Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Dräpte lübeckare


Runor - Halla - Nära - Karta

Gotland, Dräpte lübeckare - foto: Bernt Enderborg

I Halla medeltida kyrka sitter i sydöstra hörnet, i såväl söder som öster, korets yttervägg, fragment av en inmurad men numera framskrapad vikingatida runristad sten på vilken står att läsa (G 138):

...rti : le(g)iR : koþ(r) : ---... ...-na : has : lit : rist : kuml : a- : (k)aiRielmR : ... : ainika : sun : þaiRa *: trabu : leybika- : ... ...naR : at : feþrka : baþa : kuþ : -(e)... ...

Det står i början vem som har rest kummel efter Gairhielm, "endaste sonen deras", och efter ordet deras (þaiRa) står: trabu leybika, dräpte lübeckare, vilket brukar tolkas som att Gairhielm blivit ihjälslagen av sådana.

Runsten, Halla kyrka

Månne faller det somliga i tanken att ett slag i det stora inbördeskriget mellan gutarna och Visby stod anno 1288 inte långt från Halla kyrka, vid Broa, åtminstone säger Strelow på 1600-talet att det gjorde det, och han säger ju också att gutarna fick hjälp av Svärdsriddarorden medan Visby fick hjälp av sina speciella vänner lübeckarna. Runristningen ovan är emellertid daterad till vikingatiden, som ju brukar sägas ha slutat 1066 med slaget vid Hastings ehuru datumet knuffas framåt nuförtin till sisådär år 1100.

På vikingatiden fanns inte dagens Lübeck som anlades 1143 och har sin egentliga hamn i Travemünde - det fanns förresten inte någon tysk kuststad överhuvudtaget. Däremot fanns något som i dag kallas Alte Lübeck, en vendisk stad som förstördes på 1100-talet för att ge plats för det nya.

Enligt klockaren, 1939, står det i Riksantikvarieämbetets databas, var det i stället fråga om "en färjkarl som rodde över Roma myr och medan han var borta var hustrun otrogen. När han upptäckte det, slog han ihjäl henne och lät sedan rista stenen till hennes minne".
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,2 km, Arkeologins dag 20173,6 km, Gotland Whisky AB4,0 km, Hästtjuvar5,9 km, Invigningen av Barlingbo Bryggeri6,4 km, Åkerlandskap

Fornborgar

367 m, Borgen vid Hallegårda3,8 km, Viklau fornborg

Fritid

4,2 km, Vandringsled i Dalhem

Företag

3,9 km, Gervide gård

Gravfält

2,1 km, Broa gravfält

Historia

2,4 km, Allén till kyrkan från Kungsgården4,1 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem15 m, En portal i Halla kyrka3,4 km, En svärdslipningssten vid ån106 m, Guteriddaren1,5 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv5,1 km, Hans Kroks kors i Dalhem2,0 km, Inbördeskriget 12881,9 km, Nordens största gravklot2,2 km, Skyltinformation vid Roma kloster

Kuriosa

5,1 km, Diskarve2,4 km, Eisläggar3,8 km, Jag såg rus2,3 km, Många böcker i Gutnalia2,7 km, Vad betyder ortnamnet Roma5,1 km, Var har du skallen2,2 km, Wigarius i Romakloster3,8 km, Vikingakläder

Kyrka

5,1 km, Dalhem kyrka3 m, Halla kyrka2,2 km, Roma kloster3,8 km, Roma kyrka3,1 km, Sjonhem kyrka

Kämpgravar

3,7 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

2,3 km, Jag börjar gilla Kungsgårn2,2 km, Skelett i vindarna

Medeltida hus

2,3 km, Klosterbyggnad3,2 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos

Museer

3,1 km, Russmuseum

Målningar

5,1 km, Paradiset i Dalhem

Naturreservat

1,7 km, Klosteränget

Platser

5,1 km, Ett gotländskt vattendrag4,7 km, Ett litet stycke landskap2,2 km, Fiskdammar i Roma

Romateatern

2,3 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

0 m, Dräpte lübeckare3,5 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

5,1 km, Prosten Nicolaus i Dalhem13 m, Salomes hand3,1 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald5,1 km, Världens syndfulla liv