Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Stenkyrka kyrka


Kyrka - Stenkyrka - Nära - Karta

Gotland, Stenkyrka kyrka - foto: Bernt Enderborg

Nuvarande kyrka är byggd på 1200-talet, tornet med gallerier är ett av Gotlands mäktigaste, men enligt Gutasagan är det den äldsta kyrkan i nordertredingen, se också Kyrkornas ålder, dvs första kyrkan stod på plats 1032.

Stenkyrka kyrka, målningar

Omfattande kalkmålningar från 1200- och 1300-talen, t ex Riddaren i Stenkyrka. På bilden ovan ser du bl a en själavägning, se Själavägningen för information om sådana, bland de äldsta i världen är gotländska och den i Vamlingbo är också medeltidens största bildframställning

Stenkyrka kyrka, dopfunt från 1100-talet

Dopfunten är från 1100-talet, se t ex Jesu frestelse, Stefanos martyrium och Korsfästelsen.

Stenkyrka kyrka, krucifix 1300-tal

Krucifixet är från 1300-talet, mer uppgifter och dramatik här.

Stenkyrka kyrka, altaruppsats 1600-tal

Altaruppsatsen är från 1688. Dess centrala scen är den sista måltiden, nattvardens instiftande, och den har ett krucifix längst upp.

Stenkyrka kyrka, predikstol 1600-tal

Predikstolen är som så många andra från det vanvettiga 1600-talet.

Stenkyrka kyrka, korbänk från 1300-talet

Korbänken från 1700-talet har målningar på visa jungfrur, se också Burs kyrka, där det finns såväl utomordentliga målningar av de visa jungfrurna som skulpturer av dem.

Vidare finns här Gotlands äldsta daterade gravsten, vid koret, lagd över Licnatus från Stenstugu år 1200.

- I mitt tycke är dopfunten den verkliga klenoden.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen