Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Minnessten - vägen till framtids båtnad


Historia - Atlingbo - Nära - Karta

Gotland, Minnessten - vägen till framtids båtnad - foto: Bernt Enderborg

Längs vägkanten mellan Atlingbo och Mästerby står en minnessten vid vägkanten att minna om vägbygget.

På stenen står:

"I forntids spår
till framtids båtnad
byggdes
i en ond och svår tid
åren 1940-1941 denna väg
från Ajmunds bro
till Roma kyrka.
Då var Gustav V landets konung
och Ola Jeppsson
landshövding på Gotland"

Någon mer information om denna sten har vi för tillfället inte. Också utplaceringen på kartan är ungefärlig - se kartan - eftersom jag inte exakt minns var den stod, men att den står där längs vägkanten är alldeles säkert.

Vet du nåt mer om stenen, som historia, arbetare eller dylikt, eller om du tycker att jag minns fel var exakt stenen stod så kontakta oss (använd Kommentar nedan).

Här kan du förresten läsa om Ajmunds bro, 1361 och Roma kyrka.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen