stulits och burits iväg från Gotland. Varje större museum i Europa har säkert mynt och grunkor från Gotland. Värst av alla är Historiska museet i Stockholm, där 50% av föremålen kommer från Gotland (det har hörts siffror av storlek 75% också), som helt sonika har burits iväg under åberopande av riksintresse (barbarer).

Turligen återstår så mycket att vi också i dag har enastående mängder att glädjas åt. Men allt det här ligger inte i öppen dager utan du får allt knalla omkring lite i ängar och skogar för att få se. Vi har de snällaste skogar och underbar natur på Gotland.

Jag skall avsluta med ett litet citat från min bror som tillbringade en månad i Grekland. Jag sa till honom att det måste vara uthäftat häftigt att få se alla forntida byggnader och annat i Grekland: "Dom har ju mängder av sånt".

Gotland har förstås ingen så gammal kultur som kan mäta sig med Greklands, inte ens i närheten, men det där om att de har så mycket kommenterade min svampplockande bror så här:

- Det har vi också.

Välkommen till Gotland!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

1,5 km, Almedalsveckan 20061,5 km, Almedalsveckan 20091,5 km, Almedalsveckan 20101,6 km, Almedalsveckan 20121,5 km, Almedalsveckan 20141,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,1 km, Demonstrationen för vägpris 20121,4 km, Företagardagen 8/11 20071,4 km, Invigningsgala Gotland pride 20131,5 km, Kultur i natten1,4 km, Kulturting 20071,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna0 m, Mal- eller slungstenar1,4 km, Maskeraden 20102,1 km, S:ta Gertrud1,8 km, Stora Torget den 29 april 20072,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren1,9 km, Tullar vid portarna1,5 km, Vattendagen 20150 m, Vi skämmer ut oss2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 20052,2 km, Visbydagen 20112,0 km, Återställ hålen1,8 km, Öppen ruin

Bilder

1,9 km, Hertik Erik1,3 km, Jolly Roger2,6 km, Kalkugnar1,7 km, Massor av kärlek2,0 km, Svärdet i stenen2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa1,7 km, Var är medeltiden1,8 km, Vinter i Visby2,0 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

1,7 km, De blommande trädens glada tankar

Guide

0 m, Gatuvalven i Visby

Hamnar

1,3 km, Visby hamn

Historia

1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg1,6 km, Brandskattningen av Visby 13612,0 km, Elvatusen jungfrur0 m, En kalkugn från 1200-talet1,9 km, En stor katastrof 15661,9 km, Ett skott i tornet2,8 km, Galgberget1,8 km, Gråbröder - Franciskaner1,6 km, Halshuggningen 13421,9 km, Henrik Lejonet1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea1,9 km, Infördes tull till Visby 12882,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö1,9 km, Mariaprocessionen2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai2,0 km, Skampålen på Klinttorget0 m, Snäckskogen i Boge1,7 km, Stadens blomstring1,4 km, Sören Norby1,3 km, Sören Norby slår bondekungen1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 15232,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 12881,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås 0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes1,8 km, Varför ruinerades Visby1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna1,7 km, Visby lades i aska 13621,6 km, Visby stadslag1,6 km, Visby under medeltiden2,0 km, Visby under stenåldern1,6 km, Visby underkastelsebrev1,6 km, Visbys storhet under medeltiden1,6 km, Världsarvet Visby

Konst

1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

2,1 km, Bödelsstugan står kvar2,0 km, Djävulens spik2,0 km, Fan i helvete1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin2,0 km, Jacob av Charra1,8 km, Kanonen vid Wallers plats0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria1,8 km, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,3 km, Den 6 juni 20021,8 km, Elda på1,9 km, Försköna Visby2,0 km, Gutavallen - vad menas1,4 km, Jättesnygga brudar1,6 km, Kruttornets finesser2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig1,9 km, Nordiska naturväsen1,8 km, Nåt att titta på1,9 km, Ringmurskaries1,6 km, Strandpromenaden1,8 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

1,7 km, Barflickor på Effes1,9 km, Dei jär ret vackat2,0 km, Domkyrkoberget i Visby1,6 km, En helt vanlig kväll1,9 km, En sommarbild1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården1,8 km, Förlova dig på Gotland1,8 km, Gotland året runt1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården1,6 km, Under putsen1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

1,5 km, Burmeisterska huset1,6 km, Clematishuset1,5 km, Donnerska huset1,8 km, Engeströmska huset i Visby1,7 km, Huset med målningarna1,9 km, Johan Målares hus1,6 km, Liljehornska huset1,8 km, Tjärkoket1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 20031,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder1,9 km, Medeltidsveckan 20061,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti1,9 km, Medeltidsveckan 20101,9 km, Medeltidsveckan 20122,0 km, Medeltidsveckan 20131,9 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

4,3 km, Bergbetningen2,8 km, Galgberget, naturreservat5,7 km, Högklint0 m, Reveln fågelskyddsområde

Platser

1,5 km, Almedalen1,6 km, Birgers gränd1,8 km, Botaniska Trädgården1,9 km, Dansa, din djävul1,7 km, Fiskargränd i Visby1,9 km, Paviljongsplan2,2 km, Rackarbacken1,9 km, Salomos stenbrott2,4 km, Södra hällarna i Visby4,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

5,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

2,1 km, Dalmanstornet2,0 km, Ett torn i Östergravar1,6 km, Fiskarporten1,9 km, Jungfrutornet1,7 km, Kajsartornet2,2 km, Kaponniärerna1,6 km, Kruttornet - Visby kastal1,9 km, Kvarntornet1,7 km, Kärleksporten1,6 km, Lilla Strandporten2,0 km, Lübeckerbräschen2,1 km, Långa Lisa1,9 km, Murfallet2,2 km, Mynthuset2,2 km, Nordergravar2,2 km, Norderport2,0 km, Portar i ringmuren2,1 km, S:t Göransporten1,3 km, Segeltornet2,1 km, Sidledes skytte2,0 km, Silverhättan eller Kames1,4 km, Skansen Havsfrun2,0 km, Snäckgärdsporten2,1 km, Sparbössan1,7 km, Sprundflaskan1,8 km, Stor Christin1,5 km, Storhenrik, Store Henrik1,6 km, Söderport1,8 km, Tjärkoket1,7 km, Valdemarsmuren2,1 km, Östergravar i Visby2,0 km, Österport

Ruin

0 m, Allmänt ruiner1,8 km, Drottens ruin2,0 km, Helgeands kyrkoruin1,9 km, Ryska kyrkan1,8 km, S:t Clemens ruin2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber1,8 km, S:t Lars ruin1,8 km, S:t Mikael2,0 km, S:t Nicolai ruin1,7 km, S:t Olof ruin1,8 km, S:ta Carin ruin2,0 km, S:ta Gertrud ruin2,1 km, Solberga Kloster ruin1,3 km, Visborgs slott

Runor

1,6 km, Evigt medan världen vakar

Saga

1,8 km, Carins blomma1,9 km, Jungfrun i tornet1,9 km, Karbunkelstenarna1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan1,9 km, Jungfru Maria1,8 km, Klädd i solen i Visby1,9 km, Markus, evangelisten2,0 km, Änglavingar

Stränder

5,2 km, Fridhem4,2 km, Gustavsvik2,8 km, Norderstrand5,3 km, Snäck1,3 km, Visby havsbad

Visby

1,6 km, 25 juli 20031,9 km, De första spåren2,0 km, Klinten1,8 km, Stora Torget1,6 km, Strandgatan1,4 km, Välkommen till Visby