Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Bro kyrka


Kyrka - Bro - Nära - Karta

Gotland, Bro kyrka - foto: Bernt Enderborg

Bro kyrka har torn och kor från 1200-tal samt långhus omkring 1300. Kyrkan är känd som offerkyrka och har kanske därför fått den stora blandningen av inventarier, se det Helga korset i Bro. Stenreliefer i sydmuren.

Bildsten i Bro kyrka på Gotland

Bildstenar från 400-talet i bönekammaren och i tornväggen. Höggotisk långhusportal.

Jungfru Maria i Bro kyrka på Gotland

1300- och 1400-talsmålningar samt 1700-tal draperimålning och akantusdekor. Maria sitter på sitt altare.

Krucifix i Bro kyrka på Gotland

Krucifixet är från 1200-talet. Riktigt vilka träskulpturerna på sidorna om Jesus skall föreställa vet jag inte. Den ena bör var hans mor Jungfru Maria och den andra lärjungen Johannes, men skulpturen ser feminin ut så det kan vara Maria Magdalena.

Dopfunten i Bro kyrka på Gotland

Dopfunt i Bro kyrka på GotlandDopfunt från 1200-talet är tillskriven mästaren Sighrafr, se stenmästarna. Runt cuppan löper en rad av helgon.

altartavlan i Bro kyrka på Gotland
Altartavla 1688, centralmotiv sista måltiden.

Kyrkan är byggd på en gammal kultplats. Före dagens kyrka låg där en 1100-tals kyrka i romansk stil. Bro var en berömd offerkyrka under medeltiden, till vilken främst sjömän skänkte pengar.

Enligt traditionen skall kyrkan vara byggd ovanpå en offerkälla, men en källa i en dunge några hundra meter därifrån utpekas också, se Bro offerkälla.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen