Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Bro stainkalm


Stenrösen - Bro - Nära - Karta

Gotland, Bro stainkalm - foto: Bernt Enderborg

Om man kör väg 148 från Visby, räcker det att man vänder huvudet lätt åt höger för att man skall se det 3,5 meter höga och 38 meter i diameter stora röset torna upp sig. Det byggdes på bronsåldern av gråsten (grastain).

Så här ser det ut från vägen:

Bro stenkalm

En text vi fick av Bro för några år sen (tackar): "Trots att det förr ansågs spöka därstädes har folk under årens lopp tagit mycket sten från röset till sina gärdesgårdar. Bronsåldersgraven skall vara uppkastad över hövdingen Baldur i Bro."

Bro stainkalm från ovan
Flygfoto Björn Pettersson

Det är lätt att föreställa sig rösets storlek om du jämför med bilen på vägen.

Bro stainkalm

Många av Gotlands storrösen har ovanpå en krater, förmodligen från någon byggnad inuti som har rasat, se Kauparve, men så ingalunda Bro stainkalm. Det har nog vänts på dessa stenar många gånger.

Bro stainkalm

Det finns lite andra stenformationen här och var i buskarna, måhända är det fler gravar från bronsålder. Det är gott om lagom stora stenar i environgerna.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen